Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Muurkranten

Sinds december 2010 geeft stichting HCJB Nederland geeft twee verschillende e-zines uit:
De FamilieMuurkrant en de KinderMuurkrant.
De FamilieMuurkrant is ontstaan na samenvoeging van de andere Muurkranten
(zie de lijst onderaan).
Abonneren op één of meerdere Muurkranten is volledig gratis!
Ga met uw muisaanwijzer naar 'aan- en afmelden' in het menu voor opgave.

Hieronder vindt u de Familie- en KinderMuurkrant.

 

Klik met uw muis op één van de logo's om
de meest recente editie van de betreffende Muurkrant te bekijken
 

Stichting HCJB Nederland gaf tot december 2010 zes verschillende e-zines uit
voor verschillende doelgroepen.
Ga met uw muisaanwijzer naar 'aan- en afmelden' in het menu voor opgave.

Muurkranten, die tot december 2010 door HCJB Nederland zijn uitgegeven zijn

 

     

 

     

 

 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR