Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-11-01 12:47:05
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Verandering?

Een onderwerp, denk ik, waar in deze dagen het meeste over te schrijven, én te praten, valt! Kent onze tijd wel zo’n moment als dit, waar, tegen een decor van een wereldwijde ongekende financiële en economische neergang, twee partijen, twee mannen, strijden om het presidentschap van een nagenoeg failliet Amerika? Obama of McCain; hoe ze ook zijn, bijzónder zijn ze in ieder geval al door het feit dat zij zó’n baan ambiëren, zó’n ondankbare taak op zich willen nemen! Als je dit leest ga je binnen enkele dagen vernemen wie deze gigantische klus gaat uitvoeren, of het is dan al bekend. Het feit alleen al, dat een zwarte man zulke hoge ogen gooit in de Verenigde Staten, is een ongekende verandering, laat staan als hij straks wérkelijk president wordt! Wát een change voor het gekleurde deel van de bevolking, ongekend! Maar of hij de maandenlang gescandeerde yell van ‘We can’ werkelijk in een positieve verandering zal kunnen omzetten voor zijn land en volk, én de wereld, dát is te hopen, maar vált te betwijfelen, mijns inziens.

Maar ook buiten dit gebeuren is er sprake van enorme veranderingen in het wereldgebeuren: de financiële crisis leidt regelrecht naar een recessie die men niet meer voor mogelijk had gehouden, en de gevolgen worden in een razend tempo zichtbaar, zo blijkt. Werkeloosheid komt opzetten en breidt zich uit als een steeds groter wordende donkere wolk, die zich langzamerhand als een wolkendek over onze welgesteldheid gaat welven. Dát lijkt het scenario voor de komende jaren, zo blijkt uit alle commentaren. 'En de schatkist is leeg, voor de komende tijd,' zei minister Bos vandaag, geen ruimte meer voor extraatjes, voor niemand!

En zelfs ónze goudgerande pensioenen staan onder druk, zo blijkt deze week, na de niet te stuiten koersval van nagenoeg alle aandelen! Dus ik denk dat voor ons allen een tijd van verandering is aangebroken, direct of indirect, snel of op den duur. Dat is geen leuk vooruitzicht, zo’n twee maanden voor het nieuwe jaar, maar toch ook weer een goed moment om ons op het een en ander voor te bereiden, zéker als we van plan waren om weer eens flink in de bus te blazen, in de aankomende ‘feestmaand’! ‘Op tijd de bakens verzetten’, [veranderen, dus] is een leerles die niet makkelijk te leren valt voor mensen, zo blijkt ook nu weer, te midden van een kakofonie van berichten en geruchten!

 

Trouwens, er is in ons land meer in beweging voor verandering; niet alleen dat Verkade vanaf heden alleen nog maar ‘slaafvrije’ chocolade gaat maken, maar ook dat gemeentebesturen het gedogen van koffieshops zat zijn, en tot sluiting overgaan, en de prostitutie aanpakken, waar mensenhandel en slavernij na drie eeuwen nog springlevend zijn!

 

Verandering; dat wilde ook Maarten Luther, vandaag 537 jaar geleden. Hij had de moed om in te gaan tegen de leer van de kerk, in die dagen. Zijn indrukwekkende protest en appél op de rooms katholieke kerk werd het begin van de Reformatie. Een enorme verandering werd daardoor in gang gezet die, God zij dank, heel veel heil heeft gebracht voor miljoenen mensen, de jaren door! Maar helaas zien we er, bijna vijf eeuwen later, weinig meer van terug. Ook ons volk, dat in die tijd uitgroeide tot een christelijke natie, en daarop aangesproken kon worden, is weggezakt als nooit tevoren. Godloos!

Wij, en ook de volken om ons heen, zijn het beeld van wat Jezus schetst, als Hij op aarde is en vertelt over Zijn terugkomst, eens, in de toekomst. ‘Als Ik weer kom, dan zal het in een tijd zijn als vroeger, ten tijde van Noach, vóór de zondvloed kwam. Net als toen zullen de mensen leven: eten, drinken, werken, slapen, trouwen, de gewone dingen van elke dag, en zich niet storend aan God en Zijn normen en waarden.’ Je kunt het lezen in de Bijbel, in het Evangelie naar Mattheus, hoofdstuk 24, waar Jezus, als Zoon van God, gebeurtenissen voorzegt die in onze dagen zienderogen toenemen! Profetieën die al in vervulling gingen, en voorzeggingen die gáán gebeuren, hier en nu en morgen!

Het volk waartussen Noach woonde, was als ons volk, als het volk van Europa: Godloos. 120 jaar bouwde hij, tussen hen in, aan een ark, zonder dat er water was in de verre omtrek. Hij vertelde het doel van dat grote schip, maar zij lachten hem uit, en hielden hem voor een malloot. Ze hoorden hem wel, maar ze luisterden niet, “tot op de dag dat Noach in de ark ging, bemerkten zij niets, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam.” [vs. 39]

Ook in deze tijd wordt er nog steeds gewaarschuwd en aangespoord tot bekering of terugkeer tot God. U komt ook misschien nog wel, traditie getrouw, in de kerk, of je luistert misschien op Zondagmorgen wel naar Schuller of de EO of naar Maasbach, of misschien lees je al jarenlang m’n columns! Maar werkt het iets uit? Je hoort het misschien wel, je leest het wel,

Maar luister je ook, ga je het doen, wat God van je vraagt? Jezus volgen, Zijn normen en waarden in ere herstellen en naleven? Dáár gaat het om!

Verandering; als je nog geen zekerheid kent voor de eeuwigheid, dan is het nu de hoogste tijd om daar naar op zoek te gaan, of om écht te gaan l u i s t e r e n! Naar God, en zijn Woord! Alles in deze tijd wijst er op dat dit de tijd is die Jezus bedoelde, betreffende Zijn terugkomst. Waak dan, want Hij komt als een dief in de nacht, als de zondvloed van toen, onverwacht voor allen die geen keuze voor Hem gemaakt hebben, en alleen maar leven bij het héden!

Daarom, verander! Keer je om en neem Jezus aan als je Verlosser, kies voor Hem, en Hij zal je Redder zijn! Zo niet, dan zal Hij eens je Rechter zijn! Luister, alstublieft: CHANGE……., YOU CAN !

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl