Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns van Hans van den Berg 2007


2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001

Wekelijks verzorgt Hans van den Berg een column in de 's Gravenzander, onder de kop: Wijzer
Hieronder kunt u deze columns nog eens nalezen.
nb. U mag deze columns vrij gebruiken voor Evangelisatie doeleinden, mits onder bronvermelding.

H. van den Berg, tel.06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl

Columns Hans van den Berg: 2007

2007-12-31 13:36:58
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida

Als ik dit schrijf, zijn de vuurwerkknallen al overal rondom, hoewel we nog dertig uur verwijderd zijn van de jaarwisseling! Stemmigheid, vuurwerk, oliebollen, dat zijn de vaste begeleiders van elke jaarwisseling; op straat en plein hangt alweer de bekende geur van verse bollen, vermengd met kruitdamp van te vroeg afgestoken strijkers!
Maar oké, het meeste zit er op, het jaar is oud en aan z’n end. Wát is een jaar? Een fractie in het raam van de eeuwigheid! Maar ook: ‘de naam van een tijdsruimte waarin de aarde éénmaal haar baan om de zon doorloopt’, lees ik in het woordenboek. Onze aardse tijd wordt in jaarmootjes verdeeld, eenheden waarmee de [menselijke] levensduur gemeten wordt! En als je dit leest is die nieuwe moot onder ‘handbereik’, terwijl er toch nog duizenden mensen op deze aarde niet meer aan toe zullen komen! U wél? En jij? En ik? Er is geen enkele waarborg!

2007-12-18 13:39:31
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida
‘De feestdagen’, las ik in een advertentie, en daarna volgde er een reeks van aanbiedingen, om daarmee die ‘dagen’ en zichzelf mee te ‘[ver]sieren’! En ja, je kunt er niet omheen, de kerstdagen staan voor de deur, ingebed in extra vrije dagen voor de werknemers en vakantie voor scholieren en studenten. En tot slot de afsluiting van het oude jaar en de start van 2008! Ruim genomen beslaat het al met al toch twee weken, waarin ieder, op allerlei gebied, aan zijn of haar trekken moet komen! Nu, daar wordt dan ook druk aan gewerkt, dat heb je wel gemerkt aan de talloze aanbiedingen die dagelijks via de brievenbus onder je aandacht worden gebracht! Kleding, versieringen voor de mens én de boom, kerststalletjes, eten en drinken, vuurpijlen en duizendknallers, en wat niet al! Álles wordt in het werk gesteld om de consument maar aan z’n trekken te laten komen; winkel- avonden, koopzondag, kredieten onder de ‘geruststellende’ slogan van: ‘geniet nu en betaal later’, kortingen, bonussen, etc! En weldra kan het allemaal geshowd en uitgeprobeerd worden, of gegeten en gedronken!
2007-12-11 13:46:58
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida
Wat zullen we nou krijgen, zal je misschien denken, in deze maand van licht en warmte en gezelligheid en cadeaus en overdaad! De winkelwagentjes verlaten, kreunend onder hun vracht, de supermarkten, op weg naar de auto’s op de parkeerplaats! Sinterklaas is nog maar net vertrokken, vele tevreden middenstanders achterlatend, die genoegzaam toekeken hoe de miljoenen pinpashandelingen werden verricht, door hun clientèle. En opnieuw puilen de etalages en vitrines en koelbanken en winkelschappen overdadig uit, in grote verwachting van nog zo’n  record, rondom de kerstman, nu! Wat  s c h a a r s ?
2007-12-04 13:48:59
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida
Dat die volop aanwezig is wordt in deze dagen wel weer extra duidelijk. De filebestrijding is in een nieuwe fase gekomen, zo lijkt. Wat het kabinet betreft  kan het rekeningrijden zo gauw mogelijk een aanvang nemen. De techniek is aanwezig, de satellieten hangen al boven ons, dus zo snel mogelijk invoeren nu, dat is de stap die gezet moet worden, en die vorige week werd aangekondigd door minister Eurlings. Er zal nog het nodige over te doen zijn, voor alle neuzen in dezelfde richting wijzen, maar een begin is er, en als er voortvarend wordt opgetreden, dan kunnen we over een jaar of vier per gereden kilometer afrekenen; heel eerlijk!
2007-11-27 13:51:31
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida

Dat wil zeggen: ‘iets of iemand anders uitsluiten’, of ook: ‘niet inbegrepen’! die vervelende BTW bijvoorbeeld;  de prijsopgave was ex BTW, en dat kan straks,.per 1 Januari, wel 20% uitmaken! Maar je kunt ook lid zijn van een exclusieve club, of je kleding kopen in een exclusief chic warenhuis. Apart, dus, onvergelijkbaar!

Neem nou bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, dat zich weer luidkeels aankondigt; of was je al aan je winterslaap begonnen, en er nog niets van gemerkt? Oké, maar volgende week is het alweer, en……….., het is uitsluitend in Nederland dat het gevierd wordt, echt ons feest! Goed, misschien zijn er nog een paar plekken op de wereld waar het nageaapt wordt, maar exclusief is het Hollands!

2007-11-19 13:53:22
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida

Wil je dat? Waarvan dan? Uitstel van betaling, bij de belastingdienst of bij die crediteur, die dreigt met de deurwaarder? Uitstel van executie? Dat hoeft niet direct de doodstraf te zijn;  het woord betekent de uitvoering van een vonnis, dus het kan van alles zijn!

Zelfs de ‘boom van Anne Frank’ , zoals ik hem maar even zal noemen, krijgt nog uitstel tot Woensdag! Binnen een paar weken tijd werd hij ‘wereldnieuws’, en nu is de vraag: ‘ga tie, of ga tie niet?’

2007-11-06 13:55:12
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida

‘Leven is als een reis’, las ik ergens. ‘Voor sommigen is het doel van het leven financieel succes, of materiele bezittingen, of hoog op de sociale ladder te komen.’ ‘Anderen zoeken vrede en bevrediging in drugs of alcohol.’

Wat het ook is, het kan allemaal leiden tot verslaving. En in deze ‘Week van verslaving’ leek het me goed om er een column aan te wijden. Want, ook al meen je er zelf niet bij betrokken te zijn, we leven in een wereld waar slavernij de boventoon voert! Niet zozeer als de slavernij die we kennen uit de vaderlandse geschiedenis, en waaraan ons land een behoorlijk negatief aandeel in heeft gehad. Hoewel nog op vele plaatsen in de wereld die slavernij nog steeds niet is uitgebannen. Maar ik bedoel meer de moderne ‘onderworpenheid’, waar heel veel mensen onder gebukt gegaan, terwijl ze het vaak zelf niet beseffen!

2007-10-23 13:58:26
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida
Hoogst gevaarlijk, uitermate link, ook wel uiterst riskant of linke soep wordt er mee bedoeld, ook nu! Het ‘link’komt uit het Bargoens, een oude geheimtaal van dieven. landlopers en rondtrekkende handelaren.
De stelling voor deze week is: we leven in een bloedlinke wereld, er voor een bepaalde grote groep mensen is het nog veel linker dan voor een andere groep!
2007-10-02 14:01:04
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida
Ruim tien jaar geleden schreef ik ook al eens over dit ‘beladen’ woord. Toen heb ik aandacht gevraagd voor enige ‘brandhaarden’ in de wereld, waar verzoening onmogelijk leek. En inderdaad, na zolange tijd is er nog weinig toenadering gekomen. Een blijde uitzondering is de verzoening die er gekomen is tussen IRA en Unionisten in Ierland; in dat jaar zou de pas aangetreden premier Tony Blair besprekingen beginnen met beide partijen!
Voor het overige is er weinig veranderd, en bepaalde situaties alleen maar verslechterd! De ETA in Spanje, het kruitvat dat ‘het Midden Oosten’ heet, Algerije, dat geen grote moordpartijen zoals toen meer kent, maar waar zeker geen sprake is van verzoening, het zijn enkele voorbeelden van hoe moeilijk mensen zoals wij, ons kunnen verzoenen
2007-09-18 14:34:41
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida
Vandaag lijkt het er op dat de zomer definitief afscheid neemt, en de herfst alweer haar entree predikt. Met het weer ging het heel anders dan dat onze planning was; een bijzonder mooi en zomers voorjaar met daarop volgend een zomer, die maar niet echt ‘warm en zonnig’ wilde worden! Het ging allemaal snel voorbij; een verregende vakantie of toch nog goed getroffen, je kunt van alles ‘regelen’, maar het weer, je kunt het niet plannen, en het blijft onvoorspel-baar in ons kikkerlandje. Trouwens, dat ‘regelen’ valt ook vaak tegen, we moeten zo vaak ‘over rekenen’! Je ziet het om je heen en in de ‘grote’ wereld, er zijn steeds weer voorvallen en gebeurtenissen waar niet op gerekend werd!
2007-09-04 14:37:35
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida
De stelling voor deze week is: De wereld is een groot rampgebied, en wij zitten er middenin! Ben je het daar mee eens of oneens? Je kunt reageren en je mening geven, per brief of e.mail of telefoon, of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Hartelijk welkom!
Exact 12 jaar geleden schreef ik ook over dit onderwerp en stond ik vierkant achter bovenstaande stelling. Helaas moet ik constateren dat het alleen maar verslechterd is en alleen maar duidelijker geworden dat het werkelijk zo is: een rampgebied!
Onderstaand wil ik graag deze stelling opnieuw onderbouwen.
2007-08-21 14:58:01
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida
Breek er je hoofd maar niet over, het is Latijn en staat voor: majesteitschennis! Het Latijnse ‘majus’ duidt de hoogheid en soevereiniteit van goden, vorsten en andere hooggeplaatsten aan, en in oude tijden ook de hoogheid van het Romeinse volk! In de keizertijd werd er nauw naar gekeken en schending van het standbeeld van de keizer, bijvoorbeeld, evenals het uitgeven en publiceren van stukken tegen de vorst werd met de dood bestraft en al het vermogen van de ‘schender’ werd verbeurd verklaard! Tot de Franse Revolutie werd dit Romeinse recht gehanteerd. Vanaf 1810 kwam daar verandering in en gold de ‘Code Penal’, waarin artikel 86 bepalingen stonden ter bescherming van de keizer en zijn familie. Tot 1886 gold deze wetgeving ook voor Nederland, maar daarna golden andere bepalingen om misdrijven tegen de koninklijke waardigheid te straffen, waaronder ook de ‘opzettelijke belediging van de koning of de koningin, de troonopvolger of een lid van het koninklijk huis’.
2007-08-13 02:29:11
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida

Het is nog vroeg op Maandagmorgen, en ik luister naar het radio 1 journaal. De berichten die ik hoor bevestigen de keuze van het onderwerp: b e t r o u w b a a r, mét een vraagteken!

Wat hebt u er nog voor staan in deze wereld, in jouw wereld, voor dit woord?

Het toppunt van het tegendeel hoor ik zojuist: drie doden bij een schietpartij in een kerk in de VS! 50 mensen zijn bij elkaar en tijdens de mis komt er iemand binnen die het vuur opent en ‘zomaar’ drie mensen neerknalt, in Amerika!

Op de Beverwijkse Bazaar is een kluis gekraakt, vol van kostbaarheden; alles was tot in de .......... beveiligd en er was bewaking! En het alarm ging af!! Maar toch,………….een gat in het dak en de hele kluis leeg!