Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-04-23 00:09:18
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Capitulatie?

We zijn alweer aan de laatste dagen van April toe, en de feest- en gedenkdagen komen in zicht. Koninginnedag, Hemelvaartdag, Bevrijdingsdag en Pinksteren; gecombineerd met het voorjaar en de lente is het een ideale tijd voor vakantie, zeker ook wat de scholen betreft. En dat gaat dan ook gebeuren, twee weken lang zelfs! Wat de titel van deze column met deze dagen te maken heeft, dat moet nog blijken.
Direct in ieder geval wél met onze bevrijdingsdag die we alweer voor de 63ste keer gaan vieren! De vijand capituleerde en wij kregen onze vrijheid terug, iets kostbaars, dat voor het merendeel van ons volk, dat nog geen 65 jaar is, doodgewoon lijkt!

Capituleren betekent: het opgeven, zich onderwerpen, capitulatie is overgave! Nederland zelf kon het niet, wij kregen ‘die zware laars niet van onze nek’, we hadden bevrijders nodig, en die kwamen! Een sterke macht, de geallieerden, de bondgenoten, moest de vijand tot overgave dwingen, ze dwingen om de ‘kappen’, een bekend woord van deze tijd, dat wellicht afgeleid is van kapitulatie!
Al lijkt het heel gewoon, die vrijheid, die toen werd verworven, als je om je heen kijkt in de wereld, dan kun je élke dag dankbaar zijn, alleen al om die vrijheid!
In het gewone leven is het in feite maar een beroerd woord, dat c a p i t u l e r e n; ietsopgeven, je overgeven, ergens mee kappen, omdat het niet het gewenste resultaat heeft, of omdat je het niet aan kunt. Je verlies erkennen door er mee te stoppen, dat ligt ons helemaal niet, dat is voor ‘losers’! Maar soms ontkom je er niet aan en kan het nare gevolgen hebben, dat zich uit in een negatieve spiraal van denken, wat weer langdurige depressiviteit kan veroorzaken.
In de Bijbel kun je ook op veel plaatsen lezen over capitulatie, zowel in positieve als in negatieve zin. In het begin van de mensheid ging het schijnbaar voorgoed mis, toen de eerste mensen capituleerden voor de verleidingskunsten van de duivel! En daarna, en tot nu toen, is dat nog talloze malen gebeurd! Maar telkens weer liet én laat God zien wie het in werkelijk-heid voor het zeggen had, en hééft! Als voorbeeld noem ik het feit dat God machtig ingreep toen het volk Israël, na 400 jaar verblijf in Egypte, op weg ging naar het beloofde land Kanaän, het tegenwoordige Israël. Toen het Egyptische leger de achtervolging inzette raakte het volk in grote problemen! Maar toen het écht nijpend werd maakte God een pad door de zee, zodat Zijn volk verder kon en behouden aan de overkant kwam! Toen de vijand dat pad ook opging, keerde de zee in haar bedding terug, en verdronk het gehele leger!
Toen Jezus, de Zoon van God, naar de aarde was gekomen en Zijn volgelingen dachten dat Hij hun vijand, de Romeinen, zou laten capituleren, toen ging het helemaal mis, en werd het één grote teleurstelling! Jezus werd aan het kruis geslagen en ging dóód! Gód capituleerde, zo dachten de discipelen, zo dacht ook satan, Gods echte vijand! Zoals de Egyptische farao dacht: ‘ik heb ze’, toen Israël opgesloten leek, vóór de zee, zo dacht ook de duivel van Jezus: ‘ik heb hem’! Maar evenals toen, bleek ook nu wie de machtigste was: God, de Zoon, stond na drie dagen op uit Zijn graf, niemand kon Hem tegenhouden! Wie is een God als Hij?
Elke macht moest én moet voor Hem capituleren, Hij regeert! ‘Het lijkt er anders nog niet erg op,’ zult u misschien wel schamper opmerken. En ik moet je daar gelijk in geven; met de krant voor m’n neus en het journaal aan moet ik toegeven dat het er op lijkt dat de duivel op alle fronten wint! Wat een ‘pokke’ wereld! Het lijkt nog steeds dat Gód heeft gecapituleerd! Maar nee, toch niet! Ook nu gaat God machtig ingrijpen, absoluut zeker! En ik hoop van heel gauw!
Nu komt het op geloof aan; de Bijbel zegt heel duidelijk dat Jezus terugkomt, en dat Hij het Vrederijk komt vestigen op áárde! En dan is het afgelopen met alle vuile streken van de duivel en al zijn demonen! Dan volgt zijn definitieve capitulatie! Bevrijding komt, Bevrijdingsdag nadert! 100% zekerheid! Jezus ging terug naar zijn Vader en maakte Zijn Hemelvaart. En tien dagen later kwam zijn Geest in mensen wonen, toen ze het oogstfeest vierden: Pinksteren. En die Heilige Geest is er nog altijd, en woont nog altijd in mensen! In mensen die gecapituleerd zijn, zich aan Jezus hebben overgegeven en het alleen van Hém verwachten!
Bent u al zover, en jij? Capituleren is niet leuk, dat schreef ik al; en deze overgave aan Jezus, dat doe je ook niet ‘zomaar’. Maar als je zover bent gekomen, als je met volle overtuiging kunt zeggen: ‘Hier is mijn leven, Heer, doet U het maar, ik maak er niks van’, dán word je hartstikke blij, en dan denk je: ‘dat had ik al veel eerder moeten doen’!
Capituleren; de duivel werd er toe gedwongen, en straks is het definitief afgelopen met hem. Maar u en jij en ik, wij hebben de vrije keuze, heel persoonlijk, om dat te doen. Áls je het doet, dan beleef je Bevrijdingsdag, beleef je Pinksteren als Gods Geest in je komt wonen, ben je klaar voor je Hemelvaart, en kun je als koningskind het feest van de grote Koning meevieren! Capituleren is zo beroerd nog niet, als je het maar voor Jezus doet, en voor niets en niemand anders!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl