Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-05-29 01:43:23
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


K N A P …………?

De dubbele lading die er in dit woord schuilt, wil ik niet aan de orde stellen; de uiterlijke knapheid of schoonheid wordt aller wegen al zo breed uitgemeten dat ik daaraan voorbij wil gaan. Het gaat mij dit keer om de wijsheid die we bij mensen aantreffen die iets presteren, en dat ons dan de woorden ‘knap hoor’ ontlokt.

In deze weken zitten duizenden scholieren en studenten gebogen over hun tafeltje, waarop de opgaven die zij te lijf moeten gaan, en uit moeten werken! Het uiteindelijke resultaat van al dat denken en doen, het rekenen en schrijven, het twijfelen en zéker weten zal straks leiden tot een voldoende, of ruimer, of nog hoger, tot cum laude, en daarna tot uitspraken van: ‘knap hoor,’ of: ‘goed gedaan hoor’, of: ‘je bent een knapperd’, van ouders en grootouders en vrienden! Hopelijk wordt het weer heel druk met ‘schooltassen aan de vlaggenstok’, in de Nederlandse straten! Na een welverdiende vakantie volgt voor velen dan het ‘doorleren’, zoals men dat vroeger noemde! Talloos zijn de aanduidingen die het voortgezet onderwijs kenmerken, en uiteindelijk, na vaak nog jaren van studie, komen daar de echte ‘knapperds’ uit voort, waaronder wetenschappers, medici en juristen.

Vandaag was er een bericht op het journaal waarover ik me verwonderde en dat uitte in: ‘knap hoor!’ Het handelde over het ruimtevaartuig dat negen maanden geleden door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA was weggeschoten, vol met verfijnde computerapparatuur en andere snufjes. Het begon toen aan een tocht van 700.000.000 km, [700 miljoen] met als eindbestemming de ‘rode planeet’ Mars. En vandaag landde het, precies op de plek waar het moest zijn, een soort poolgebied, en waar het ongeveer -50C is! Een robot gaat daar nu met een schep graven, op zoek naar micro organismen, of iets dergelijks. In ieder geval op zoek naar l e v e n ! Men vroeg de wetenschapper die uitleg gaf, wat de reden was van deze expeditie. Uit zijn woorden bleek dat men op zoek is naar hoe het leven is ontstaan, en waar het eens begonnen is! Misschien dus wel op Mars! Jammer, hè, dat zulke begaafde mensen, door hun Schepper zó gezegend met zóveel verstand, zulke domme dingen doen!

Dit hele gebeuren zegt iets over de Schepper én over Zijn schepselen; over God die dat enorme onmeetbare heelal schiep, en waarin die 700 miljoen km nog maar een ‘baantje’ is, en waarin Hij, naast alle manen en sterren en planeten, ook de planeet Mars zijn plaats gaf, én over de wetenschappers die op zoek zijn naar de plaats waar het leven is ontsproten, terwijl dat op de eerste bladzijden van de Bijbel al aangegeven wordt! Micro organismen op Mars? De God van hemel en aarde riep alles tot aanzijn in zes gewone normale dagen, en gaf tegelijkertijd het leven aan alles!
Daarna rustte Hij! God zelf heeft het alles in zijn Boek laten opschrijven, zodat we zouden geloven en Hem vereren om Zijn grootheid en majesteit! Wat zouden we veel tijd en geld besparen als we eens gingen luisteren, en geloven! Ja, want dat vind ik één van de meest trieste dingen bij dit alles, dat er zoveel geld verspild wordt, voor 
n i k s !

Wat jammer dat voor ‘wijzen en verstandigen’, zoals Jezus ze noemt, de ware wijsheid verborgen blijft, maar God het aan de eenvoudige mensen heeft onthuld! [Mat.11:25, NBV]

Je kunt nog zo knap zijn, uitvindingen doen, medisch geweldige resultaten boeken, of met je ruimtevaartprogramma elk land voorbij streven, maar als het daarbij blijft, dan zal er uiteindelijk niets van overblijven! “Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen” [1 Cor.1:18], waarschuwt God de ‘knappe koppen’, die alleen maar verstandig bezig zijn, en voorbijgaan aan de Wijsheid die van boven is! [Jac.3:15 ev.]

Voltaire is hier een voorbeeld van; hij leefde in de 18e eeuw en was het idool van zijn land. Hij was geleerd en stond in hoog aanzien; een knappe kop die het hoog in z’n bol had!

Hij zei eens tegen een vriend: ‘Het christendom is door twaalf ongeletterde vissers geïntroduceerd; ik wil de wereld laten zien dat één enkele Fransman het uitroeien kan.’ Maar hij stierf 30 Mei 1778, op 84 jarige leeftijd; het christendom, het geloof in Jezus Christus, leeft ook 230 jaar later nog steeds, wereldwijd!

“Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld”, vraagt Paulus zich af, als hij een brief schrijft aan de kerkmensen van Korinte. “Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor ongelovigen dwaas.” [1 Cor.1:20, NBV]

Maar toch: “Het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is sterker dan de mensen.” [vs.25]

Het dwaze is een Redder aan het kruis, écht in een hopeloze situatie; het zwakke is de Zoon van God die zich aan een kruis laat slaan. ‘Gebruik je verstand toch, man,’ wordt mij ook wel eens aangeraden, nadat men een column gelezen heeft. Omdat het zo dwaas en zo zwak overkomt, voor wereldse begrippen.

Maar toch, ik zeg het Paulus na: “Ik heb niets anders te zeggen dan Jezus Christus, en Die gekruisigd”, dáár gaat het om! Daar draait álles om! Zwak en dwaas? Maar wel door God zelf bedacht! Jezus, de enige Weg tot eeuwig behoud! Om dat te bevatten, daar hoef je geen knappe kop voor te zijn, dat moet je geloven! En het geloof ontstaat uit het horen, het luisteren naar wat God te zeggen heeft, in zijn Woord, de Bijbel, en door zijn Geest!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl