Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Donaties

Al deze muurkranten worden u gratis aangeboden

Natuurlijk maakt onze organisatie de nodige kosten.
 Om dit werk voort te kunnen zetten,
vragen we u een vrijwillige donatie
(bijv.  € 5,00 per kwartaal)

BENT U BLIJ MET DE MUURKRANT?
MAAK DAN OOK EEN VRIJWILLIGE GIFT OVER!

Bankrekening: 3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
Bij de overschrijving graag vermelden: “Muurkrant”

NB. Uw gift aan HCJB is belastingaftrekbaar

 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org

naar boven

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR

naar boven