Jaargang 12  -  Week 01  -  Volgnummer 01  -  januari 2009

Nieuwjaarsnummer met als thema:

"Nochthans..."

Habakuk3:17-19 - klik hier om deze psalm te bekijken/beluisteren als video-song in het Afrikaans (opent in nieuw venster)

Klik HIER om je uit te schrijven
Klik HIER om je (weer) aan te melden
 

Naar de Inhoud

Inhoud

  Binnenkomer    
  Redactioneel    
HOOFDARTIKEL

 

Column   Gezond en Wel
      Tussendoortje
  Geloven is...   (1)
BASISPASTORAAT
  Boekeninfo   Coachen in de kerk: Bennie Sloetjes
  Geloven is...   (2)
LINKS
  Gedicht   cq. Liedtekst: Al zou de vijgeboom niet bloeien
  Geloven is...   (3)
PERSBERICHTEN
  Geloven is...   (4)

Financiele

AGENDA
  HCJB Nederland    
  Geloven is...   (5)
VACATURES
  Sponsoren    
  Verantwoording    
  Uitsmijter    
  Voetnoot    

Naar de Inhoud

Binnenkomer


Als je met de Here Jezus leeft,
heb je iedere dag een nieuwe toekomst!
 


Naar de Inhoud

Redactioneel

Wim Bootsma, actueel@muurkrant.org

Beste Lezer,

Het doet ons genoegen om u de Muurkrant Actueel ook dit jaar weer als eersteling te mogen doen toekomen van de vele muurkranten die daarop D.V. zullen volgen, te beginnen bij de Kindermuurkranten, de Tienermuurkranten, de Jongerenmuurkranten en wat te denken van de Gemeentemuurkranten en de Mediamuurkranten die - naar wij van ganser harte hopen - zullen volgen.

Vorig jaar verscheen de Muurkrant Actueel slechts twee maal. Of we dit aantal in 2009 zullen overtreffen, is nu nog niet bekend. Daar staan we heel ontspannen in. Het komt zo het komt. Maar in elk geval ligt er een gloednieuwe Muurkrant Actueel voor u met een toespraak van ds. Hans Esbach, een nieuwe les over pastoraat van Aart Haverkamp, ditmaal een boekbespreking van Bennie Sloetjes, verder de bekende “Links” van Jan Lensink, weer een column van Andries Pasterkamp, de binnenkomer en uitsmijter van Nel Appeldoorn en niet te vergeten het gedicht. En wat te zeggen van "Geloven is..." aangeleverd door Betsie Dogger. Dit alles aangevuld met persberichten, agenda-items en vacatures, grotendeels verzorgd door Jan Smit. Kortom: een mooi begin voor het nieuwe jaar.

2009. Wat zal ons dat brengen? Voor sommigen ontslag ten gevolge van inkrimping en/of bedrijfssluiting. Voor anderen bevriezing van pensioen. Wanneer het nog meer tegenzit, het verdampen van de aandelen, bedoeld als oudedagsreserve en/of het niet meer kunnen aflossen van de hypotheek. Sommigen zitten hier al middenin. Anderen hangt dit boven het hoofd. Maar er zullen ook velen zijn die de dans in 2009 ontspringen en zelfs méér te besteden hebben dan voorheen.

Maar wat is welvaart? Laten we blij zijn wanneer we nog gezond zijn. Maar ook dat is niet iedereen gegeven. Wat is gezondheid? Laten we blij zijn met de vrede van God, zoals we dat met Kerst hebben herdacht. En wat is vrede wanneer we de Here Jezus niet kennen als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en kijken naar landen waar dictatuur heerst, cholera woedt, men het leven niet meer zeker is?

Dat alles brengt mij bij het ´nochtans´ van Habakuk: "Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn, en geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten. [Habakuk 3:17-19]

Ondanks alles namens het bestuur en alle medewerkers van de Muurkrant een heel gezegend 2009 toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Wim Bootsma, eindredacteur Muurkrant Actueel
 

Naar de Inhoud

HoofdartikelBOUWEN AAN EEN GEZONDE GEMEENTE
IN EEN STERK VERANDERENDE MAATSCHAPPIJ

Inleiding

Het is al weer een tijdje geleden dat ik aantekeningen maakte van de toespraken tijdens de conferentie in Putten op 9 en 10 november 2007.
Inmiddels werden met toestemming van de organisatie PurposeDriven Netwerk en de sprekers een tweetal toespraken in de Muurkrant gepubliceerd, te weten:

 1. de toespraak van Richard Klomp,voorganger van de Rafaëlgemeente te Amersfoort, met als titel "Hoe een duidelijke visie en missie onze gemeente veranderde", gepubliceerd in de Muurkrant Actueel van januari 2008

 2. en de toespraak van ds. Peter Kos, predikant van de baptistengemeente te Utrecht met als titel "Hoe betrek je elkaar erbij?", gepubliceerd in de Muurkrant Actueel van mei 2008.

In deze muurkrant treft u de toespraak aan van ds. Hans Eschbach, o.a. bekend van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, met als titel

De rol van de leider in veranderingsprocessen

door ds. Hans Eschbach

Wilt u verder lezen, klik dan op onderstaande link(s) - nb. er wordt een nieuwe pagina geopend.

Ook deze derde toespraak in de serie "Bouwen aan een gezonde gemeente in een sterk veranderende maatschappij" wordt overigens in de Muurkrant gepubliceerd met toestemming van zowel de organisatie als van de sprekers.

CD's met de complete toespraak zijn te bestellen via: info@purposedriven.nl.

Met vriendelijke groet,
Wim Bootsma


Naar de Inhoud

TUSSENDOORTJE


Wij zijn pas gemotiveerd om te veranderen...
als de pijn van het niet veranderen,
groter is dan de veronderstelde pijn van het wel veranderen.
 

 

Naar de Inhoud

Column

 

Gezond en Wel

Van alles in het leven zijn gezondheid en welzijn wel het meest basic. We hebben er in ons land zelfs een ministerie voor: "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport" (VWS). Ook andere landen kennen soortgelijke departementen.

Bij gezondheid kunnen we ons van alles voorstellen, maar de functionele relatie naar ons welzijn is eerder een mysterie. Gezondheid alleen is immers niet de enige voorwaarde van ons welzijn, en zeggen we ook niet; 'geld alleen maakt niet gelukkig'?

Ons welzijn-gevoel omvat veel factoren! In onze jeugd starten we onbezorgd binnen de bescherming van gezin, familie en omgeving in ons 'eigen' wereldje. Pas op latere leeftijd worden we ons meer bewust van ons 'sterfelijk' lichaam, en komt (gemis aan) welzijn meer tussen de oortjes te zitten.

Van brood alleen kun je niet leven, zei Jezus, maar zoek eerst het Koninkrijk van God. (1) Jammer genoeg stellen veel mensen het zoeken naar God uit, denkend dat geloven iets is wat hooguit nuttig kan zijn bij troost en sterven. Een Engelse slogan luidt; "Some people decide to seek God on the eleventh hour. Unfor-tunately they die at half past ten." (Sommige mensen be-sluiten God te elfder ure wel te zullen zoeken. Helaas gaan ze net daarvoor dood.)

 

 

De relatie tussen welzijn en gezondheid ligt veel dieper. Jezus vroeg eens aan zijn toehoorders: "Wat is gemak-kelijker, te zeggen: Uw zon-den zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?" (2) Wat vinden wij belangrijk, en hoe gaan wij met ons (verkregen) welzijn om?

Op een ander moment heeft Jezus tien mensen van dezelfde kwaal genezen en slechts één daarvan komt later terug om Hem te bedanken. En wat zegt Jezus dan tot deze man? "...ga heen, uw geloof heeft u behouden." (3) Het woord 'behouden' dat hier gebruikt wordt staat voor; "redden van gevaar of vernieling". Jezus had de man genezen, maar zijn (weder)daad bepaalt de waarde ervan voor zijn verdere leven. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom sommige geloofsgenezin-gen niet standhouden?

God heeft aandacht voor ons totale welzijn. Gezondheid is net zo goed een genadegave. Jezus heeft zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtig-heid zouden leven; en door zijn striemen zijn wij genezen. (4)

Ondanks zijn ongemak roemde Paulus erin dat Gods genade hem genoeg was. (5) Niet zijn zwakheid, maar Zijn genade was zijn drijfveer. We stellen de hemel vaak voor als een plaats waar iedereen weer gezond is en in de bloei van zijn leven. Ik zie in gedachten Paulus daar voor me staan; fier en stralend; omdat hij zijn taak, in al zijn zwakheid, volbracht heeft.

 

 

 

Wat is een mensenleven?
Hoe lang zal Lazarus, na zijn 'terugkomen' nog geleefd hebben (6) en hoelang die mensen die bij Jezus' dood en opstanding opstonden? (7)
Wat is een mensenleven?
Koning David was liever één dag in de voorhoven (in deze vergelijking de 'ingang' van het tempel-complex), dan duizend dagen elders. (8)

Na al het enthousiasme van de discipelen zei Jezus: "Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opge-tekend in de hemelen." (9)

Als mens zijn we vaak gefocust op wat voor ogen is. Onze hemelse Vader heeft evenwel ons totale welzijn op het oog!

"Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in je leven. Hij zal dan in alles voor je zorgen. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God je weer geven wat je nodig hebt." (10)

Leef dus gewoon bij de dag; gezond en wel, en geef Hem de eer!


Rev.Camp

(1) Luc.12:31, Math.6:33
(2) Luc.5:19-23
(3) Luc.17:12-19
(4) 1 Petr.2:24
(5) 2 Cor.12:9
(6) Joh. 11:43
(7) Math.27:52
(8) Ps.84:10
(9) Luc.10:9 & 10:20
(10)
Math.6:33 HB

 

Zie voor nog meer columns van Rev. Camp: columns4you.nl
 

Naar de Inhoud

Tussendoortje


Leer mij klein en stil te worden.
Geef mij de ogen van een kind,
zodat ik daarmee kijken kan
en alles nog een wonder vind.

[ Uit: Gemeentemuurkrant van januari 2008 ]
 


Naar de Inhoud

Geloven is....

[ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]    [ 4 ]   [ 5 ]

een werkwoord
 

Naar de Inhoud

Basispastoraat (les 3)

Aart Haverkamp

Met Aart Haverkamp en pastoraal centrum Saron werd vorig jaar afgesproken dat de Muurkrant Actueel elke keer één les zou publiceren van de cursus Basispastoraat, ongeacht de vraag hoe vaak per jaar deze muurkrant zou uitkomen. Helaas is de Muurkrant Actueel in 2008 slechts tweemaal uitgekomen, waardoor alleen de lessen 1 en 2 konden worden gepubliceerd.

Omdat ik me kan voorstellen dat u zich graag opnieuw wilt inlezen - waar gingen die eerste twee lessen ook alweer over - vindt u hieronder hyperlinks naar het archief met daarin de vorige Muurkranten Actueel waarin beide lessen zijn opgenomen, zodat u zich - door erop te klikken - opnieuw kunt inlezen voordat u met deze derde les begint.

Basispastoraat (les 1) gepubliceerd in de Muurkrant Actueel van januari 2008
Basispastoraat (les 2) gepubliceerd in de Muurkrant Actueel van mei 2008


In dit derde hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Richtlijnen voor een goede communicatie
Spreken is zilver en zwijgen is goud
Een goed gesprek
Leven is communiceren
Veel voorkomende valkuilen
Actief luisteren
Je gehoor lezen
Tweeërlei niveaus
Vier luistertypen

Klik op één van bovenstaande onderwerpen om verder te kunnen lezen.


 

Naar de Inhoud

Boekeninfo

Bennie Sloetjes
Coachen in de kerk
Stimulerend leidinggeven in Gods gemeente

‘Bijbels leiderschap is het beste voor de ander zoeken en het beste uit de ander halen.’ Met deze zin opent de achterkant van de omslag van Coachen in de kerk van Bennie Sloetjes, en treffender had de boodschap van dit werk niet omschreven kunnen worden. In Coachen in de kerk gáát het – behalve over God – om de ander, en om de manier waarop die ander, binnen het geheel van de gemeente, tot zijn doel kan komen.
Wat de auteur wil is een lans breken voor kundig en eigentijds leiderschap. Stap voor stap legt Sloetjes uit waarom gemeenteleiders vandaag effectiever leidinggeven wanneer ze coachend leidinggeven. Hij wijst daarbij op zes kenmerken van deze tijd, en toont met praktische voorbeelden aan waarom verschillende leiderschapsstijlen die enkele decennia geleden nog goed werkten, tegenwoordig het gewenste effect niet meer hebben. De tijd is veranderd, de mensen zijn veranderd, de gemeenteleden zijn veranderd. Dit vraagt volgens de auteur om een leiderschapsstijl die bij de gemeenteleden past.

Na de noodzaak voor deze nieuwe vorm van leiderschap te hebben aangetoond laat Sloetjes zien hoe de coachende leider te werk gaat. Hij benoemt eerst een aantal algemene eigenschappen: een coach houdt van God en mensen, kan goed te communiceren, is in staat stabiele relaties op te bouwen, werkt ordelijk en is visiegericht. Vervolgens beschrijft de auteur een aantal kernvaardigheden: de coachende leider kan begeleiden en motiveren en kent verschillende manieren om mensen te stimuleren. Hij sluit het bewuste hoofdstuk af door uitgebreid in te gaan op de belangrijkste vaardigheid van een coach: feedback geven. Coachend leiderschap vraagt in Sloetjes’ beleving in het begin enige discipline, maar levert volgens hem later altijd tijdwinst op. Een voordeel dat veel gemeenteleiders beslist zal aanspreken.

In hoofdstuk 5 behandelt de auteur de kern van coaching: doelen stellen, strategieën uitzetten en het gemeentelid in zijn of haar bediening plaatsen, met als voortgaande begeleiding het voeren van voortgangsgesprekken en het geven van trainingen. Deze stimulerende manier van werken beschrijft de auteur eerst vanuit het perspectief van de coach, maar vervolgens ook vanuit het perspectief van het gemeentelid. Want hoe beleeft die eigenlijk deze manier van leidinggeven? Als een loden last? Sloetjes antwoordt: voor het gemeentelid is het vinden van Gods doel met zijn leven niet minder dan een feest!

Na vervolgens een hoofdstuk aan geestelijk mentorschap te hebben gewijd besluit de auteur het boek met de hoofdstuktitel: Wat God wil. Daarin pleit hij vurig voor een naar buiten gerichte kerk waar ook niet-gelovigen God vinden zodat ook hun talenten ontdekt en in Gods koninkrijk gebruikt kunnen worden. De verschillende lijnen van eigentijds leiderschap, dienend leiderschap en Bijbels leiderschap brengt hij hiermee op verrassende wijze bij elkaar. De auteur belicht leidinggeven vanuit gegevens die we in de Bijbel vinden en laat deze naadloos aansluiten op de cultuur waarin we anno 2009 leven. Een uitdaging waarbij hij graag kijkt naar de grote hoeveelheid kansen die er liggen.

Algemene conclusie: Een warm boek, geschreven vanuit het verlangen om anderen te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren om alle door God gegeven talenten voor Hem in te zetten en voor Hem te gebruiken. Dit alles met het doel dat de kerk van God, mét al haar leden afzonderlijk, tot volle groei en bloei komt.
Elk hoofdstuk van het werk eindigt met een originele, op het onderwerp toegesneden hoofdstuk uit de brieven aan Timoteüs, met daaropvolgend een tiental verwerkings- en gespreksvragen. Deze vragen zijn uitstekend geschikt zowel voor persoonlijk als voor groepsgebruik, en helpen om het inzicht in het coachen te vergroten.
Het boek bevat veel praktische voorbeelden, voortkomend uit ervaringen van zowel de auteur als van voorgangers uit andere gemeenten. Een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur over gemeenteopbouw.
Een must voor elke team- en kerkleider!

Bennie Sloetjes - Coachen in de kerk; stimulerend leidinggeven in Gods gemeente
Uitgeverij Voorhoeve, Kampen
ISBN 978 90 297 1856 1
NUR 707
16,50 euro

Bennie Sloetjes was twee decennia leider van een interkerkelijke bijbelstudiegroep voor jongvolwassenen binnen de kring van Vergadering van gelovigen. Behalve genoemd boek staan nog twee werken op zijn naam.

 

In 2004 verscheen Gericht leiderschap; het geheim van Nehemia;
uitgegeven door Medema
ISBN13: 978 90 635 3436 3
223 pagina's / 14,75 euro.

 

In 2007 verscheen Met Petrus  en Paulus op stap
uitgegeven door Voorhoeve Kampen,
ISBN 978 90 297 1848 6
267 pagina's / 17,50 euro.
Zie voor deze recentie: Muurkrant Actueel - mei 2008

 

Naar de Inhoud

Geloven is....

[ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]    [ 4 ]   [ 5 ]

Geloven is.. iemand helpen een kaarsje aan te steken
 

Naar de Inhoud

Links (aflevering 22)

door Jan Lensink, jlensink@planet.nl

 

Klik voor meer links op: /index.php?page=links

Klik voor meer links op: /index.php?page=links

Klik voor meer links op: /index.php?page=links

Klik voor meer links op: /index.php?page=links

Vraag de voorwaarden aan bij de eindredacteur
om een link te laten meeliften met deze muurkrant
 

Naar de Inhoud

Gedicht

Liedtekst:
Al zou de vijgeboom niet bloeien

Al zou de vijgeboom niet bloeien,
geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien
want Jezus schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen vruchten
ontbreekt het koren op het veld,
met Hem heb ik geen kwaad te duchten
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaap meer in de weide
en staat geen rund meer in de stal
toch zal ik mij in Hem verblijden,
die is, die was en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als der hinden,
zodat ik op mijn hoogten treed,
'k Zal mij aan Zijn beloften binden,
en word met Zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,
ik zal hen met Gods woord verslaan.
Ik blijf Zijn beeld in mij verwachten,
al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:
de Here Here is mijn kracht,
en ied're vijand zal zich buigen
voor Hem die alles heeft volbracht.

door: Roosje
www.dewoestijnzalbloeienalseenroos.punt.nl


Naar de Inhoud

Geloven is....

[ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]    [ 4 ]   [ 5 ]

de ander zegenen

 

Naar de Inhoud

Persberichten

In deze rubriek treft u een aantal opmerkelijke persberichten aan.

   
Ditmaal wordt uw aandacht gevraagd voor de volgende persberichten:

 

Wilt u meer persberichten lezen?
Klik >> hier <<

'International Conference on Computing and Mission'
 (ICCM) nu ook in Europa

 

 

De internationale conferentie voor IT in de zending is een platform dat al bijna 20 jaar wereldwijd computerspecialisten met elkaar in contact brengt. Begin februari 2009 zal er voor het eerst ook in Nederland een Engelstalige ICCM-conferentie plaats vinden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Naast een serie workshops op het gebied van web-development, leiderschapsontwikkeling en actuele technische onderwerpen ligt vooral ook de nadruk op het leggen van contacten met andere zendingsorganisaties en het uitwisselen van persoonlijke IT-kennis.

In de steeds veranderende wereld van de IT is het vrijwel onmogelijk om van alles verstand te hebben. Door op bepaalde gebieden samen te werken kunnen computermensen binnen zendingsorganisaties elkaar ondersteunen en helpen met eventuele problemen. Hierbij komen vooral ook onderwerpen ter sprake die
specifiek zijn voor de zending. Bijvoorbeeld:

 • Hoe zet je een draadloos netwerk op in het platteland van Afrika?

 • Is Windows Vista te gebruiken op het zendingsveld?

 • Hoe kan mijn zendeling eenvoudig een website bouwen?

 • En nog veel meer.

Er is binnen de conferentie ruim de tijd om vrienden te maken en te ontdekken waar anderen mee bezig zijn.
Ook zang, gebed en zendingsverhalen dragen bij aan contacten die tot ver na de conferentie door kunnen gaan.

Ook bedrijven met een hart voor zending worden uitgedaagd om mee te werken, door deel te nemen en workshops te houden over onderwerpen waar het bedrijf goed in is.
Een enkel bedrijf biedt zelfs gratis producten of diensten aan ter ondersteuning van de zending.

Meer informatie en opgave kan via de website: www.ICCM-Europe.org

 

Wilt u meer persberichten lezen?
Klik >> hier <<

Columns van Hans van de Berg

   

Onder Extern/Columns in het linkermenu op de Muurkrantsite vindt u sinds kort eerder uitgegeven columns.

Nu staan er nog maar enkele, maar het is de bedoeling dat eerder uitgegeven columns van Hans van de Berg - gepubliceerd in de 's Gravenzander, onder de kop: Wijzer - onder bovenvermelde link herplaatst zullen worden.

Deze columns mogen vrij gebruikt worden voor evangelisatie doeleinden, mits voorzien van een bronvermelding.

Nu reeds hebben deze wekelijkse columns hun waarde bewezen zowel in binnen- als buitenland. Door ze hier opnieuw te plaatsen kunnen de diverse onderwerpen (sommige nog zeer actueel qua onderwerp) wederom tot zegen zijn voor u en vele anderen.

Kent u zo'n getuigenis, voortgekomen uit één van deze columns? Mail het de redactie! Ook zo'n verhaal kan weer tot zegen zijn voor anderen. Toch?

 

Wilt u meer persberichten lezen?
Klik >> hier <<

Alpha Online

   
 

Wilt u meer persberichten lezen?
Klik >> hier <<

David Hathaway (U.K.) komt naar IJsselstein

 

 

In samenwerking met Elia Media en de Nieuw Testamentische Gemeente IJsselstein, waar Hans en Esther Tims voorgangers zijn, komt David Hathaway, President en oprichter van Eurovison Mission for Europe naar IJsselstein. Hij is auteur van diverse bestsellers waaronder het ook in Nederlands verschenen: "Babylon in Europa" en meest recentelijk "De Kracht van het Geloof". Tevens is hij uitgever en eindredacteur van het magazine Prophetic Vision welke in een enorme oplage verschijnt.
Hathaway is een internationale evangelist die al 50 jaar predikt. Hij bereikt miljoenen mensen omdat zijn boodschap live wordt uitgezonden in Rusland, Oekraïne, Oost-Europa en de EU. Vorig jaar maakte hij als spreker grote indruk tijdens EuroSpirit en ook dit jaar zal hij daar een van de hoofdsprekers zijn.

Recentelijk was Hathaway met zijn team in Letland, Riga waar hij een week lang samenkomsten hield. Elke avond waren er meer dan 5.000 mensen Duizenden mensen hebben hun hart aan God gegeven en eveneens duizenden werden genezen van allerlei kwalen waaronder zeer ernstige!

Hathaway laat zien dat alles maar dan ook alles over heeft voor de Zaak van Koning Jezus. Hij wil Gods glorie in de wereld geopenbaard zien in de vorm van redding en genezing. Zijn geheim is dat hij zich onvoorwaardelijk heeft overgegeven en dat hij altijd bereid is om God in welke situatie dan ook te vertrouwen. Hij daagt ons uit om onze geloofshorizon te verbreden en onze toewijding te vergroten. Dan zullen we wonderen zien, wonderen zonder weerga!

Als er iets is wat we kunnen ervaren, proeven en meenemen van deze geweldige man Gods voor wie wonderen en tekenen dagelijkse kost zijn, is het wel GELOOF.

Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 februari 2009
De toegang in IJsselstein is vrij (collecte) en iedereen jong en oud is hartelijk welkom.

Voor informatie en routebeschrijving: www.ntg-ijsselstein.nl

 

Wilt u meer persberichten lezen?
Klik >> hier <<

EA en RvK stemmen data gebedsweek af

De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. In 2008 gaat het om de week van 20 tot en met 27 januari.

Historie
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) kennen allebei een gebedsweek in de maand januari. Beide gebedsweken zijn geworteld in een respectabele en internationale traditie. De ‘Week van Gebed voor de eenheid van de christenen’ van de Raad van Kerken wordt sinds 1908 jaarlijks gehouden van 18 tot en met 25 januari. De gebedsweek van de Evangelische Alliantie wordt sinds 1846 gehouden in de tweede week van januari. Beide weken worden internationaal breed gevierd.

Samen bidden
Gemeenten en parochies in ons land zoeken op lokaal niveau steeds vaker samenwerking om beide gebedsweken te combineren. Ineke Bakker (algemeen secretaris Raad van Kerken): "Het is belangrijk om als Nederlandse christenen de universele dimensie van ons gebed en de verbondenheid met andere christenen niet uit het oog te verliezen".
Wim Althuis (coördinator gebed van de EA): "In mijn werkzaamheden bij de protestantse kerken in Utrecht heb ik gezien hoe goed en belangrijk het is als mensen samen bidden. Nu beide gebedsweken tegelijk plaatsvinden wordt het een stuk eenvoudiger om gezamenlijke activiteiten te organiseren."

Gezamenlijke data
Dit voorjaar heeft de EA voorgesteld om haar gebedsweek een week op te schuiven. De Raad van Kerken heeft het voorstel met instemming begroet en besloten om de vaste data los te laten en de gebedsweek op zondag te beginnen. In 2008 vinden beide gebedsweken tegelijk plaats, van zondag 20 tot en met zondag 27 januari. De Raad van Kerken en de EA bezinnen zich op mogelijkheden voor verdere afstemming rond deze gebedsweek.

Thema
De EA heeft voor 2008 als thema van de Week van Gebed en Nationale Gebedsdag ‘Bidden met open handen’ gekozen. De EA roept christenen op om zich in dankzegging, aanbidding en verwachting uit te strekken naar God om van Hem te ontvangen maar ook naar de medemens in nood om uit te delen. De Nationale Gebedsdag vindt plaats op zaterdag 19 januari.

Bron: Evangelische Alliantie - www.ea.nl
 

 

Wilt u meer persberichten lezen?
Klik >> hier <<

De Hoop ggz organiseert themabijeenkomst
over burn-out

 

 

Op woensdag 14 januari 2009 organiseert De Hoop ggz een bijeenkomst met als thema ‘Burn-out en het stellen van grenzen’. Burn-out is één van de problemen die De Hoop tegenkomt in de psychosociale hulpverlening. De bijeenkomst is de eerste van zes themabijeenkomsten die De Hoop in 2009 organiseert. De Hoop wil met deze bijeenkomsten professionals én mensen die zelf met problemen kampen, toerusten.

Sprekers zijn Dirk Lemmens en Ton Vegt van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) en Serge Willemstein van De Hoop ggz. De themabijeenkomst duurt van 13.30 tot 17.00 uur, met aansluitend een
broodmaaltijd.
De bijeenkomst vindt plaats in het Media- en Congrescentrum op Dorp De Hoop,
Provincialeweg 122 in Dordrecht.
Deelname aan de themabijeenkomst kost € 10,-.
Aanmelden kan via e-mail (info@dehoop.org) of telefonisch (078 – 6111 222).
De themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden.
Pastoraal werkers en hulpverleners worden met nadruk uitgenodigd.

De thema’s van de volgende twee themabijeenkomsten zijn:
‘Zelfbeeld, identiteit en zelfaanvaarding’ (5 maart) en
‘Schuld, vergeving, verzoening’ (13 mei).

De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop ggz biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Voor meer informatie over De Hoop ggz kan men terecht op de website van De Hoop.

Het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) is sinds 2007 onderdeel van De Hoop ggz.
CPC België is lid van Concern De Hoop.

Bron: De Hoop - www.dehoop.org

 

Wilt u meer persberichten lezen?
Klik >> hier <<

Gratis promo DVD over Arab Vision

 

 

Arab Vision heeft vijf Nederlandstalige video’s geproduceerd over de Noord Afrikaanse landen Marokko, Mauretanië, Tunesië, Algerije en Libië.
Een DVD met deze vijf programma’s en een video met algemene informatie wordt gratis beschikbaar gesteld voor kerken en christenen die geïnteresseerd zijn in voorbede voor deze regio van de Arabische wereld.

‘Normaalgesproken maken we alleen televisieprogramma’s in de talen van de Arabische wereld, maar we wilden voor deze keer een uitzondering maken’, zegt Inge Verhoef-Postma, directeur van de Nederlandse afdeling van Arab Vision. ‘De christenen in Noord-Afrika hebben het niet gemakkelijk en we hopen met deze actie veel gebed voor die regio te genereren.’

Arab Vision maakt televisieprogramma’s in de Arabische dialecten van Marokko, Algerije, en Tunesië, naast programma’s in enkele berbertalen. De aantallen lokale christenen in genoemde Noordafrikaanse landen zijn
klein. In Marokko zijn er naar schatting 2500, in Mauretanië gaat het om slechts honderden. In Tunesië zijn ongeveer 250 christenen, en in Libië een handjevol. Algerije telt 50.000-100.000 christenen, vooral onder de berbers. ‘In elk van die landen staat de kerk onder grote druk van de overheid en de samenleving. Wie zich uit de islam tot het christendom bekeert, kan steevast op problemen rekenen’, aldus Arab Vision.

De gebeds-DVD kan worden besteld bij Arab Vision via e-mail.

Bron: Arab Vision - www.arabvision.nl
 

 

Wilt u meer persberichten lezen?
Klik >> hier <<


 

Naar de Inhoud


Wilt u voor uw christelijk, evangelische organisatie
 zelf uw persberichten/agenda-items op de site invoeren?
Dat is nu mogelijk! Neem contact op met de webmaster.
 

Naar de Inhoud

Geloven is....

[ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]    [ 4 ]   [ 5 ]

trouw zijn
 

Naar de Inhoud

Agenda

Financiele

In deze rubriek treft u een aantal opmerkelijke agenda-items aan:

Zoals u zult zien, is deze rubriek, die mede mogelijk werd gemaakt door de samenwerking tussen de Muurkrant en Jan Smit van Alpha Online - www.alpha-online.nl, anders van vorm en samenstelling dan u tot dusverre van ons gewend was.

Graag horen wij van u of deze vorm meer tegemoetkomt aan uw wensen.

 

Wilt u meer agenda-items bekijken, klik dan op één van onderstaande hyperlinks:

Doelgroepen   Cursussen, Gemeente, Jongeren, Kinderen, Mannen, Omroep, Tieners, Vakantie, Vrouwen, Zending
Landen   België, Nederland, Duitsland, Suriname
Internationaal   België, Duitsland, Internationaal, Landelijke evenementen in Nederland, Suriname 
Provincies   Van Groningen tot en met Limburg / evenals de Belgische provincies

Mail uw agenda-items naar redactie-actueel@muurkrant.org en
vraag eens naar de voorwaarden bij de
eindredacteur om
een persbericht mee te laten liften met deze muurkrant.


Meer agenda-items lezen?
Klik op
Zelf een agenda-item opgeven?
Klik op Klik hier om een agenda-item op te geven

Financiele

Koninkrijksconferentie

 

vrijdag 16, en zaterdag 17 januari 2009

Spreker: Willem Ouweneel
Tijden:
Vrijdag start de conferentie om 19:30, om 19:00 ben je welkom. Zaterdag starten we om 10:00 uur, om 9:30 is de zaal open. We gaan door tot ongeveer 22:00.

Groningen
Stadsparkkerk
Snelliusstraat 89

Reserveringen: https://www.bijbelstudie.net/

Vragen: info@bijbelstudie.net
of: 055 5417363

 

 

Meer agenda-items lezen?
Klik op
Zelf een agenda-item opgeven?
Klik op Klik hier om een agenda-item op te geven


 
Financiele

Kinderconcert: ‘Een gat in de lucht’

Elly en Rikkert Zuiderveld
Aanvang: 15.00uur
Locatie: Adventskerk
Adres: Julianastraat
Alphen aan de Rijn

Telefoonnummer contactpersoon: 0172471483


Meer agenda-items lezen?
Klik op
Zelf een agenda-item opgeven?
Klik op Klik hier om een agenda-item op te geven


 
Financiele

Volwassenenconcert: 'Vrije Vogels'

Elly en Rikkert Zuiderveld

Locatie: Adventskerk
Adres: Julianastraat
Alphen aan de Rijn

Telefoonnummer contactpersoon: 0172471483


Meer agenda-items lezen?
Klik op
Zelf een agenda-item opgeven?
Klik op Klik hier om een agenda-item op te geven

Naar de Inhoud


Wilt u voor uw christelijk, evangelische organisatie
 zelf uw persberichten/agenda-items op de site invoeren?
Dat is nu mogelijk! Neem contact op met de webmaster.
 

Naar de Inhoud

HCJB Nederland

De volgende muurkranten

worden uitgegeven door de Stichting HCJB Nederland
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)


 

Edities: Doelgroepen: Aanmelden: Redactieadres:
KinderMuurkrant online - klik hier!!! Kinderen van 5 tot 10 jaar Klik hier voor aanmelding voor de KinderMuurkrant Redactie KinderMuurkrant
TienerMuurkrant online - klik
hier!!! Tieners van 10 tot 15 jaar Klik hier voor aanmelding voor deTienerMuurkrant Redactie
JongerenMuurkrant
JongerenMuurkrant online - klik
hier!!! Jongeren van15 tot 25 jaar Klik hier voor aanmelding voor de JongerenMuurkrant Redactie
JongerenMuurkrant
GemeenteMuurkrant online - klik hier!!! Voor Gemeenteleden vanaf 25 jaar Klik hier voor aanmelding voor de Gemeente- en Zendings Muurkrant Redactie
Gemeente- en ZendingsMuurkrant
Omroep- en KerkbladredactieMuurkrant online - klik hier!!! Voor redacties van omroepen
en christelijke bladen
Redactie MediaMuurkrant
Muurkrant Acteel online - klik hier!!! Voor geïnteresseerden in nieuws van het christelijk erf. Klik hier voor aanmelding voor de Muurkrant Actueel Redactie Muurkrant Actueel

Klik op één van bovenstaande banners om een muurkrant te bekijken (eerste kolom). Klik op een subscribeknop om u voor een muurkrant op te geven (derde kolom) of op een e-mailknop om de redactie van die muurkrant een bemoedigend e-mailtje te sturen (vierde kolom).
 

Naar de Inhoud

Vacatures

In deze rubriek vragen wij uw aandacht voor de volgende vacatures:

 

HCJB Nederland zoekt:

Deze rubriek kwam mede tot stand in samenwerking met Jan Smit van Alpha Online - www.alpha-online.nl

 Kijk voor meer vacatures bij: Vacatures

HCJB Nederland zoekt vrijwilligers voor muurkrant

De Stichting HCJB, uitgever van de diverse Muurkranten heeft momenteel een flink aantal

vacatures

Natuurlijk wil de Stichting die héél graag ingevuld zien, want het is werkelijk prachtig werk én we willen heel graag dóórgaan met dit werk!

De redactie van de KinderMuurkrant zoekt een collega, die het leuk vindt om op internet naar kleurplaten te gaan zoeken, die bij de diverse verhalen passen. De kinderen zijn verzot op kleurplaten en kunnen er úren zoet mee zijn!

Wie meldt zich aan?

Voor de TienerMuurkrant zijn áltijd gastschrijvers nodig! Je hoeft geen foutloos Nederlands te schrijven, want er is een corrector, die daarvoor moet zorgen en dat met liefde doet.
Als je een hart voor tieners hebt, of je bent er zelf één en je wilt het team komen versterken, dan ben je

van harte welkom!

Want wij hebben je echt nodig!

De redactie van de GemeenteMuurkrant heeft geen gastschrijvers, slechts één columnist.
Helpt u hem alstublieft en als u denkt, dat u lezenswaardige kopij kunt leveren, die aan de doelstelling van deze krant beantwoordt, dan zal de redacteur u heel erg dankbaar zijn.

En wij ook!

De redactie van de MediaMuurkrant zal heel blij zijn met iemand, die de lay-out kan verzorgen. De MediaMuurkrant heeft een vrij eenvoudige opmaak en het vergt niet zoveel tijd. Wie wil zich hierin gaan verdiepen en de redactie blij maken? Maar ook gastschrijvers en/of columnisten worden gekoesterd en gewaardeerd!

Wie durft!?!

Site algemeen:

Ben jij handig in het

 • Up-to-date houden van agenda-items (één of meerdere categorieën - naar keuze).

 • Up-to-date houden van persberichten (één of meer rubrieken – naar keuze)?

Dan ben jij degene, die wij zoeken!

Want wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger, die ons daarmee kan helpen!

Wat wordt er precies van je verwacht?

 • Je bent in staat om uit een persbericht, of ingezonden agenda-item de meest essentiële gegevens te halen. Deze via een C(ontent) M(anagement) S(ysteem), op een (online) Word-achtige manier, op de website in te voeren.

 • Je kunt een uitvoerig persbericht (indien nodig) inkorten tot een kort en bondig bericht, dat op eenzelfde soort manier in Persberichten op de website kan worden geplaatst.
  In geval van Agenda worden – d.m.v. eenvoudig aanklikken - de doelgroepen aangegeven (speciaal voor kinderen, tieners, jongeren, enz.).
  Bij Persberichten wordt dit aangegeven door uit een lijst de betreffende categorie te kiezen.

 • En je wilt er uiteraard tijd voor uittrekken om dit zo regelmatig mogelijk te doen, zodat de website actueel blijft.

 • NB. Ook is het mogelijk om voor je eigen christelijk, evangelische organisatie als vast persoon de persberichten, c.q. agenda-items in het CMS in te voeren. Neem hiervoor contact op met de webmaster

Voor álle functies geldt:

We gaan ervan uit, dat je een levende en levendige relatie met de Heer
hebt. Dát is de hoofdzaak.
Een geldelijke beloning kunnen we je niet geven.
We kunnen je echter wél vertellen, dat iedere functie
een stukje werk in de Wijngaard van de Heer is!
En dat verrijkt je!

We gooien niemand gelijk in het diepe.
Maar we hebben je écht nodig:
Met ingang van heden!

Natuurlijk is de heer W. Bootsma, voorzitter van de Stichting
bereid om je verder te helpen! Je kunt hem mailen en zijn adres is:
voorzitter@muurkrant.org

DOEN!

Wij rekenen op je!
Het bestuur.

  Kijk voor meer vacatures bij: Vacatures

 

Naar de Inhoud

Geloven is....

[ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]    [ 4 ]   [ 5 ]

je talenten gebruiken

Naar de Inhoud

Sponsoren:

 

Onze bereidwillige mailinglistprovider

 

 

Evangelische Zendings Alliantie

 

 

 

 

Hier zou uw banner kunnen staan!
Belangstelling? Neem contact op met de Muurkrant

Naar de Inhoud

Verantwoording

Aan deze Muurkrant werkten mee:

- Nel Appeldoorn Binnenkomer
Tussendoortje
Uitsmijter
- Andries Pasterkamp Column: Gezond en wel
- Wim Bootsma Eindredactie
Bewerking hoofdartikel
Bewerking basiscursus Pastoraat
Sponsoren
- Jan Lensink Links, deel 22
 
- Aart Haverkamp Basiscursus Pastoraat, deel 3
 
- Ds. Hans Eschbach Hoofdartikel: De rol van de leider in veranderingsprocessen
 
- Betsie Dogger "Geloven is...."
 
- Anneke Methorst Correcties
Advies
 
- Hanneke Rademaker Verzorging maillist
Verzorging bedankjes giften
 
- Edith Bosch Lay out & Verzending muurkrant
Webmaster www.muurkrant.org

Naar de Inhoud

Uitsmijter


Wij laten ons leven vaker
leiden door onze agenda,
dan door onze Heer!
 


Naar de Inhoud

 HEEFT U VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL OF BEL DAN NAAR:

Eindredactie Muurkrant Actueel:
Wim Bootsma
postadres: Spiegelstraat 62, 7552 MR Hengelo
telefoon: 074-2420948
e-mailadres:
actueel@muurkrant.org
internetsite:


BENT U BLIJ MET DEZE MUURKRANT?
MAAK DAN EENS EEN VRIJWILLIGE DONATIE OVER!
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant

BIJ VOORBAAT DANK

Nb. Uw giften zijn aftrekbaar bij de belasting!


Woont u in het buitenland en wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer
NL46 RABO 0300 2268 37 en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dukkum