Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Overgang MK -> HCJB

Van "Startkwalificatie" naar
"Stichting HCJB Nederland"

  

Tot nu werden de diverse edities van de “Muurkrant” uitgegeven door het bedrijf “Startkwalificatie” in Hengelo (Ov). Omdat de eigenaar van dit bedrijf, Wim Bootsma,al ruim anderhalf jaar een vaste en fijne baan heeft bij de Gemeente Hardenberg, ontwikkelde dit bedrijf buiten de “Muurkrant” om steeds minder andere activiteiten. Hierdoor viel in feite de basis voor het voortbestaan van het bedrijf “Startkwalificatie” weg en wilde Wim Bootsma dit bedrijf graag opheffen.
Op de “Muurkrantdagen”, (contactdagen voor de medewerkers en lezers van de diverse Muurkrantenedities), werd al vaker gesproken over de mogelijkheid en de wenselijkheid om de “Muurkrant” onder te brengen in een stichting, maar verder dan een gesprek hierover kwam het niet. Door de plannen tot opheffing van het bedrijf “Startkwalificatie” werd de vraag “Hoe gaan we verder met de Muurkrant?” plotseling héél actueel. Wim Bootsma legde deze vraag aan de redactieleden van de diverse edities voor.
 
Als reactie op deze vraag werd hij benaderd door het bestuur van de “Stichting HCJB Nederland” met het voorstel om de “Muurkrant” onder te brengen bij de al sinds 1979 bestaande “Stichting HCJB Nederland”. De letters HCJB staan voor: Hoort Christus Jezus Boodschap, een prachtige naam die goed past bij wat de “Muurkrant” voor ogen heeft.
Na bestudering van hun Statuten en het opvragen van de nodige achtergrondinformatie kwamen de diverse redactieleden al heel snel tot de conclusie dat dit écht Gods plan en Zijn timing was om deze stap te menen. Zodoende gaat de “Muurkrant” vanaf 1 januari verder onder de vlag van de Stichting HCJB Nederland, maar met dezelfde opzet en dezelfde medewerkers.
Het ‘oude’ bestuur van de “Stichting HCJB Nederland” is per 31 december voor een deel afgetreden omdat zij geen enkele feeling met internetactiviteiten hebben.
 
Vanaf 1 januari bestaat het bestuur van de Stichting HCJB Nederland uit:
Wim Bootsma, voorzitter, Ymke Kuipers, secretariaat, Jan Lensink, penningmeester + secretaris buitenland (voor de contacten met HCJB Internationaal), Anneke Methorst, Nel Appeldoorn en Saapke de Vries, allen bestuursleden. Zoals u ziet allemaal namen die binnen de “Muurkrant” al lang erg bekend zijn.
Het werk voor Muurkrant.org wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Wilt u zich ook hiervoor inzetten, meldt u zich dan bij Jan Lensink (zie corresspondentieadres). Daarnaast vragen wij u graag om voortdurend gebed voor dit werk.
 
Doordat de “Muurkrant” nu door een wettelijk erkende stichting gedragen wordt zijn giften voor het werk van de “Muurkrant” voortaan volledig belastingaftrekbaar.
 
De “Stichting HCJB Nederland” staat ingeschreven bij in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel “Gooi- en Eemland” te Hilversum onder nummer: 41192701000.
 
Bijdragen voor de voortzetting van de “Muurkrant” zijn van harte welkom op:
Bankrekening: 3002.26.837 t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
Bij de overschrijving graag vermelden: “Muurkrant”
 
Over het ontstaan en het werk van HCJB en haar geschiedenis wordt hier meer verteld worden.
 
 
Namens het Bestuur:
Jan Lensink
 
 
geschiedenis en ontstaan van HCJB over het ontstaan en het werk van HCJB en haar geschiedenis.
 
 
 
naar de pagina waar u vandaan kwam

 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR