Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-04-08 00:29:23
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Trots?

Zo is er elke week wel wat; de [moslim]wereld is nog bezig de film van Wilders te verwerken, en daar is al het volgende item: ‘de trots van Verdonk’! Vorige week nam ze een aantal rijken mee het schip in, om ze overdadig te voederen, althans, dat zou kunnen voor € 500 per persoon! Wellicht als voorproefje van hoe het zal zijn, als zij het voor het zeggen krijgt, en wij de zegeningen van ‘Trots op NL’ gaan ervaren. Na de vaartocht begaf ze zich met de uitverkorenen naar een zaal in Amsterdam, waar al een aantal gasten van lagere orde wachtten en uitkeken naar wat zij uit de doeken ging doen. Tijdens het wachten kon men Rita shirts, Rita wijnglazen, Rita handdoeken en meer van dit soort souvenirs met haar opdruk, tegen pittige prijzen aanschaffen. Als een koningin kwam ze, weliswaar op krukken, onder het spelen van het Wilhelmus, de zaal in gestrompeld, en begon ze haar ideeën te lanceren. Ze haalde daarbij van alles uit de kast, tot zelfs het sinterklaasfeest toe, om maar weer trots te kunnen zijn op Nederland! De regelgeving moet aangepakt, het aantal leden van de 2e Kamer moet worden gehalveerd, en óók de hulp die we bieden aan arme landen, zodat we dat aan onszelf kunnen besteden, zodat we weer trots kunnen zijn! Waar wil ze heen?

De Bijbel spreekt over “een geslacht met trotse ogen en opgetrokken wimpers,”[Spr.30:13]

wil ze dát? Dan wordt het er niet beter op voor Nederland; ergens anders, in diezelfde Bijbel waarschuwt God: “Wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld Ik niet.” [Ps.101:5]

Trots, wat is dat eigenlijk? Het woordenboek spreekt van: het gevoel dat men meer is dan anderen, vervuld van een groot gevoel van eigenwaarde, gepaard gaande met minachting voor anderen, zelfvoldaanheid, enzovoort. Synoniemen zijn: hoogmoed, hovaardigheid, kapsones, verbeelding, en het woordje ‘groos’ zal ook niet onbekend klinken. Kortom, uit alles blijkt wel dat het geen prettige eigenschap is. De Bijbel heeft er ook geen goed woord voor over, en veroordeelt trots, eerzucht, verwatenheid, hovaardigheid en opgeblazenheid van hart ten enen male!

Trouwens, wat hebben we om trots op te zijn, om ons wat te verbeelden? En zou mevrouw Verdonk dat nu gaan verbeteren, met haar nieuwe partijprogramma? Nou, écht niet! Haar voorstel om de ontwikkelingssamenwerking te halveren, daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. “In trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij, [Sodom] zonder de ellendige en de arme te ondersteunen. Verwaten waren zij en bedreven gruwelen voor mijn aangezicht. Daarom vaagde ik ze weg.” [Ez.16:49] Denk je dat God nu anders zal oordelen dan toen, uiteindelijk? Geloof dat maar niet!

Als ik het alles op me in laat werken van wat er gebeurt in ons land, en wat er gebeurd is, dan schaam ik me meer, dan dat ik trots ben. We maakten onze eigen wetten, geheel in afwijking van Gods normen en waarden. Wij willen zelf álles regelen, ook in levens ingrijpen als ons dat beter past! Sinds de invoering van de abortuswet werden er meer dan 500.000 kinderen vermoord in de moederschoot, en als naar ons idee het leven ‘ondragelijk’ wordt, dan stappen we er uit, omdat we dat zelf wel uitmaken! Het homohuwelijk, de sexuele moraal die tot het nulpunt is gezakt, de vrijheid van meningsuiting die elke grens overschrijdt, het gaat allemaal dwars tegen de regels in, die onze Schepper heeft gesteld! En als natie lopen we daarin ook nog eens voorop, omdat wij het wel weten, trots en verwaten als we zijn! God heeft ons nog niet weggevaagd, maar de gevolgen zien we wel om ons heen: verloedering, intolerantie, eigen gerechtigheid, goddeloosheid en heel veel problemen in de geestelijke gezondheid!  

Trots, waar zouden we trots over zijn? We kunnen blij en dankbaar zijn, heel erg dankbaar dat het ons als land en volk nog zó goed gaat, ondanks ons handelen en gedrag!

Je bedrijf, je positie, je man, je dochter, je kleinzoon, het kan allemaal geweldig gaan, zodanig dat het alle reden tot blijdschap geeft, en dankbaarheid! Als het uit gaat monden in trots en hoogmoed, als je door de zegen die je ontvangt middels een van je dierbaren, of in zaken en positie, branie krijgt en verbeelding, dan kom je op gevaarlijk terrein! “Hoogmoed komt vóór de val”, [Spr. 16:18] waarschuwt God in zijn Woord, en: “hoogmoed, trots en boze wandel haat Ik”, zegt Hij in datzelfde bijbelboek. [8:13] Het blijkt uit alles wel duidelijk dat God geen enkele positieve gedachte heeft over dit onderwerp, en dat is wel logisch, naar ik meen. Van ons zelf hebben we niks te ‘makken’, zelfs ons leven is door God gegeven, ook het joUwe! Hij kan het ook zo weer nemen!

Jezus, Gods Zoon, gaf ons zelf het voorbeeld van nederigheid; Hij had alle reden om trots te zijn op Zijn hoge positie en op zijn Vader! Maar Jezus verliet die plaats en kwam naar de aarde om te dienen, in de meest letterlijke zin van het woord! Vrijwillig liet Hij zich mishandelen en vernederen door Zijn eigen schepselen, en zelfs kruisigen! Wie is een God als Hij? Hij volbracht álles, stierf en stond weer op uit de dood, drie dagen later! Hij deed het voor mij, en daar ben ik enorm blij en dankbaar voor! Hij is nu mijn Vriend, en ik ben trots, Op Hém! Hij is gewéldig!! In de hemel ontvangt Hij alle eer en glorie al, en op de aarde gedeeltelijk. Maar eens zal élke knie voor Hem buigen, en élke tong God loven! [Rom.14:11] Ben jij al zover? Straks komt Hij terug, in macht en majesteit! Bent u er klaar voor?

Laat je trots varen en buig voor Jezus, en dank Hem voor wat Hij deed voor u, voor jou! Dan maakt Hij ook joU tot een koningkind!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl