Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-04-27 01:43:59
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Een lintje, of een ticket?


Vanaf vandaag gaat een groot deel van Nederland met vakantie; voor twee weken sluiten de scholen voor de voorjaarsvakantie. In deze weken worden alle feest- en gedenkdagen opgevangen, zodat ook de ouders rust kunnen nemen zonder al teveel vrije dagen op te offeren. Mooi geregeld, en ook een prachtige tijd om vakantie te houden, temidden van een ontluikende lente!

Of het ook zónnige dagen gaan worden, dat is nog maar de vraag. Regenen gaat het in ieder geval! De lintjesregen gaat weer neerdalen over ons land, vandaag al, nog 5 dagen vóór Koninginnedag! En dát zal voor een aantal landgenoten toch een plezierige gebeurtenis worden, en zónnige dagen bewerken. Ja, want plotsklaps kun je zomaar ridder worden, of officier of zelfs commandeur in één van de twee ordes. Als er een bijzondere bijdrage is geleverd aan de samenleving, dan word je, als het de koningin heeft behaagd, om z’n minst lid van de ‘orde van Oranje Nassau’. Als je een exceptionele persoonlijke prestatie hebt geleverd, dan word je nog hoger geklasseerd en kan het zijn dat je ingedeeld wordt bij ‘de orde van de Nederlandse Leeuw’! Maar dat zijn hooguit veertig tot vijftig personen per jaar. Het is de verwachting dat er vandaag ongeveer 3500 mensen ‘beregend’zullen worden en op vakantie kunnen, met hun onderscheiding op de borst!

Het is al een bijna 200 jaar oude traditie, ingesteld door koning Willem I, die op zo’n manier zijn onderdanen een koninklijk schouderklopje dacht te kunnen geven. Het heeft altijd wel te maken gehad met een geleverde prestatie van iemand, maar die persoon moet wel voorgedragen worden door anderen! Je kunt niet jezélf aanmelden, al vind je jezelf nog zo geweldig! En dan komt het belangrijkste: het moet de koning[in] behagen! Bij dat alles blijft het mensenwerk; soms is het je een raadsel waaróm iemand zo’n onderscheiding krijgt, en soms snap je niet waarom iemand  niet een lintje krijgt! Maar oké, de koningin ‘trakteert’; niet omdat ze jarig is, maar het is geweest! Daarom k o n i n g i n n e d a g, op 30 April, nationale feestdag!

De dag die er op volgt is er deze keer een met een ‘dubbele lading’; was het altijd al ‘de dag van de Arbeid’, deze keer is het ook de dag waarop christenen gedenken dat hun Koning, Jezus Christus, Zijn hemelvaart maakte, nu ongeveer 1975 jaar geleden. Maar onder hen zijn er ook heel veel die uitzien naar Zijn terugkomst, zoals Hij beloofde toen Hij vertrok! Omdat het al zolang duurt, is deze bijzondere dag, Hemelvaartsdag, door de jaren heen onderge-sneeuwd geraakt, en de betekenis ervan voor velen ongelofelijk geworden of onbekend gebleven.

Echter, God is uitermate betrouwbaar; alle beloften die Hij deed, en die opgeschreven staan in zijn Woord, de Bijbel, zijn vervuld, uitgekomen, of gaan nog vervuld worden, dat staat vast, en wordt gestaafd met vele bewijzen!

Jezus werd door zijn Vader naar de aarde gezonden om een groots werk te verrichten, en toen Hij daarmee klaar was ging Hij weer terug, zó simpel is! Het werk dat Jezus kwam doen, dat deed Hij voor joU en voor mij, of je het nu gelooft of niet. Hij dééd het; Hij stierf aan het kruis als een vervloekte, terwijl Hij niets had gedaan dat deze straf kan rechtvaardigen! Nee, Jezus hing daar in mijn plaats, Hij droeg de straf die ik verdiende vanwege mijn zonden! Ik geloof dat voor 100% en ben Hem ontzettend dankbaar dat Hij dat voor mij wilde doen. Hij deed het ook voor u en voor jou, ja, God de Zoon onderging dit lijden voor elk mens, hoe zondig ook, hoe verloren ook! Daarom is er ook verlossing van zonden gekomen door déze Verlosser! En ieder die dat met een oprecht hart gelooft en zijn of haar zonden belijdt, die is verlost en een kind van God geworden!

Nadat alles was volbracht aan het kruis, zoals Jezus het zelf zei, toen Hij daar hing, stierf Hij, en werd begraven. Echter, de Dode stond op uit Zijn graf, drie dagen later, want Hij is de Heer van het Leven, de dood en de duivel hadden over Hem geen macht! En na nog 40 dagen op aarde te zijn gebleven, in het land en onder het volk van Israël, maakte Hij vanaf de Olijfberg zijn ‘retourvlucht’ naar het Vaderhuis! En dáár zal Hij weer neerdalen, zo belooft God in zijn Woord! [Zach. 14:4, Hand. 1:11]

Voor Jezus vertrok zei Hij wat Hij ging doen, tegen Zijn volgelingen. “Ik ga nu heen om alles in orde te maken. Als ik daarmee klaar ben kom Ik terug om je op te halen. Dan mag je voor altijd bij Mij zijn.” [Joh. 14:3, het Boek] Klink dat niet geweldig? Als je onvoorwaardelijk gelooft dat God álles doet wat Hij belooft, dat kun je hier duidelijk uit opmaken dat Hij je een ticket belooft voor joUw Hemelvaart! En het is gratis! Voor een lintje moet je toch écht wel een bovenste beste zijn, en op z’n minst ‘bijzondere verdiensten voor anderen hebben geleverd’. Voor je hemelvaartticket hoef je niks te presteren; “Bekeert u, en gelooft het Evangelie,” zegt Jezus zelf. [Mar.1:15] Horen, luisteren, geloven en bekeren, dáár komt het op aan, tenminste, als je liever een ticket hebt dan een lintje!

Je kunt, ook al is het vakantietijd, in beroerde omstandigheden verkeren, of helemaal zát zijn van deze chaotische wereld. Is het dan niet heerlijk om overtuigd te zijn dat je ticket voor joUw hemelvaart gereserveerd is, door Jezus zelf? En dat dát gaat komen, wat er ook gebeurt? Oké, een lintje is leuk, voor even, het draagteken kun je elke dag op je borst dragen,

maar op een dag is het voorbij, dan legt men het op je kist. Het heeft slechts een dagwaarde!

De ticket voor je vertrek naar de hemel behoudt zijn waarde, eeuwigheidswaarde! Jezus bewaart hem zelf, Hij heeft die ticket gekocht met Zijn bloed, heel speciaal voor JOU!

Waarom zou je dan toch voor het lintje gaan? Met dát alleen wordt het eens een hellevaart!

Het heeft de Koning behaagd ook u, ook jou, een ticket te verstrekken, op voorspraak van zijn Zoon Jezus. Maar zélf moet je kiezen, heel persoonlijk! Want de reispapieren staan op naam!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl