Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-07-29 16:26:43
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Tijdelijk…….?

Een actueel onderwerp, denk ik, in deze tijd waarop heel veel landgenoten op vakantie gaan. Tijdelijk verlaten tallozen even huis en haard, om ergens anders neer te strijken. Verblijvend in een tent of in een huisje dat ze achter de auto meesleepten, of in het huis van een ander, of in welk onderkomen dan ook Na korte of langere tijd keert men meestal weer terug naar de plaats van wonen en werken, naar het normale! Tijdelijk, dat wil zeggen, slechts enige tijd durend, probeert men te ontspannen en los te laten en uit te rusten, door even andere dingen te doen, dingen die speciaal zijn, en niet tot het dagelijkse leven behoren.

Zoals ik al eerder schreef zijn wij bezig om te verhuizen; door de snelle verkoop van ons huis wisten we zomaar nog niet waar we ons moesten vestigen, maar we moeten er wél uit! Nu hebben we een heel leuk tijdelijk verblijf gevonden, nog geen twee km verderop! Als we daar neergestreken zijn kunnen we ook vakantie houden en dan rustig verder uitkijken naar een ‘permanente’ plek, nou ja, een leuke plek om daar nog een poosje voort te leven. Want permanent, de tegenhanger van tijdelijk, betekent in feite ‘bestemd om te blijven’! En dat kan je nog zo graag willen, maar het gebeurt niet, ons leven op aarde is maar van tijdelijke aard, dat weet iedereen! En toch, het lijkt wel of heel veel mensen daar nooit bij stil staan! Zij leven op een manier waarvan je zou denken: die gaan hier nooit meer weg! [ als je niet beter wist] En zo praten ze ook! ‘Ik zal dit doen en dat, en over een maand ga ik drie weken op vakantie, en als ik thuis kom ga ik m’n bedrijf uitbreiden, en zus en zo, enzovoort.’ Praat u ook zo, denk jij ook op deze manier?

De Bijbel, die bedoeld is als leidraad voor élk mensenleven, noemt dit “grootspraak” [Jac. 4:13-17] en degene die dit doet noemt Jezus een “dwaas”! [Luc.12:20] Jacobus schrijft bij zijn verwijt: “Je bent een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt”. Het voorbeeld dat Jezus gebruikt, bij Zijn onderwijs aan het Joodse volk, is een man die het op alle manieren ‘gemaakt’ heeft! En hij maakt plannen om er meer van te gaan genieten, en zegt: “Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en daarin al mijn goederen bergen. Als het klaar is zal ik tegen mezelf zeggen: Jongen, je hebt voor jaren genoeg, neemt het er eens van: eet drink en geniet! Maar God zei tegen hem: “Dwaas! Vannacht zal je sterven, en wie krijgt nu alles wat je achterlaat? [Luc. 12: 16-20, het Boek]

God geeft ons tijd in handen, maar het is maar tijdelijk! God schiep eenmaal de mens voor een eeuwig leven, samen met Hem! Eeuwig betekent ‘tijdruimte zonder einde, tijdloos dus! Dat was Zijn doel met ons, tijdloos met ons doorbrengen, en dat is Zijn doel nog altijd! Maar door de zondeval verknalde de mens het en onze Schepper beperkte de tijd van de mens tot maximaal 120 jaar, [Gen. 6:3] maar Zijn bedoeling is dat nooit geweest! Het is nog steeds Zijn plan om met mensen zoals u en jij en ik, de eeuwigheid te gaan doorbrengen, en dat plan is Hij aan het uitvoeren, en het is bijna klaar! De komst van Jezus, Zijn Zoon, was een onderdeel van dat plan; Hij kwam ons verlossen van die zondelast, die anders voor eeuwig tussen God en ons in zou blijven staan! Maar Jezus heeft aan het kruis álles volbracht, en de Weg vrijgemaakt om bij God de Vader te komen, zodat Hij met ieder die komt, tóch een eeuwig leven kan starten! En daarom geeft Hij ons nu tijdelijk een portie t i jd ter beschikking, genadetijd, die wij in de eerste plaats kunnen gebruiken om ons tot Hem te keren, om ons te békeren van onze zonden en tekortkomingen!

Maar als we dit tijdelijke portie tijd alleen maar voor ‘eigen gebruik’ bestemmen, om onze ‘schuren’ te vullen, te genieten van wat wij hebben gepresteerd, en God alleen, ‘voor ’t aangenaam verpozen’, de ‘schillen laat, en de lege flessen en dozen’, dan gaan we eens, als ons tijdelijk verblijf hier is afgelopen, de eeuwigheid bij Hem voor eeuwig missen! En dat is dan de grootste en vreselijkste ramp die zich zal voltrekken, alleen door joUw eigen toedoen!

Hoelang je tijdelijke verblijf hier nog duurt, weet geen mens, maar als je dit leest ben je er nog, en kan je tot God gaan en Jezus aanvaarden als je persoonlijke Verlosser! Hij is de énige Weg om van dit tijdelijke in de eeuwige heerlijkheid van God te geraken! Daar is geen twijfel over mogelijk! Je kunt beginnen de Bijbel te lezen, in een eenvoudige vorm vertaald; je kunt een Bijbelstudie of Alfacursus gaan volgen die straks, na de vakantie, weer overal start in ons land, je kunt een betrouwbare christen om raad vragen, kortom, doe iets, nu er nog tijd resteert! God heeft een eeuwig plan en wil ook u en jou daar bij betrekken, Hij wil je voor eeuwig bij zich hebben, omdat Hij ook van JOU houdt, héééééél véééééél! Dáárom leef je nog, het is genadetijd, gebruik het nu, want het is maar  t i j d e l i j k !

Jezus beloofde aan Zijn volgelingen dat Hij voor hen een plaats zou reserveren in het Vaderhuis; als je voor Jezus gaat kiezen dan kan jij óók verzékerd zijn van een ‘plaatsbewijs’, als de tijd van ‘verhuizing’ komt, en het tijdelijke overgaat in eeuwigheid!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl