Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-10-07 09:53:45
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Verloskunde

Op het moment dat ik dit schrijf zijn alle aandelenbeurzen in de wereld in mineur geëindigd, en zijn de Europese ministers van financiën op hoog niveau bijeen, om de precaire financiële toestand en de daarbij behorende problemen te bespreken. Een deskundige sprak zojuist op tv van een recessie zoals sinds 1929 niet meer is voorgekomen!

Zoals ik al eerder schreef lijkt het inderdaad op een virus dat zich razendsnel heeft verspreid, en dat nu op ongekende wijze het vertrouwen aantast van tallozen, die op een of andere manier, direct of indirect, hier mee te maken hebben, of krijgen! Wie of wat kan nog helpen om dit tij te keren? Wie brengt er nog verlossing in deze ernstige situatie, nu de ‘gebakken lucht’ in allerlei vormen zichtbaar wordt? Een soort tovenaar zou het moeten zijn, zo suggereerde de deskundige, die alles stil zet en het dan opnieuw laat starten!

Professor Heertje dacht wel dat het allemaal snel voorbij zou zijn, en dat we over een jaar zouden terugblikken op ‘hysterische momenten’! Het is ongetwijfeld een wijze man, maar dit waag ik te betwijfelen. Het virus is al dieper doorgedrongen dan we denken, en als de gebakken lucht teruggebracht gaat worden naar werkelijke waarden, dan zijn we er nog lang niet! Bovendien, als onzekerheid en zorg en angst over geld en goed en overleven toeslaan, dan gaan er tallozen op ‘hun handen zitten’, en dan zal de economie een gevoelige knauw krijgen!

Maar deze column is niet bedoeld om nog meer somberheid en negativiteit te bewerken, begrijp me goed. Ik kan dat rustig aan de media overlaten, die zijn er meesters in! Nee, ik wil je bemoedigen met beter nieuws, met goed nieuws!

Bij iemand op kantoor las ik vandaag een spreuk, die daar aan de muur hangt: ‘Aan het verleden kan je niets veranderen, je toekomst begint nu.’ Daar is geen speld tussen te krijgen. Misschien liep je ook financiële schade op, of er staat je nog een flinke zeperd te wachten, nu de wal het schip moet keren. Maar je toekomst begint nu! En hoe ga je die invullen? Op dezelfde manier [her]investeren, beleggen, sparen voor later, weer instappen op een goed moment? Maar ook investeren ten behoeve van je gezondheid, je uiterlijk, je vakantie, ja, wat niet al, het is een noodzaak, van levensbelang, of niet soms? En we blijven aan de gang, want door de fouten die we maken, moeten we steeds weer herinvesteren! We stoppen álles in dit leven, maar wat investeren we, wat treffen wij voor voorzieningen voor de eeuwigheid? Jezus, de Zoon van God, geeft je vandaag, temidden van alle beroerde berichten, een geweldig investeringsadvies! Hij zegt in alle ernst: “Maakt u beursen die niet oud worden, een schat die nooit opraakt, in de hemel.” [Luc.12:33] Investeren dus, in hemelse schatten! Hoe dat moet? Dat vertel ik je graag, aan de hand van de Bijbel, Gods betrouwbare Woord voor de wereld!

 

De God die ook joU geschapen heeft zegt daar, in dat Boek: “Wend u tot Mij en laat u verlossen, ganse aarde, want Ik ben God, en anders niemand.” [Jes.45:22] God roept hier dus iedereen op aarde op, om zich te laten verlossen! Naast deze raad zorgde Hij ook voor een Heilsplan, zeg maar een verloskundigplan, met een met name genoemde Verlosser, en een Handleiding daarbij: het Evangelie! God werkte dat plan uit, in samenwerking met zijn Zoon Jezus, Die naar deze wereld kwam als de Verloskundige bij uitstek! Jezus kwam, en leed, en stierf, en stond weer op uit het graf! Werkelijk, er is geen God als Hij!

Dus dát is het; als je je wilt wenden tot God, om je te laten verlossen, dan wijst God, de Vader, naar Jezus, zijn Zoon. ‘Bij Hem moet je zijn, Hij wil ook joUw Verlosser zijn!’ En als je tot die keuze komt, en Jezus de leiding van je leven in handen geeft, dán kan het investeren in hemelse schatten beginnen!

Denk niet dat er geen Verlosser nodig is, in deze wereld, zij snakt naar verlossing! 2000 jaar geleden sprak Paulus er al over “dat de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” [Rom.8:22] En je weet net zo goed als ik, als er gebaard moet worden dan is er een verloskundige nodig! In natuurlijke zin, maar ook geestelijk!

Talrijk zijn de mensen die daar naar op zoek zijn, naar een ‘heiland’, een ‘verlosser’. Talrijk zijn ook de teleurstellingen die mensen ervaren hebben, omdat ze, zo bleek achteraf, de verkeerde keuze hadden gemaakt. Het bleek weer ‘gebakken lucht’ te zijn!

Weet je, God wil zó graag dat je deel krijgt aan de verlossing, die Zijn Zoon bewerkte, want Hij weet ook maar al te goed wat het inhoudt als je er géén deel aan krijgt! En de tijd dringt!

 

Daarom laat Hij ook dingen gebeuren of laat Hij dingen toe, zoals nu de ineenstorting van het gebakkenlucht imperium! Hij wil dat mensen opschrikken, wakker worden, hun hart niet op aardse schatten zetten, maar behouden worden, voor de eeuwigheid! Want God wil niet dat er iemand verloren gaat, ook u niet, ook jij niet!

Hóór je wat God voor raad geeft? Wend je tot Mij, en laat je verlossen! Hóór je wat Jezus adviseert? Verzamel geen schatten op aarde, maar in de hemel! Dán zit je ‘gebakken’, en loop je niet het risico van een fiasco!

 

Het is nu de tijd om je beleggingstrategie te herzien, anders zit je straks wéér met gebakken lucht, en voor eeuwig met de ‘gebakken peren!’

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl