Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-02-19 13:20:40
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Waar hoor je bij?

Op een bepaald moment kan dat soms héél belangrijk zijn; het kan zelfs met leven en dood te maken hebben. Ik moet denken aan de bevolking van Kenia, waar in deze dagen de ene stam de andere verjaagt, of zelfs probeert ze uit te moorden! Het ging ‘alleen maar’ om de stembusuitslag van eind December, vorig jaar. Odinga, de oppositieleider beschuldigt Kibaki, de president van Kenia, van fraude bij de verkiezingen. Na de uitslag maken de aanhangers van hen een chaos in het voor het oog eens zo democratische Afrikaanse land; aan de oppervlakte leek alles zo goed, maar nu verjagen, beroven en vermoorden de buren, de buren!

Er zijn zoveel voorbeelden te noemen; waar stond je wieg, wie zijn of waren je ouders, hoe was je opvoeding, hoe waren je studiemogelijkheden, en hoe zat of zit het financieel?

Vorige week las ik dat de Australische regering spijt had betuigd aan de aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van het land, vanwege de manier waarop zij behandeld zijn. Meer dan honderdduizend kinderen werden bij hun ouders weggehaald, om ergens anders opgevoed te worden door ‘blanken’, omdat de overheid meende dat de aboriginalkinderen zo beter zouden integreren in de Australische samenleving! Men noemt het de ‘gestolen generatie’, en het ‘stelen’ van kinderen ging door tot het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw!

Waar hoor je bij? Bij Zuid Korea, waar je als vrije burger kan leven, of ben je staatsburger

van Noord Korea, waar niet ‘normaal’ te leven valt? Ben je een inwoner van Sderot, een stad in Israël, waar continue raketbeschietingen plaatsvinden, afgevuurd door de Hamas, vanuit de Gazastrook? Of een werkeloze Palestijn, die al jarenlang in een vluchtelingenkamp woont?

Maar ook dichterbij is het een vraag die van belang is; je kunt in een achterstandwijk wonen, van Utrecht of Amsterdam, of in een villawijk van Wassenaar, dáár stond je wieg!

Weet je, meestal viel of valt er niets te kiezen, je was er al voor je het in de gaten kreeg! Maar daarna kun je, in een land als het onze, wel worstelen en boven komen, zoals de Zeeuwen zeggen! Er zijn genoeg mogelijkheden, en dan is de vraag waar je bij wil horen! Maatschappelijk én geestelijk is er een vrije keuze, en dat is een groot goed waar we zorgzaam mee om moeten gaan! Álle reden tot dankbaarheid hebben wij, als we de wereld in ogenschouw nemen, en het lijden van zoveel mensen zien!

Als we nu ook maar gebruik maken van die vrije mogelijkheid, ook op het geestelijke gebied, dat velen helaas verwaarlozen of uitstellen!

Waar hoor je bij? Heb je voor jezelf die vraag al beantwoord? In de Bijbel komt de bekende Psalm 23 voor, waar gesproken wordt over de Goede herder; David, die zelf herder was voor enige tijd, maakte dit lied waarin hij zijn vertrouwen uitspreekt in de leiding van de Goede Herder, de God van Israël! De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken, dat is de grondtoon van dit lied, dat tot het einde daarin doorklinkt! Dáár koos David voor, bij die Herder wilde hij horen! Kent u die God ook als uw Herder, of ken je alleen maar de Psalm?

In de Bijbel kun je lezen hoe geweldig het is om in die God te geloven, om met die machtige God op te trekken, om bij Hem te hóren!

Vandaag las ik over Mozes; hij was ook herder geweest maar nu had God hem geroepen om voor Hem een groot werk te doen! Het volk Israël, waar hij ook toebehoorde, moest uit Egypte gehaald worden, en naar het land Kanaan gebracht, Hij voelde er eerst niet veel voor om als herder dat volk te begeleiden, maar uiteindelijk, toen ook zijn broer Aaron meeging, was hij er klaar voor. Overigens, het leek een onmogelijke taak; hij moest het volk overtuigen dat God hem gestuurd had, én hij moest Farao, de koning van Egypte, zover zien te krijgen dat hij dat slavenvolk zou laten gaan! Als je het boeiende verslag leest, [Ex. hoofdstuk 4 tot 15] dan ga je tot de ontdekking komen hoe goed het is om bij God te horen, met Hem op te trekken! De twee broers kwamen daar bij de gevreesde Farao, télkens weer, om te vragen of hij het volk wilde laten gaan! Hij had ze gemakkelijk gevangen kunnen nemen, en/of doden,

Daar had hij normaal gesproken geen moeite mee! Maar ook bij alle vreselijke plagen, die het land teisterden, op Gods bevel, liet hij hen steeds weer in vrijheid gaan!

Dit is maar één geschiedenis waaruit blijkt, hoe goed het is om bij die God te horen! Zo zijn er nog tientallen, die je kunt lezen in dát Boek, waarin Hij Zichzelf bekend maakt, ook in Zijn grote liefde voor mensen zoals u, en jij, en ik. Ook hoe zijn Zoon Jezus naar de aarde kwam, om de straf te ondergaan, die voor ons bestemd was, wegens onze zonden! Jezus ging aan het kruis, uit vrije wil, om zo onze Verlosser te kunnen zijn! Zou je niet bij Hem willen horen, bij deze Herder, die je veilig op de weg naar de eeuwigheid wil begeleiden?

Waar hoor je bij; het kan zelfs met leven en dood te maken hebben! “Mijn schapen horen naar Mijn stem”, zegt Jezus als Hij vertelt over Zijn herderschap. Dáár gaat het om; willen we luisteren naar Zijn stem, en doen wat Hij ons zegt en leert? Jezus maakt zijn toehoorders ook een verwijt als Hij zegt: “Wat noemt gij mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? [Luc.6:46]

Geldt dat ook voor u of voor jou? Bij welke kerk of gemeente je hoort, dat is minder belangrijk, maar hoor je bij Jezus, en leef je naar Zijn wil? Dáár komt het op aan! Dán ben je veilig geborgen, voor deze tijd en de eeuwigheid! Dan behoor je tot de schapen van de Goede Herder, van JEZUS!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl