Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Evangelisatie
dinsdag 13 oktober 2009

DOELTREFFEND bidden voor verloren mensen


Seminar: DOELTREFFEND bidden voor verloren mensen

Zonder gebed (voorbede) het onmogelijk is dat mensen tot geloof komen. Deze stelling is gebaseerd op 2 Kor 4:4, waar Paulus schrijft dat ongelovigen door de duivel verblind zijn en daardoor het schijnsel van het evangelie niet kunnen zien.

Juist door effectief gebed kunnen wij die verblindheid opheffen en kunnen we verloren mensen tot een keus naar Jezus bidden.

Speciale website over dit onderwerp: www.arbeidersindeoogst.nl 
info@arbeidersindeoogst.nl

Categorie: Evangelisatie
Ingezonden door: Arbeiders in de Oogst

Seminar: DOELTREFFEND bidden voor verloren mensen

Stichting Arbeiders in de Oogst uit Dordrecht wil seminars gaan organiseren waarin je kunt leren hoe je op een doeltreffende manier kunt bidden voor mensen die verloren dreigen te gaan, omdat ze de Here Jezus niet kennen als hun Heer en Heiland.

Het onderwijs is afkomstig uit Amerika waar en boekje is uitgegeven getiteld: 'HOW TO PRAY EFFECTIVELY FOR THE LOST', uitgegeven door PEL Ministries.

Inmiddels zijn er meer dan 1 miljoen exemplaren in het Engels gedrukt.

Daarnaast is het ook te verkrijgen in het Frans, Grieks, Russisch, Duits, Portugees, Spaans, Mandarijns, Chinees Swahili en dus ook in het Nederlands.

Het bijzondere is dat het gratis te verkrijgen is en er middelen beschikbaar zijn om ze wereldwijd te verspreiden. Vanaf de website <https://www.pelministries.org/> zijn de meeste, beschikbare talen te downloaden.

Er wordt gesteld dat zonder gebed (voorbede) het onmogelijk is dat mensen tot geloof komen. Deze stelling is gebaseerd op 2 Kor 4:4, waar Paulus schrijft dat ongelovigen door de duivel verblind zijn en daardoor het schijnsel van het evangelie niet kunnen zien.

Juist door effectief gebed kunnen wij die verblindheid opheffen en kunnen we verloren mensen tot een keus naar Jezus bidden.

Deze visie past ook in die van de stichting, die onder meer een School voor Evangelisatie heeft. Ook daarin wordt geleerd dat men niet zo maar moet gaan evangeliseren, maar dat het land eerst bewerkt dient te worden, waarna er gezaaid en gesproeid moet worden, voordat men kan gaan oogsten.

Het is het verlangen van St. Arbeiders in de Oogst dat men in de kerk en individueel dit gaat oppakken. We kunnen de kerkverlating een halt toeroepen door doeltreffend gebed.

We kunnen onze geliefden los bidden uit de machten van de duisternis, maar ook onze collegae, vrienden, buren etc.

Het seminar is gratis, hooguit een collecte om de onkosten te dekken.

Deelnemers krijgen een boekje en een handleiding hoe doeltreffend te kunnen bidden.

Het wordt gehouden op: 

2 december 2009 aanvang: 19:30 u
Adres: De Mix, boven "het Winkeltje",
Emmastraat 41, 3181GC Rozenburg ZH

Speciale website over dit onderwerp:
www.dbvm.webs.com

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op:
Stichting Arbeiders in de Oogst
Remmerstein 87
3328 BR Dordrecht
Tel.: 078-6510772
info@arbeidersindeoogst.nl