Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-02-12 13:22:43
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


GELUIDEN!

Het is net middernacht en buiten wordt het bij ons al weer licht! Wel een beetje vroeg, zul je denken. Ja, inderdaad, onnatuurlijk in feite. De verlichting in de kassen in het Westland gaat om deze tijd aan, en dan wordt het al zo licht, dat de hanen bij ons, en in de buurt, hun eerste gekraai al weer laten horen! En ook een vroege merel zendt z’n lofzang al op naar zijn Schepper! Het zijn lange dagen voor deze dieren, die geen idee hebben van de manipulaties van mensen, met betrekking tot het licht! Al met al zijn dat de eerste geluiden van deze nieuwe dag, die zojuist begon. En die van de vorige dag waren nog maar net tot een einde gekomen!

Geluiden, de wereld is er vol van; mooi, liefelijk, indrukwekkend, maar ook onheilspellend en bedreigend, en het lijkt wel of dat overheerst! Het begint al bij het begin van de nieuwe maand, op de eerste Maandag, als door heel ons land de sirenes een minuut of wat loeien. Oké, het is nog steeds maar een test, of ze het nog goed doen, maar in feite zijn ze bestemd voor ‘als er gevaar dreigt’! Deze tijd heeft het met zich meegebracht, maar het blijft onheilspellend!

Daarnaast leeft ieder van ons in zijn of haar eigen wereldje, met z’n eigen [vertrouwde]  geluiden, en als we voor de rest alles buiten sluiten, dan blijft het tamelijk rustig. Maar als we willen weten wat er zich buiten dat wereldje van ons allemaal afspeelt, en we aan de knoppen draaien, zodat de geluiden uit de wereld onze gehoororganen bereiken, dan wordt het wel even anders! Vooral ook omdat de media niet zo geïnteresseerd is in ‘goed nieuws’!

Nu de aandacht voor Joran en zijn ‘verhaal’ is weggeëbd, is er in ons land, en daarbuiten, weer allerlei nieuws en geluid rondom Islam, moslims en wat daarmee samenhangt. Het houdt niet op! In Turkije mogen de moslimstudentes, zo ze dat willen, weer een hoofddoekje om, terwijl in ons land de ‘burka’, een soort sluier die het gehele gezicht bedekt, verboden wordt, op verschillende locaties. Daarnaast is men weer een stapje verder met de ‘Koranfilm van Wilders’; men weet nu de titel van de film: Fitna, dat ‘beproeving’ betekent, maar ook ‘strijd’ of ‘chaos’! Het zal zéker een vertoning worden, die veel geluid zal voortbrengen!

Een ander geluid, maar wel onder hetzelfde hoofdstuk, was het bericht dan ‘onze’ Ajaan Hirsi Ali graag Française wil worden, tenminste als de Fransen haar beveiliging willen gaan betalen! En tot slot een bericht over zes mannen die gevangen zitten in Guantanamo Bay, als verdachten van de aanslag op 11 September 2001 in de VS, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen! De openbare aanklager gaat de doodstraf tegen hen eisen!

Al met al zijn het geluiden die allemaal eenzelfde grondtoon hebben, en waar wij tien jaar geleden nog niet over dáchten! Dat Geert Wilders waarschuwt tegen de gevaren die schuilen achter deze godsdienst, die wij voorheen niet, of nauwelijks, kenden, dat is niet verkeerd! Vandaag las ook ik de Koran, Sura 9:5 het volgende: ‘Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaars [niet-moslims] waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen uit elke nederlaag.’ Dát is best wel heftig, en ik hoop dat die ‘heilige maanden’

voorlopig nog niet voorbij zijn! Maar de Koran verbieden, en een film maken die voor hen kwetsend en godslasterlijk is, dát is niet de weg! Weliswaar wordt in moslimlanden de Bijbel wél verboden, voor Christenen, maar kwaad met kwaad vergelden, dát heeft onze geweldloze Heer Zijn volgelingen niet geleerd! Mijn krant schreef: ‘laten wij de moslims bevragen, hoe gewelddadig hun godsdienst werkelijk is, waarom Israël zo gehaat moet worden, waarom alle christenen in alle moslimlanden het zwaar hebben, hoe zij willen dat Nederland er over 50 jaar uitziet. ‘Maar zonder schelden of bedreigen, gewoon met sap en pinda’s op tafel!’

Dát is een ander geluid! Niet zwijgen maar met respect met elkaar omgaan en luisteren naar elkaar! En het kwaad aanpakken, en streng straffen, en dan bedoel ik niet een ‘werkstraf’ van 20 uur! “Want de overheid draagt het zwaard niet tevergeefs”, [Rom.13:4] m.a.w. de overheid heeft de bevoegdheid om te vonnissen en de straf ook uit te voeren! Dat zegt diezelfde liefdevolle God, die zijn Zoon Jezus opofferde om de straf te dragen die ik, en u en jij en ieder mens verdiende, vanwege onze zonden!

De talloze geluiden in deze hectische en chaotische wereld willen dit geluid al eeuwen lang overstemmen, maar dat lukte nog nooit, en dat zal ook niet gebeuren!

Ik wil luid en duidelijk zijn; en is 100% zékerheid om voor eeuwig een heerlijk leven te verkrijgen! De énige voorwaarde is te erkennen dat je zondaar bent, voor 100%, en dat je Jezus nodig hebt om van die status verlost te worden! Als je met een oprecht hart tot Hem gaat, en dát in gebed erkent, dan zal Hij, de eens gekruisigde, maar ook weer opgestane Zoon van God, je onmiddellijk verlossen van die zondaarsstatus! Je kunt Hem niet blijer maken, dáár deed Hij het voor, dáárvoor ging Hij dood aan het kruis, om ook joU te redden van de eeuwige ellende van de hel! Want dát is de andere zékerheid: een eeuwig verblijf in de hel, als je Jezus’ reddende liefde afwijst! De duivel wil je daar graag hebben; hij is uit op joUw totale eeuwige ellende! Met alle wereldse geluiden wil satan het Geluid van de Blijde Boodschap, van eeuwig behoud voor ieder die gelooft in Jezus Christus en het offer dat Hij bracht, overstemmen! Laat het niet gebeuren! Luister naar God die van je houdt, Die redding aanbiedt aan autochtonen en allochtonen, aan moslims en hindoes, aan boeddhisten en satanisten, aan atheïsten en new-agers, en ieder ander! Jezus stierf en stond op voor iedereen, want Hij houdt van iedereen! Ook van u, ook van jou! Is dat niet een Geluid uit duizenden?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl