Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-02-05 13:24:12
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Een brug te ver?

Ja, ik was gisteravond ook een van de miljoenen die keek naar een droeve gebeurtenis, die in de vorm van een spectaculaire tv-show werd gebracht, door meneer de Vries. Waar, of niet waar, deze ‘bekentenis’ van Joran van der Sloot? Vandaag weten de deskundigen er [nog] geen raad mee; advocaten, psychologen, rechters, politiemensen, allemaal hebben ze hun mening, die er veelal op neerkomt dat men twijfelt aan de ‘waarde’ van dit verhaal! De man in de straat mag hem dan schuldig achten, of minstens sterk verdacht, juridisch is het nog lang geen uitgemaakte zaak. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, er is en wordt al zoveel over geschreven en gezegd. Nee, ik wil de manier waarop deze ‘gegevens’ zijn ontfutseld aan de kaak stellen.

Hoe belangrijk het ook is om achter de waarheid te komen omtrent de verdwijning van dit meisje, is dit dan de manier waarop dat moet gebeuren? Is dit niet een brug te ver? Of heiligt het doel álle middelen? Hoe kun je, zoals deze Patrick, maandenlang ‘mooi weer’ spelen als ‘vriend’, in een auto vol afluister- en camera-apparatuur, en daarna alles wat je ‘vriend’ aan je toevertrouwde, tegen betaling van € 25.000

afleveren bij je opdrachtgever? Hoe het u verging, en wat jouw mening is weet ik niet, maar het stond mij erg tegen, zoals die man daar achter het stuur zat, al maar zuigend en mooi pratend, als een sluwe, gewetenloze premiejager! Is het dan wérkelijk zo, dat je niemand kan vertrouwen?

Trouwens, is het geen brug te ver, om als programmamaker een bedroefde moeder zo te ‘showen’ in je tv-show, vol in het licht en de camera’s, met haar ontreddering en tranen en verdriet, alleen maar tot meerdere glorie van jezelf, en je portemonnaie? Nee, Peter R, je mag dan nog zo kreukloos en correct over willen komen, ik vind deze manier van handelen stuitend en respectloos!

Intussen gaat de hype of gekte verder; Joran, aan wiens naam al de kwalificaties van: ape-stoned, schizofreen, psychopaat, en dwangmatige leugenaar zijn toegevoegd, houdt zich verborgen voor zijn medeburgers en de media. Of er nog eens duidelijk zicht komt op waarheid én leugen, in deze zaak, de tijd zal het leren! En of je straffeloos op een dergelijke wijze de gegevens van je medeburger[s] kan toe-eigenen, én met beeld en geluid, én zonder toestemming, kan vertonen aan het publiek, dat is in mijn beleving ook een brug te ver, en wordt wellicht ook nog door de rechter bekeken!

Een brug te ver; in het leven van elke dag kunnen we ons zelf ook vergalopperen, en over de schreef gaan! Als we onze eigen normen en waarden vaststellen, en als we voorbijgaan aan de ‘huisregels’ die God ons wil leren en meegeven voor het leven, hier, dan passeren we ook een grens! En dan zijn er vast een heleboel mensen die het eens zijn met de ‘eigen inbreng’, maar God waarschuwt ons telkens weer in zijn Woord, de Bijbel, om ons daarvan af te keren, en die brug niet over te gaan! Hij wijst ons de enig juiste weg voor dit leven, omdat het Zijn grootste wens is dat we G O E D uitkomen, én aankomen, bij Hem! Als je in de Bijbel leest over Gods leiding met betrekking tot het volk van Israël, dan is het prachtig om te zien hoe geweldig het ging als ze luisterden naar Hem! Dan voorzag Hij in alles; Hij baande een weg door de zee, Hij creëerde een pad door de Jordaan, Hij deed het manna uit de hemel regenen, het water uit een rots komen, en vlees werd op de wind meegevoerd, in de vorm van vogels! Als ze op Gods weg gingen, d.w.z. als ze Zijn voorschriften in acht namen, dan ging het perfect! Maar als ze hun eigen weg gingen, en Gods normen en waarden veronachtzaamden,

Dan ging het goed mis! Via hun leiders had God hen heel duidelijk verteld over zegen en vloek; zegen bij gehoorzaamheid, vloek als ze niet zouden luisteren, en een brug te ver zouden gaan! Lees het maar in het bijbelboek Deuteronomium, hoofdstuk 28.

Voor ons geldt precies hetzelfde; God is onze Schepper en Hij wil dat we luisteren naar zijn Woord, en doen wat Hij daarin voorschrijft! Want dát is het beste voor ons! Hij wijst ons zijn Zoon Jezus aan, als de Weg, want alleen via Hem kunnen wij, als het leven hier afloopt, onze intrek bij God de Vader nemen! Door onze zonden en tekortkomingen raakten we los van God, er was een enorme kloof gekomen, tussen Hem en de mensen, geen brugverbinding meer! Maar God die zóveel van mensen houdt, heeft iets geweldigs gedaan om die kloof voor ons te overbruggen! God zond zijn Zoon naar de aarde, om die brugfunctie te vervullen, om weer een verbinding te leggen tussen God en mensen, van welk volk of ras ook!

Jezus wil ook voor u en jou die Brug zijn, zodat je bij zijn Vader kunt komen! Hij stierf aan een kruis voor u en jou en mij en alle Jorans en Patricks en Peters, vanwege al onze zonden en tekortkomingen! Na drie dagen verrees Hij weer uit zijn graf! Met Zijn dood en opstanding legde Hij een eeuwig fundament voor een Brug die leidt naar de eeuwige heerlijkheid, bij God! Als je het Boek van God bestudeert, dan wordt één ding heel duidelijk: niemand kan buiten die Brug, die Jezus is! Tenminste, als je er voor kiest om de eeuwigheid als een blijde hemelburger mee te gaan maken! Maar let dan op de juiste Brug, ga geen brug te ver! Jézus moet je hebben!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl