Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns van Hans van den Berg 2008


2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001

Wekelijks verzorgt Hans van den Berg een column in de 's Gravenzander, onder de kop: Wijzer
Hieronder kunt u deze columns nog eens nalezen.
nb. U mag deze columns vrij gebruiken voor Evangelisatie doeleinden, mits onder bronvermelding.

H. van den Berg, tel.06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl

Columns Hans van den Berg: 2008

2008-12-24 13:33:53
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Dit is alweer de laatste column van 2009; als je dit leest verglijden de laatste dagen van het jaar, en ligt een groot gedeelte van het bedrijfsleven stil, in afwachting van het nieuwe jaar! En tallozen genieten van hun vrije dagen, hun kerstpakketten, gratificaties en cadeaus. En de crisis, aangroeiend tot recessie, proberen we te vergeten en tillen we óver het jaar heen!

Maar als afsluiting van het jaar, en op weg naar 2009, wil ik u en jou nog een goeie raad meegeven, in de hoop dat je die wilt aannemen.

In een tijd als deze snakt men naar duidelijke, eerlijke adviezen, waarbij niet het eigen belang voorop staat! Kom er maar eens om, zult u denken, na alles wat er al is mis gegaan, dit jaar!

2008-12-15 01:30:44
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

In deze maand gaan ze weer met duizenden over de toonbank: de garantiebewijzen. Een sinterklaascadeau of iets voor onder de kerstboom, een beetje een present vraagt om een garantiebewijs van een jaar, of langer! Bij aankoop van een mobieltje of een wasmachine of een nieuw ledikant, een auto, of wat dan ook, je kunt er op rekenen dat men instaat voor de kwaliteit van het product, en dat men dat nog eens bevestigt op papier! Vroeger kreeg je, als je iets kocht, veelal een officieel papier dat je goed moest opbergen, voor het geval er toch iets ging haperen aan het apparaat, in de gestelde termijn.

Nu moet vaak de minieme kassabon als enig bewijs dienen voor garantie, met het risico dat men dat zoekraakt, en geen enkele aanspraak of recht op gratis vervanging of reparatie meer heeft!

Trouwens, garantie staat in deze onrustige tijden toch al heel hoog genoteerd! De spaar-gelden bij de wankelende banken in ons land, en daarbuiten, beleefden barre tijden, en nog! Tot veler genoegen heeft onze regering toegezegd dat onze spaarcenten tot € 100.000 ‘altijd’ zullen worden terugbetaald, als is het niet door de bank, dan wel door het rijk! En dat was voordien maar € 20.000, dus door dit verkregen recht zijn heel veel spaarders gerustgesteld geworden, voorlopig!

Bovendien, wat betekent garantie hebben, een recht hebben, in de tijd waarin wij nu leven?

2008-12-02 15:39:24
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Wat een raar woordje eigenlijk, vind je niet, voor een onderwerp? Het is ook wel een bijzonder woordje met veel inhoud; het woordenboek kent het wel veertien betekenissen toe, en het komt alleen maar in Nederland voor, in Vlaanderen spreekt men van ‘schoon’! Maar schrik niet, ik gebruik maar één betekenis, die van schoon, fraai, mooi, heel mooi, enzovoort.

En dan zit ik toch weer opnieuw in de actualiteit van deze dagen, de komende feestdagen, de dagen van goed voor de dag komen, er goed uitzien, de mooi-zijn dagen! Ook mooi zijn in ons dóén, elkaar van alles geven, het béste wensen, even de dagen doorbreken met licht, kleur, met mooi!

2008-11-25 22:54:20
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Het is maar een klein woordje, afkomstig van het Franse ‘alarme’, maar de uitoefening van de inhoud kan groot van betekenis zijn! De Italianen kennen de kreet ‘a l’arme’, om daarmee de troepen op te roepen, om de mensen bij watersnood, brand e.d. te waarschuwen, enz.  In onze moderne tijd kennen wij de sirenes die op torens en gebouwen geplaatst zijn, in elke stad en elk dorp, en die elke eerste maandag van de maand om twaalf uur getest worden! Die gillende sirenes moeten door heel ons land, en voor iedereen, hoorbaar zijn, zodat niemand ooit zal kunnen zeggen: ‘Ik heb het niet gehoord’! In vroegere tijden werd er op de trompet geblazen, op de trommel geslagen, met de klokken geluid, ‘alllllllllllllaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrmmmmmmm’ geroepen en geschreeuwd, maar allemaal met hetzelfde doel: waarschuwen voor komend onheil!
2008-11-19 22:13:04
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Een beeld vormen kan je doen met verscheidene materialen; klei komt er voor in aanmerking, maar ook edele metalen worden er voor gebruikt. Maar je kunt je ook een beeld vormen in gedachten, van iemand of van iets, al naar gelang je daar dingen van hoort of ziet of leest. Zoals het woordenboek ook omschrijft is het ‘het ontstaan van een opvatting over een persoon, een zaak, een feit, e.d. En dan is het belangrijk wie je bronnen zijn, uit wélke bronnen je beeldvorming gevoed wordt! Want een bepaalde, [verkeerde] beeldvorming kan fatale gevolgen hebben voor iemand; dat ondervond vorige week minister Vogelaar, die onverwacht door haar eigen partij werd aangezegd, dat er geen vertrouwen meer was in haar
doen en laten als minister van WWI. Ze realiseerde zich zelf ook dat de beeldvorming rondom haar handelen de laatste tijd slecht was, maar dát had niet alléén de maatstaf mogen zijn voor min of meer gedwongen ontslag! Dat vond niet alleen zijzelf, maar ook vele collega-politici, organisaties in de woonsector, en anderen. Ook ik ben van mening dat zij het werk af had moeten maken; ze had al veel in gang gezet, en het wachten was nu op de resultaten, die zeker zouden zijn gekomen! Nee, mijn beeldvorming wat de politiek betreft knapt er door zo’n gebeurtenis niet van op.
2008-11-17 00:03:05
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Je kent het woordje wellicht; het is Latijn en in het Grieks schrijf je het als Öidè, en in het Nederlands staat het voor ‘lofdicht’, ‘een lyrisch gedicht waarin een verheven onderwerp wordt bezongen’, zo legt het woordenboek het uit.

In de week die voorbij ging moest ik daar aan denken, bij het lezen van kranten, waar in commentaren en columns, bij voorbaat, in alle toonaarden en superlatieven, lof aan Obama werd toegezongen, de komende president van Amerika! Hoewel hij nog niets deed dan campagne voeren en toespraken houden, wordt hem al uitgebreid de mooiste eigenschappen toegemeten: zoals ‘een jonge zwarte koning die geen kroon nodig heeft’, ‘een man met het hart op de goede plaats’, ‘een dichter en een prediker, zonder ijdelheid en zonder kansel’, ‘symbool van hoop en verandering’, en zijn tweede naam, Hussein, ‘die verbindt werelden’ een naam met betekenis: ‘hij die met ons is’! En ook: ‘een zindering gaat over de aardbol’, en ‘de wereld ziet er na 4 November anders uit, terwijl het werk nog moet beginnen.’

2008-11-01 12:47:05
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Een onderwerp, denk ik, waar in deze dagen het meeste over te schrijven, én te praten, valt! Kent onze tijd wel zo’n moment als dit, waar, tegen een decor van een wereldwijde ongekende financiële en economische neergang, twee partijen, twee mannen, strijden om het presidentschap van een nagenoeg failliet Amerika? Obama of McCain; hoe ze ook zijn, bijzónder zijn ze in ieder geval al door het feit dat zij zó’n baan ambiëren, zó’n ondankbare taak op zich willen nemen! Als je dit leest ga je binnen enkele dagen vernemen wie deze gigantische klus gaat uitvoeren, of het is dan al bekend. Het feit alleen al, dat een zwarte man zulke hoge ogen gooit in de Verenigde Staten, is een ongekende verandering, laat staan als hij straks wérkelijk president wordt! Wát een change voor het gekleurde deel van de bevolking, ongekend! Maar of hij de maandenlang gescandeerde yell van ‘We can’ werkelijk in een positieve verandering zal kunnen omzetten voor zijn land en volk, én de wereld, dát is te hopen, maar vált te betwijfelen, mijns inziens.
2008-10-23 19:48:32
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Een beladen woord, in deze dagen; het heeft met zékerheid te maken, met vertrouwen! En dát valt niet mee, nu ook vandaag, voor de zoveelste maal de beurskoersen onderuit gaan, en er wereldwijd, tot zelfs in China, er teruggang in de economie wordt geconstateerd, en er in Amerika serieus gesproken wordt over een nabije recessie!

Geloven kan niet zonder beloven; op een gegeven moment ga je geloven in iets wat een ander belooft, waar of niet? Als een IJslandse bank belooft dat ze goed voor je euro’s zal zorgen, én daar een royale rente voor over heeft, én de Nederlandse bank haar vertrouwen daarin uitspreekt, én iedereen het doet, dan groeit je vertrouwen in die bank met het uur, en op een zeker moment waag je de stap, in geloof op een goeie afloop!

2008-10-14 01:28:42
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Vorig weekend werd er voor het eerst in ons land een Erfenisbeurs gehouden; Vrijdag voor de professionals en zaterdag voor het brede publiek. Wellicht heb je intussen je buik wel vol van beursberichten, maar dit vond ik toch wel interessant!

Het doel ervan is om hulp en voorlichting te bieden aan [toekomstige] erflaters en erfgenamen die verwikkeld geraakt zijn, of kunnen raken, in eindeloos getouwtrek en onverkwikkelijke familieruzies over een nalatenschap of een onderdeel daarvan.

De sores om dit onderwerp is de afgelopen jaren enorm toegenomen; door scheiding en weer verder met een nieuwe partner, vaak met ook al kinderen, worden de families steeds groter, en ontstaan er veel stiefrelaties! Als een en ander dan niet goed bij testament geregeld is, of wordt, dan ontstaan er vaak heel vervelende situaties, die de familieband eerder ruïneren dan verstevigen! Voor altijd of voor jaren ontstaat er soms een vijandschap die families in partijen of als enkelingen uiteendrijft, en dat vaak, zeker onder de bloedverwanten, veel verdriet veroorzaakt!

2008-10-07 09:53:45
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Op het moment dat ik dit schrijf zijn alle aandelenbeurzen in de wereld in mineur geëindigd, en zijn de Europese ministers van financiën op hoog niveau bijeen, om de precaire financiële toestand en de daarbij behorende problemen te bespreken. Een deskundige sprak zojuist op tv van een recessie zoals sinds 1929 niet meer is voorgekomen!

Zoals ik al eerder schreef lijkt het inderdaad op een virus dat zich razendsnel heeft verspreid, en dat nu op ongekende wijze het vertrouwen aantast van tallozen, die op een of andere manier, direct of indirect, hier mee te maken hebben, of krijgen! Wie of wat kan nog helpen om dit tij te keren? Wie brengt er nog verlossing in deze ernstige situatie, nu de ‘gebakken lucht’ in allerlei vormen zichtbaar wordt? Een soort tovenaar zou het moeten zijn, zo suggereerde de deskundige, die alles stil zet en het dan opnieuw laat starten!

2008-09-30 12:30:47
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Was het al een rommeltje op deze aarde, in deze dagen is het alleen nog maar toegenomen, en is er grote verwarring ontstaan in de financiële wereld! Het lijkt een soort virus dat zich in een razend tempo verspreidt over de wereld. Poetin, de premier van Rusland sprak ook van een virus dat vanuit de VS overgewaaid is naar Europa. Virussen ontstaan vaak door onachtzaam handelen en slordig met materie omgaan. En in deze context klopt dat ook wel weer; het gemakzuchtig handelen van de financiële instellingen in de VS, belust op alleen maar geld verdienen, heeft dit virus min of meer ‘gekweekt’, het is gaan groeien en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een kwaadaardige bacil die zich nu vastgezet heeft in vele grote banken en andere concerns, overal ter wereld! De aandelenbeurzen lieten vandaag beelden zien van sterk dalende koersen, die niet meer waren gezien na de beurscrash van 1987 en de terroristische aanval op New York in 2001! Dramatisch; Amerika, eens een supermacht, balanceert nu op de rand van het ravijn, zeker nu het Huis van Afgevaardigden niet eens overeenstemming bereikte over een plan dat redding moest brengen! En dat alles gebeurt terwijl de verkiezing voor een nieuwe president voor de deur staat! Is het niet bizar?

2008-09-22 23:20:59
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Hebt u nog een advies, wat dit onderwerp betreft, in deze dagen? Allerwegen is er onrust, wereldwijd! Grote Amerikaanse banken dreigen ten onder te gaan, of zijn dat al, waardoor de indexen van de aandelenbeurzen vorige week als jojo’s in beweging waren, merendeels in neerwaartse richting! Totdat de nagenoeg failliete overheid van de VS een prachtig reddingsplan tot leven riep: de Staat zal alle slechte en hopeloze transacties, die de financiële bedrijven eens, op jacht naar groot gewin, afsloten, overnemen! En dat ten laste van de burgers, de belastingbetalers! De beleggers reageerden direct, de beurzen veerden op en de indexen schoten met procenten omhoog! De nieuwe week begint enthousiast, maar de Amerikaanse burger wordt met bijna een biljoen belastingverhoging opgezadeld, duizend miljard dollar! Kassa! De gaande president Bush laat een waardevaste last achter aan Obama of McCain, de kandidaten voor zijn opvolging. Dáár is het laatste woord nog lang niet over gezegd, dat is wel duidelijk!
2008-09-16 15:44:13
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Het woord komt van het Griekse ‘skulein’, wat verhullen betekent, of bedekken.

Een mens heeft er op bepaalde momenten behoefte aan; om weg te kruipen, bescherming te zoeken, om je af te zonderen, om even alleen te zijn, en tot jezelf te komen. Herken je dat?

Je kunt natuurlijk ook gewoon schuilen onder een boom, als een fikse regenbui je belaagt! Maar daarnaast zijn er in het leven alle mogelijke situaties denkbaar, waarin wij behoefte hebben aan ‘bescherming’. Vaak vindt men zichzelf te flink om dat toe te geven, maar er is veel behoefte aan, zeker ook in deze tijd van onzekerheid en dreiging op allerlei terrein.

Het begint al vroeg: een baby die net het moederlichaam heeft verlaten, schreeuwt het vaak al uit, omdat ze het veilige plekje mist, waar ze zich beschermd voelde. Het vervolg kent iedereen; een kind vlucht van de straat of uit school in de armen, of ‘het schort’ van z’n moeder, om te ontkomen aan de dreiging die het achtervolgt! En in de wereld dichtbij zien we steeds meer ‘schuilplaatsen’ voor mensen, die gevlucht zijn voor ‘huiselijk geweld’! En op tv worden wij geconfronteerd met talloze kampen voor vluchtelingen en ontheemden, die willen schuilen voor oorlogsgeweld, etnische zuiveringen of de wrede uitoefening van macht door dictators! En daarnaast horen we van de velen die tijdelijk geëvacueerd worden, vanwege overkomende orkanen en cyclonen, en dreigende overstromingen! Een schuiladres? Het grootste gedeelte van de wereldbevolking  heeft er behoefte aan! Of allemaal?

2008-09-02 02:05:58
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Nee, ik ga niet over het weer schrijven, hoewel ik het er wel bij zal betrekken. Maar luchtig is het wel bij ons, deze zomer; zeker als je hoopte te genieten van een zonnige vakantie in ons land, dan ben je wellicht behoorlijk teleurgesteld thuis gekomen! Heel jammer, maar we hadden wel weer even een heerlijk weekend!

Maar ik wil een andere richting uit; je kunt het leven luchtig opnemen, met al z’n ups en downs, maar je kunt ook een notoire klager of klaagster zijn. Je kunt je thuis hebben aan de Danklaan, maar ook aan de Jammerstraat of de Moppersteeg! Dat is een persoonlijke keuze! En ik heb het vermoeden dat veel mensen in deze tijd ‘verhuisd’ zijn uit de ‘lanen’, naar de ‘straten en stegen’. Hoewel wij in ons land én ons werelddeel, wat de zegeningen betreft, nog steeds op de eerste rij zitten!

2008-08-26 02:11:52
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Wát er ook gebeurt, zo lijkt het. Dat valt mij altijd weer op bij de nieuwslezer van het journaal; hij of zij kan zojuist nog zo’n vreselijk bericht aan ons verteld hebben, onbewogen geeft men daarna door dat Albert Heijn z’n prijzen  heeft verlaagd! Om maar een voorbeeld te noemen. De gebeurtenissen volgen elkaar op met een sneltreinvaart en met een variatie waar ik soms niet goed tegen kan. Soms hoor of zie of lees ik dingen waarna ik zou willen dat het eens even stil werd en alles stopte! Maar het gaat maar door, en het lijkt vaak of er geen verband in zit. Herken je dit ook op het toneelpodium van deze wereld, uniek in het immens grote universum?

Zelf  was ik, vanwege de verhuizing, drie weken zonder telefoon en internetverbinding, en dat was echt wel lastig. Een min of meer gedwongen vakantie, ook wat m’n columns betreft! Maar verder draaide alles gewoon dóór!

2008-07-29 16:26:43
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Een actueel onderwerp, denk ik, in deze tijd waarop heel veel landgenoten op vakantie gaan. Tijdelijk verlaten tallozen even huis en haard, om ergens anders neer te strijken. Verblijvend in een tent of in een huisje dat ze achter de auto meesleepten, of in het huis van een ander, of in welk onderkomen dan ook Na korte of langere tijd keert men meestal weer terug naar de plaats van wonen en werken, naar het normale! Tijdelijk, dat wil zeggen, slechts enige tijd durend, probeert men te ontspannen en los te laten en uit te rusten, door even andere dingen te doen, dingen die speciaal zijn, en niet tot het dagelijkse leven behoren.
2008-07-22 08:53:56
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
In deze weken van opruimen en klaarmaken voor vertrek, uit ons huis, word ik nogal geconfronteerd met dit onderwerp. Inmiddels is er een grote container op ons erf geplaatst, waarin ik nu geleidelijk aan van alles in deponeer wat voor ons geen waarde [meer] heeft, of wat door ons niet meer gebruikt kan worden. Soms zelfs nog ongebruikte spullen, en toch al gedegradeerd tot afval, of vuilnis! Soms weet ik het niet, en dan loop ik vertwijfeld heen en weer, of het nu weg moet, of dat we het [weer] meenemen naar onze volgende stek! Van anderen krijg ik vaak eenzelfde advies: ‘zet het op Marktplaats.nl, [dan ben je het zo kwijt!] Nou, echt niet. We hielden ook al een soort boelhuis, en de opbrengst zou voor een ‘goed doel’ zijn! Nou, echt niet. Mensen hoeven het niet, ze hebben alles al, of ze willen nieuw, of het is nóg te duur! En er is zó veel, en we hebben het zó goed! Hoe goed? Dat kun je zien aan wat we wegdoen, of weggooien. Vandaag haalde ik nog een lading gebruikte kleding op voor een stichting, een bus vol, en gebruikt? Soms is het nog als nieuw!
2008-07-15 02:04:55
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Je komt het op alle terreinen van het leven tegen. In de natuur bijvoorbeeld, als tegenhanger van het licht, of in de beeldspraak, om bepaalde situaties in het leven aan te duiden. Soms heeft het woord een verkoelende of blijde betekenis, maar soms drukt het ook een droevige, sombere situatie uit.

Helaas komen we in deze nog jonge zomer nogal wat schaduw te kort, omdat er zo weinig zon is, en niemand zal er ook naar op zoek zijn, dacht ik zojuist diepzinnig! Vandaag was het genieten voor heel veel mensen, nu die enorme licht- en warmtebron heerlijk uit z’n dak ging!

Maar toch, ’t is niet leuk, maar de schaduwen worden al weer wat langer, nu het 21 Juni geweest is, en we op weg zijn naar de herfst en de winter! Een beetje flauw misschien van mij, maar de modebladen ploffen ook alweer op de mat, vol van herfst- en winterkleding! Maar oké, we hebben nog even, en hopelijk komen er nog veel dagen, waarop we blij zijn met wat verkoelende schaduw!

2008-07-08 14:44:21
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Ooit last van gehad, of zit je momenteel in zo’n toestand? Want dat is het: ‘een toestand waarin het evenwicht van de bio-fysiologische functies in het lichaam is verstoord door te grote lichamelijke of geestelijke spanning en die bepaalde afweermechanismen in werking doet komen.’ Aldus het woordenboek. Een Engels woord dat vaak terecht maar ook onterecht gebruikt wordt! Maar in feite is het een storing, veroorzaakt door te grote spanning. Ik wil het daar niet uitgebreid over hebben,

maar een woord, afgeleid van dit onderwerp, trof me, en ik combineerde het met de ‘wereldtop’, een jaarlijkse driedaagse vergadering van de leiders van de acht rijkste industrielanden in de wereld, die deze keer wordt gehouden in het Japanse Toyako,

gelegen op een eiland, dat voor deze gelegenheid door 20.000 politieagenten werd afgesloten voor de buitenwereld! Wel mogen leiders uit de ‘mindere’ landen ook aanzitten, om aan te horen wat er nu weer allemaal aan hen beloofd gaat worden! Hoe men hen nu weer mee gaat laten delen in de rijkdommen van deze acht, inclusief Medvedev, de nieuwe president van Rusland, die in feite ook ‘gast’ is!

2008-07-01 10:41:08
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
In het leven kan succes of tegenslag soms afhangen van een énkel punt, een énkel iets! Herken je dat meteen? In deze tijd van wachtende geëxamineerden, onze kinderen en kleinkinderen, kan het er ook om spannen. Één punt kan de doorslag geven en je verder brengen in het voortgezet onderwijs, maar ook slechts één punt kan je er van afhouden!
Ik hoorde van Mirjam dat ze was geslaagd, en ze was héél blij, maar ze kwam één punt te kort voor cum laude, en daarom moet ze nu meedoen in de ‘loterij’ om een plekje voor haar volgende studie. Zo kan het gaan; om het nog één keer over het EK voetbal te hebben, Spanje werd kampioen met slechts één doelpunt, en Duitsland verloor omdat zij dat niet konden bewerken!
2008-06-24 14:53:33
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Ja, het is een titel die in dit jaargetijde veel opgeld doet, nu het vakantietijd is of wordt. Maar  het wordt ook als een uitdrukking gebruikt welke helemaal niet zo’n leuke betekenis hoeft te hebben! Neem bijvoorbeeld het voetbaltoernooi in Zwitserland, waar geknokt wordt om de Europese titel. Nederland leek het heel goed te gaan doen; het versloeg drie tegenstanders op rij, waarvan twee hoog stonden aangeschreven! Nederland kleurde steeds meer oranje, naar mate de overwinningen geboekt werden en de euforie, en daarmee de gekte, toenam! Tienduizenden trokken op naar Bazel om ter plekke mee te maken hoe de ‘oranjezonen’ in de halve finale zouden belanden! Het werd één groot feest, vooraf! Blijkbaar kunnen wij niet anders meer, we juichen en feesten al, voordat de [Russische] beer geschoten is! Hoe anders pakte het uit; het al bijna tot kampioen verklaarde elftal kreeg er flink van langs, en dat kwam hard aan! Hoe ver is het gekomen met ons, en met de afgod van deze eeuw, koning Voetbal?

Hij regeert over tientallen miljoenen, wereldwijd; hij legt zijn wil op, zelfs als je feitelijk zou moeten rouwen, samen met je vrouw, om je te vroeg geboren en gestorven baby! Is het niet bizar, dat we zó gek geworden zijn van een balspel?

2008-06-04 00:38:11
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
In deze tijd lijkt het mij wel interessant om hierover te schrijven; er zijn zoveel grote en kleine gebeurtenissen die onze aandacht opeisen, en het is wel boeiend om na te gaan wat het doel van dit alles is! Wat leven we in een drukke wereld; het ene is nog niet voorbij of het andere dient zich al aan, of is al begonnen! De examens van de tienduizenden zijn zo goed als voorbij, en nu is het de spanning van de uitkomsten, en vervolgens de hectiek van het in- of uitloten voor een studieplek voor de komende jaren. En dan is daar de vakantietijd alwéér! Maar kunnen we wel met vakantie, nu daar een serie grote sportevenementen aankomen? Een enorme voetbalhappening om het Europese kampioenschap, gevolgd door de Olympische Spelen die hun schaduw al heel ver vooruit wierpen! En daar tussendoor nog wereldtennis op Wimbeldon en de Vierdaagse in Nijmegen! En daarnaast ook nog onze eigen wandel- en fiets- en andere sportprestaties! Mens, er blijft geen tijd over! En het doel komt voor iedereen ongeveer op hetzelfde neer: overwinning, of in ieder geval een zo goed mogelijk resultaat bereiken! En dat kan variëren van een voldoende bij je examens tot kampioen op Europees of Olympisch niveau!
2008-05-29 01:43:23
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
De dubbele lading die er in dit woord schuilt, wil ik niet aan de orde stellen; de uiterlijke knapheid of schoonheid wordt aller wegen al zo breed uitgemeten dat ik daaraan voorbij wil gaan. Het gaat mij dit keer om de wijsheid die we bij mensen aantreffen die iets presteren, en dat ons dan de woorden ‘knap hoor’ ontlokt.
2008-05-20 00:52:25
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Zo kun je de week die voorbij ging wel benoemen, een bizarre week! En dat is dan nog zacht uitgedrukt. Er gebeurden vreselijke dingen in de wereld, het zal je niet ontgaan zijn. In Birma woedde de orkaan Nardis, waardoor land en volk door een grote catastrofe werd getroffen! Water, aardverschuivingen en modderstromen maakten het land tot één groot rampgebied! Duizenden mensen stierven en nog heel veel zijn vermist; tallozen zijn dakloos geworden en dreigen te sterven door ondervoeding en/of slecht drinkwater! Maar bizar is het feit dat de regering de royaal aangeboden buitenlandse hulp weigert, en toekijkt hoe de bevolking sterft!
2008-05-10 14:48:56
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Tijdens deze prachtige voorjaarsdagen, waarbij de temperaturen tien graden boven het normale liggen, komt alles in een geweldig tempo tot leven! De natuur groeit en bloeit, en onwillekeurig komt het liedje in m’n gedachten van: ‘De schepping juicht, tot eer van de verrezen Heer’. Wát een pracht, wát een praal, wát een overvloed aan schoonheid! Het lijkt wel of de natuur even alle duistere en sombere en verdrietige dingen en gebeurtenissen in de wereld wil ‘verbloemen’! Maar let dan wel op, het is zo ook weer voorbij! Als je het negatieve laat overheersen, ook in deze tijd, dan mis je de belofte die in die prachtige natuur besloten ligt! De belofte dat er een tijd komt, nee, dat er een eeuwigheid komt, waarin het nooit meer anders zal zijn!
Dat het komt, dát is zeker! Wanneer precies, dat is niet bekend! Maar dat het zeer nabij is, dichterbij dan ooit, dat is te zien, als je oplet!
2008-05-06 16:35:51
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Vandaag werd het op vele plaatsen in ons land ontstoken, het vuur van de vrijheid! Al heel vroeg werd het ‘gehaald’ in Wageningen, en daarna verspreid over het land. Het moest het gedenken en herdenken opluisteren, dat in deze dagen weer even de volle aandacht krijgt!
2008-04-27 01:43:59
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Vanaf vandaag gaat een groot deel van Nederland met vakantie; voor twee weken sluiten de scholen voor de voorjaarsvakantie. In deze weken worden alle feest- en gedenkdagen opgevangen, zodat ook de ouders rust kunnen nemen zonder al teveel vrije dagen op te offeren. Mooi geregeld, en ook een prachtige tijd om vakantie te houden, temidden van een ontluikende lente!

2008-04-23 00:09:18
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

We zijn alweer aan de laatste dagen van April toe, en de feest- en gedenkdagen komen in zicht. Koninginnedag, Hemelvaartdag, Bevrijdingsdag en Pinksteren; gecombineerd met het voorjaar en de lente is het een ideale tijd voor vakantie, zeker ook wat de scholen betreft. En dat gaat dan ook gebeuren, twee weken lang zelfs! Wat de titel van deze column met deze dagen te maken heeft, dat moet nog blijken.
Direct in ieder geval wél met onze bevrijdingsdag die we alweer voor de 63ste keer gaan vieren! De vijand capituleerde en wij kregen onze vrijheid terug, iets kostbaars, dat voor het merendeel van ons volk, dat nog geen 65 jaar is, doodgewoon lijkt!

2008-04-20 15:09:08
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Werken aan verandering, aan een nieuwe start, aan een nieuw begin? Het woord zelf is echt een wérkwoord, we doen vaak niet anders dan h e r h a l e n ! Soms is het leuk als er iets herhaald wordt; bij een geweldig optreden van een artiest of na een muzikale uitvoering klinkt soms luid vanuit de zaal de roep: ‘bis, bis bis,’ een enthousiaste roep, in het Latijn, om een herhaling!
2008-04-08 00:29:23
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Zo is er elke week wel wat; de [moslim]wereld is nog bezig de film van Wilders te verwerken, en daar is al het volgende item: ‘de trots van Verdonk’! Vorige week nam ze een aantal rijken mee het schip in, om ze overdadig te voederen, althans, dat zou kunnen voor € 500 per persoon! Wellicht als voorproefje van hoe het zal zijn, als zij het voor het zeggen krijgt, en wij de zegeningen van ‘Trots op NL’ gaan ervaren. Na de vaartocht begaf ze zich met de uitverkorenen naar een zaal in Amsterdam, waar al een aantal gasten van lagere orde wachtten en uitkeken naar wat zij uit de doeken ging doen. Tijdens het wachten kon men Rita shirts, Rita wijnglazen, Rita handdoeken en meer van dit soort souvenirs met haar opdruk, tegen pittige prijzen aanschaffen. Als een koningin kwam ze, weliswaar op krukken, onder het spelen van het Wilhelmus, de zaal in gestrompeld, en begon ze haar ideeën te lanceren. Ze haalde daarbij van alles uit de kast, tot zelfs het sinterklaasfeest toe, om maar weer trots te kunnen zijn op Nederland! De regelgeving moet aangepakt, het aantal leden van de 2e Kamer moet worden gehalveerd, en óók de hulp die we bieden aan arme landen, zodat we dat aan onszelf kunnen besteden, zodat we weer trots kunnen zijn! Waar wil ze heen?
2008-04-04 00:50:53
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Om verschillende redenen drong dit woord zich aan mij op; het betekent: ‘verlossen van hetgeen hindert’. Hoewel ik het eigenlijk niet meer over de film van Wilders wil hebben was het toch wel een bevrijding dat tie eindelijk kwam, na de beproeving [Fitna] van het lange wachten! Tot heden is de vertoning gelukkig nog zonder ernstige gevolgen gebleven, maar of het hierbij blijft valt nog te bezien. Hopelijk brengt het wel een open discussie op gang, waarbij de nodige vragen gesteld kunnen worden en opbouwende kritiek geleverd, zónder daarbij de bekende hete hoofden en koude harten! Één van de beelden van de film vertoont een man in de straat met daaronder de tekst: ‘Als iemand zich bekeert tot ’t christendom, verdient hij de doodstraf.’ Mijn vraag aan moslims in ons land, die in alle vrijheid mogen leven, is: waarom? Zeg niet dat alleen extremisten dat zeggen en doen; de voorbeelden zijn talrijk! Ex –moslims worden verstoten en bedreigd door familieleden, in ons land misschien nog bijkomstig, maar in tal van landen openbaar en prominent!
2008-03-18 00:53:09
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
En uit welke bron? Vandaag is het Wereldwaterdag 2008, als je het nog niet wist. In Rotterdam wordt er een symposium gehouden over water, en onze kroonprins is er eregast én spreker. En dat water z’n eigen Dag heeft, dat is dringend noodzakelijk! Wij vinden het heel gewoon dat we dagelijks over schoon drink- en badwater kunnen beschikken, 127 liter per dag per persoon, gemiddeld, volgens het laatste onderzoek. Maar als je hoort en leest dat er in de wereld nog elke 20 seconden een kind sterft aan de gevolgen van vervuild drinkwater, dat zijn 1.576.800 kleuters onder de vijf jaar per jaar, dan is er geen twijfel over dat deze nood alle aandacht dient te krijgen, en niet alleen op deze dag!
2008-03-11 00:56:05
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

In het voorbije weekend en vandaag heb ik de kranten en het journaal nauwlettend doorgenomen en bekeken, op zoek naar goed nieuws, maar het was zoeken geblazen!

Oké, er waren 775 Russen gered van een ijsschots die was losgeraakt, terwijl ze aan het vissen waren! En de voetbalwedstrijden worden de komende vijf jaar weer vertoond door de NOS!

2008-03-03 00:59:14
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Zomaar een woord, maar met een inhoud, die heel wat emoties kan losmaken! Je kunt ontslagen worden als werknemer, en dat veroorzaakt meestal veel verdriet en zorg en onbegrip. Maar je kunt ook ontslagen worden uit het ziekenhuis, en dát kan veel vreugde te weeg brengen bij de patiënt en de betrokken relaties. Daar kan ik over meepraten! Dat kan ik [gelukkig] niet over ontslag uit de gevangenis, maar dat lijkt me ook een feest, om de vrijheid weer te ‘proeven’ na maanden of jaren van opsluiting! Hoewel de beleving daarvan door de ‘veelplegers’, toch een heel andere schijnt te zijn!
2008-02-19 13:20:40
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Op een bepaald moment kan dat soms héél belangrijk zijn; het kan zelfs met leven en dood te maken hebben. Ik moet denken aan de bevolking van Kenia, waar in deze dagen de ene stam de andere verjaagt, of zelfs probeert ze uit te moorden! Het ging ‘alleen maar’ om de stembusuitslag van eind December, vorig jaar. Odinga, de oppositieleider beschuldigt Kibaki, de president van Kenia, van fraude bij de verkiezingen. Na de uitslag maken de aanhangers van hen een chaos in het voor het oog eens zo democratische Afrikaanse land; aan de oppervlakte leek alles zo goed, maar nu verjagen, beroven en vermoorden de buren, de buren!

Er zijn zoveel voorbeelden te noemen; waar stond je wieg, wie zijn of waren je ouders, hoe was je opvoeding, hoe waren je studiemogelijkheden, en hoe zat of zit het financieel?

2008-02-12 13:22:43
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Het is net middernacht en buiten wordt het bij ons al weer licht! Wel een beetje vroeg, zul je denken. Ja, inderdaad, onnatuurlijk in feite. De verlichting in de kassen in het Westland gaat om deze tijd aan, en dan wordt het al zo licht, dat de hanen bij ons, en in de buurt, hun eerste gekraai al weer laten horen! En ook een vroege merel zendt z’n lofzang al op naar zijn Schepper! Het zijn lange dagen voor deze dieren, die geen idee hebben van de manipulaties van mensen, met betrekking tot het licht! Al met al zijn dat de eerste geluiden van deze nieuwe dag, die zojuist begon. En die van de vorige dag waren nog maar net tot een einde gekomen!
2008-02-05 13:24:12
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Ja, ik was gisteravond ook een van de miljoenen die keek naar een droeve gebeurtenis, die in de vorm van een spectaculaire tv-show werd gebracht, door meneer de Vries. Waar, of niet waar, deze ‘bekentenis’ van Joran van der Sloot? Vandaag weten de deskundigen er [nog] geen raad mee; advocaten, psychologen, rechters, politiemensen, allemaal hebben ze hun mening, die er veelal op neerkomt dat men twijfelt aan de ‘waarde’ van dit verhaal! De man in de straat mag hem dan schuldig achten, of minstens sterk verdacht, juridisch is het nog lang geen uitgemaakte zaak. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, er is en wordt al zoveel over geschreven en gezegd. Nee, ik wil de manier waarop deze ‘gegevens’ zijn ontfutseld aan de kaak stellen.
2008-01-29 13:26:16
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Hoewel ik nog geen titel heb voor deze column, ga ik toch alvast maar schrijven. ‘Gebakken lucht’, dacht ik eerst, maar dat is toch wat te eenzijdig.

Maar dat de laatste weken weer eens op een heel duidelijke manier lieten zien dat we daar ‘op grote voet’ behoorlijk mee bezig zijn, dat zal iedereen wel weer duidelijk zijn! Uit angst voor een recessie in de VS, vanwege het hypotheekdebacle, sloeg de paniek op de wereldbeurzen toe, wat resulteerde in enorme koersverliezen! En de kou is nog lang niet uit de lucht, en de waarschuwingen zijn er dan ook naar! Ook in ons land spraken de ‘deskundigen’; de president van de Nederlandse Bank, die net daarvoor nog aan alle landgenoten op tv de ‘goudvoorraad’ van Nederland had laten zien, waarschuwde ernstig, evenals de voorman van de VVD, Rutte.

Maar onze president, en z’n ‘linkerhand’, minister Bos, deden er nogal luchtig over en spraken hun vertrouwen uit in onze ‘stévige’ financiële positie, én de reserves! ‘Wij kunnen wel tegen een stootje,’ wilden ze eigenlijk zeggen.

2008-01-22 13:28:24
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Het woord komt van het Latijnse ‘neutralis’, wat ‘onzijdigheid’aangeeft, geen partij kiezend!

Vorige week werd er aan de Rijksuniversiteit in Groningen een congres gehouden. Er werd gediscussieerd over het thema: ‘Neutrale staat: kreet of credo?’ Een benaming zonder inhoud, dus, of een innige overtuiging?

In deze tijd roept dit nogal wat misverstanden op. Neutraal; het heeft voor ons land vandaag een heel andere inhoud dan zeventig jaar geleden. Toen beriep men zich, met nog andere landen, op de neutraliteit, ‘een begrip dat verwijst naar een positie en een politiek van afzijdigheid van een staat, in tijd van oorlog.’ [WP] Maar het hielp niets; tijdens de beide wereldoorlogen werden de rechten van de neutrale landen met voeten getreden! Nadien hecht men geen waarde meer aan deze vorm van bescherming van land en volk.

2008-01-15 13:31:10
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida
Aan het begin van een jaar, bij een nieuwe start, of als we enthousiast zijn over iets of iemand gebeurt het vaak dat we beloften doen. Naast de plannen en de voornemens zijn we goed in het beloven van dingen! Organisaties beloven verbeteringen aan hun leden, ondernemingen beloven een hoger dividend aan hun aandeelhouders, ziektekostenverzekeraars beloven bétere voorzieningen dan de concurrent en mannen en vrouwen wensen elkaar veel geluk in het nieuwe jaar en belóven dat zij daar ook hun steentje aan zullen bijdragen! Kortom, beloven is iets dat wij heel gemakkelijk doen, zonder vaak te beseffen wát we in feite beloven! Het is hetzelfde als ´toezeggen´, zich verbinden tot iets te doen of te geven. Als je iets belooft geef je aanleiding aan de ander om iets te hopen, zo las ik ergens. ´Belofte maakt schuld´ is een bekend gezegde, en die ´schuld´ dient voldaan te worden! Dat beloven, daar zijn we goed in, maar het nakomen ervan, dat kan een zwak punt zijn! Als het spontane moment vervaagt en naar de achtergrond verdwijnt, dan is het beloofde soms snel vergeten en komt het er niet meer van! Soms schiet het je weer te binnen, of ontmoet je degene die je iets beloofde, en dan kun je het alsnog waarmaken!
2008-01-08 13:34:44
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida

Een week geleden stond de kerstboom er nog, waren er oliebollen en appelflappen, maar inmiddels is het gewóón Maandag geworden, de eerste van 2008! Vandaag is iedereen weer aan het werk gegaan, en de scholen zijn weer begonnen met onderwijzen. En zo hoort het ook, het normale leven moet weer opgepakt worden, het werk wacht, en studeren moet, als je wat wilt bereiken!

Hebt u ook weer een geestdriftige start gemaakt, aan het begin van dit nieuwe jaar? En jij, zie je het komende jaar met enthousiasme tegemoet? Of ben je begonnen omdat het moet, maar zeker niet met blakende ijver?