Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-04-20 15:09:08
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Herhalen, of……..

Werken aan verandering, aan een nieuwe start, aan een nieuw begin? Het woord zelf is echt een wérkwoord, we doen vaak niet anders dan h e r h a l e n ! Soms is het leuk als er iets herhaald wordt; bij een geweldig optreden van een artiest of na een muzikale uitvoering klinkt soms luid vanuit de zaal de roep: ‘bis, bis bis,’ een enthousiaste roep, in het Latijn, om een herhaling!

Maar anderzijds kun je verdrietig worden van dingen die nooit eens veranderen; neem b.v. de vrede, waarover ik al bij herhaling heb geschreven. Vrede onder elkaar, vrede in de familie, vrede tussen bevolkingsgroepen en onder de volken. Maar er is zelden een verandering of een nieuw begin. In deze dagen worden we geconfronteerd met ‘de vlam’ die over de wereld gaat, de Olympische fakkel met het ‘heilige vuur’, dat vóór de atleten uit, op weg is naar China, waar ze straks stuk voor stuk willen ‘vlammen’ in hun categorie van sport! Maar de Tibetanen, die door datzelfde China al jarenlang onderdrukt worden, omgeven ‘de vlam’ als een hinderlijke bijenzwerm, om zo aandacht te vragen voor de wrede overheersing! Regeringsleiders, presidenten, koningen en prinsen overleggen onderwijl naarstig of ze zich wél of niet zullen laten zien bij opening van de Spelen, nu er zoveel confrontatie is met de daden van China. En dat niet alleen met Tibet, maar zeker ook met minderheidsgroepen in het land zelf, zoals de miljoenen christenen, die geen vrijheid van godsdienst kennen, en 100 miljoen Falun Gong beoefenaars die al bijna tien jaar onder een gruwelijke vervolging lijden!
De CCP, de Chinese Communistische Partij, mishandelt, martelt en vermoordt nog dagelijks landgenoten, die tot deze groepen behoren. Miljoenen zitten opgesloten in gevangenissen en dwangarbeidskampen, en lijden een vreselijk leven. Economische delegaties krijgen dáár geen rondleiding; zij worden gepaaid met mooie beloften en prachtige vooruitzichten, maar de werkelijkheid is nog steeds heel triest! Dat professionals willen vlammen tijdens zo’n sportfestijn, na jarenlange training, dat is te begrijpen, maar dat de organisator kiest voor zo’n land, waarom is dat eigenlijk? Trouwens, is het niet hypocriet van de leiders der volken, om nu zo moeilijk te doen over wél of niet gaan naar de openingsceremonie, terwijl ze graag afreizen met een zware delegatie uit het bedrijfsleven om zaken te doen, en hand in hand te staan met de leider? Oké, het gesprek gaande houden, de mensenrechten steeds weer aan de orde brengen, ze de Spelen laten organiseren, maar is het geen eindeloze herhaling van zetten, waar geen einde aan komt?
Trouwens, de Olympische Spelen op zich, wat heeft dat uitgehaald, na zoveel vierjaarlijkse herhalingen? Sport verbroedert, zegt men, maar het duurt maar éven! Het is een momentopname! Maar als het er op aankomt, gaat ieder zijn eigen weg; ‘de vlam’ wordt
tegen een tarief van miljoenen euro’s rondgevlogen over de wereld, terwijl miljoenen kinderen én volwassenen door armoe honger lijden en sterven van ellende! Ja, inderdaad, het is een herhaling, we kunnen blijkbaar niet anders!
Dát is ook het gevaar van de herhaling, als we steeds weer hetzelfde doen, dezelfde handelingen, dezelfde gedachten, dezelfde fout maken. We gaan er in geloven, we denken: ‘het hoort zo,’ ‘ik ben nu eenmaal zo,’ ‘het hoort bij mij’ of ‘het is nu eenmaal zo’! En zo ontstaat er een soort verslaving, een gewenning, je hebt er ‘vrede’ mee, en anderen valt het niet op. Een sleur, dagelijks, wekelijks, een verdoving, een slaaptoestand waaruit je zonder hulp niet meer ‘wakker’ wordt!
De Bijbel waarschuwt tegen deze levensgevaarlijke toestand; “Ontwaakt, gij die slaapt,
[Ef. 5:14] m.a.w.: laat de sleur los, kom tot Leven, stop met al die herhalingen! Laat je niet overheersen door ‘gewoontemachten’, laat niet je werk, je hobby, je goeie werken, je godsdienst heer en meester zijn, nee, laat Jezus je Meester zijn, geef Hem je hart!
Opnieuw beginnen, een nieuwe start maken, dat vraagt Hij van ons. Vandaag vraagt Jezus het weer, bij herhaling! Een liefdevolle God roep je op; Hij zegt: “wordt hervormd [opnieuw
gevormd] door de vernieuwing van uw denken.”[Rom.12:2]
Jezus zegt tegen Zijn toehoorders, en vandaag tegen ons: “Je moet wederom [opnieuw] geboren worden.”[Joh. 3:7] Ook een herhaling dus, zou je denken, maar dan anders! Opnieuw geboren, niet uit een moeder maar uit de Geest, uit God, een geestelijke geboorte moet er in ons leven plaatsvinden. Als dat gaat gebeuren, dán wordt je denken vernieuwd, en dan raak je uit de sleur van de herhaling! Dán ontwaak je uit je [doods]slaap, want Jezus wek je tot nieuw én eeuwig Leven!
Het wordt een boeiende weg, met Hem als Leidsman naast je. En het einde is zéker, én eeuwig, én heerlijk! Ik kan het je van harte aanraden!
“Daar is de Meester, en Hij roept u, en jou.”[ Joh.11:28] Hoor je Hem roepen? Bij herhaling?
Hij dwingt niet, maar Hij blijft wel roepen, omdat Hij van je houdt, en Hij niet wilt dat je langzaam in je doodsslaap wegsukkelt! Hij blijft roepen en herhalen, totdat je luistert, of……… totdat het te laat is!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl