Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-03-18 00:53:09
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Wat drink je?

En uit welke bron? Vandaag is het Wereldwaterdag 2008, als je het nog niet wist. In Rotterdam wordt er een symposium gehouden over water, en onze kroonprins is er eregast én spreker. En dat water z’n eigen Dag heeft, dat is dringend noodzakelijk! Wij vinden het heel gewoon dat we dagelijks over schoon drink- en badwater kunnen beschikken, 127 liter per dag per persoon, gemiddeld, volgens het laatste onderzoek. Maar als je hoort en leest dat er in de wereld nog elke 20 seconden een kind sterft aan de gevolgen van vervuild drinkwater, dat zijn 1.576.800 kleuters onder de vijf jaar per jaar, dan is er geen twijfel over dat deze nood alle aandacht dient te krijgen, en niet alleen op deze dag!

Dat we eten en drinken moeten om in leven te blijven, dat is duidelijk en inmiddels voldoende aangetoond! En ook dat drinken nog essentiëler is dan eten! Maar het moet ook schoon en zuiver zijn, anders wordt het vergif, voor kinderen en volwassenen. En toch krijgt het weinig aandacht, in vergelijking met aids en landmijnen en andere rampen, zo betoogde ook de prins vorig jaar in een van zijn toespraken. Wij zijn boffers met zulk best en lekker drinkwater, en badwater waar niet de uitwerpselen van een ander in voorbij drijven! En we laten de kranen weer eens onderzoeken op het loodgehalte, want teveel lood in het water is slecht voor de ontwikkeling van de hersenen! Aldus het tv-programma Radar, van vanavond. Wij zijn kieskeurig in alle opzichten, en we kunnen het zijn; er is geld, er zijn onderzoekers, én de mogelijkheden om het te verbeteren, als er iets hapert! En daar komt nog bij, écht dorst hebben we eigenlijk nooit, omdat er altijd wel water is!

Maar als je uitgedroogd bent, échte dorst je in nood doet geraken, dan drink je álles, zo lijkt me, als het maar water is, verontreinigd of niet! Je hebt geen keuze, ook al drink je ‘de dood’ naar binnen! Gelukkig zijn er organisaties die de derde wereld hulp bieden; putten slaan, schone bronnen aanboren, pompen en sanitair plaatsen. Maar er moet nog veel meer hulp komen, de nood is groot!

Uit welke bron we drinken is van groot belang, zowel lichamelijk als geestelijk; ons aardse en ons eeuwige leven is er mee gemoeid, en kieskeurigheid is geboden!

En, ik schreef het al, voor ons lichaam is de zorg maximaal; we tappen uit het juiste vaatje, we putten uit zuivere bronnen, onder controle van de Consumentenbond en de Kiwa! Maar daarnaast, wat ons geestelijke leven betreft? Welke bronnen boren we dan aan? Er zijn er zóveel, maar welke is zuiver?

Ik moet denken aan de bron die in enkele jaren tijd de meest belangrijke is geworden voor héél veel mensen: het Internet. Het bedrijfsleven, maar ook particulieren kunnen er niet meer van buiten! Aardewijd wordt het gebruikt voor het verzenden van berichten en het vergaren en/of gebruiken van kennis, wat op dat wereldwijde web verzameld is, en te vinden! Geweldig, wat een bron van kennis, maar ook wat een bron van vuilheid! Er komt zoet en bitter water uit, evenals bij een mens die met dezélfde mond zegent en vervloekt, en de Bijbel waarschuwt dat het zo niet moet zijn! [Jac.3:11]

Jezus wijst, als Hij op aarde rondwandelt, de mensen van toen, maar ook van nu, de weg naar de enig juiste Bron, de Fontein die “levend water” geeft: God zélf! Dat ‘geestelijke water’zorgt ervoor dat je nooit meer dorst krijgt, het is een gave van God.

Je kunt je ‘bedrinken’ aan alles wat www.nl je te bieden heeft, je kunt lezen, horen en kijken uit van alles wat er ter beschikking staat. Maar als het daarbij blijft, dan zul je weer ‘dorst’ krijgen, zegt Jezus, net als met het ‘gewone’ water! Het helpt maar even, en het is tijdelijk!

Vrede, Vreugde, de échte, die eeuwig duurt, die is alleen bij Jezus te verkrijgen, “Want bij Hem is de bron des levens.”[Ps.36:10]

Deze week gaan christenen gedenken dat Jezus, de Zoon van God, stierf aan het kruis en zodoende de straf, die zij verdienden doordat zij zondigden, voor hen droeg! Maar zij vieren ook feest omdat Hij na drie dagen het graf verliet, waarin men Hem had gelegd! God was niet te houden door de Dood, Hij overwon álles, hij volbracht álles!

Als je er nog niet bij hoort, en je de paasdagen met gewoon ‘water en brood’ gaat doorbrengen, dan wil ik je opnieuw de Weg wijzen naar die Bron, die zuiver is en eeuwig leven voortbrengt: Jezus Christus, de Redder der wereld.

Die weg is via het kruis, de deur naar de Bron! Je kunt er niet omheen, het kruis is de enige toegang! Maar het is eenvoudig; Jezus heeft álles al volbracht, u, jij, hoeft alleen nog maar in gedachten neer te knielen bij dat kruis, je zonden te belijden en Jezus te vragen of Hij voortaan ook joU tot Heiland en Verlosser wil zijn. En Hij gaat “ja” zeggen, absoluut! Jezus wil niets liever, zodat je voortaan ook kan drinken uit die Bron, die Hij is! Het is heerlijk bij deze Bron, en het geeft r u s t ! Want als je van dat levende water eenmaal hebt gedronken, dan hoeven al die drapperige en onzuivere bronnetjes niet meer!

Wat je drinkt, en waaruit, het is een keuze, maar wel een héél belangrijke! Anders was God er Zelf niet mee gekomen, én aan het kruis gegaan! Dus beste lezer, denk goed na! Laat je niet meer vergiftigen met water, dat de ‘dood’ in zich heeft! Je bent toe aan levend water! Nog één ding: Jezus is wáárlijk opgestaan, om ook joUw opstanding te waarborgen! Ik wens je gezegende paasdagen toe.

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl