Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-07-15 02:04:55
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


SCHADUW

Je komt het op alle terreinen van het leven tegen. In de natuur bijvoorbeeld, als tegenhanger van het licht, of in de beeldspraak, om bepaalde situaties in het leven aan te duiden. Soms heeft het woord een verkoelende of blijde betekenis, maar soms drukt het ook een droevige, sombere situatie uit.

Helaas komen we in deze nog jonge zomer nogal wat schaduw te kort, omdat er zo weinig zon is, en niemand zal er ook naar op zoek zijn, dacht ik zojuist diepzinnig! Vandaag was het genieten voor heel veel mensen, nu die enorme licht- en warmtebron heerlijk uit z’n dak ging!

Maar toch, ’t is niet leuk, maar de schaduwen worden al weer wat langer, nu het 21 Juni geweest is, en we op weg zijn naar de herfst en de winter! Een beetje flauw misschien van mij, maar de modebladen ploffen ook alweer op de mat, vol van herfst- en winterkleding! Maar oké, we hebben nog even, en hopelijk komen er nog veel dagen, waarop we blij zijn met wat verkoelende schaduw!

Ook in het gewone leven kunnen bijzondere of belangrijke gebeurtenissen hun schaduw ver vooruit werpen! De Olympische Spelen in China, bijvoorbeeld, en voor veel mensen misschien wel de bijzondere datum van 08-08-’08! Een trouw- of verlovingsdatum bij uitstek, voor velen! De bloemenkwekers en andere ‘belanghebbenden’ hebben hun oog en hoop zéker al gevestigd op deze dag! Maar in het dagelijkse leven kan er ook sprake zijn van schaduwwerking; je kunt bijvoorbeeld dag in, dag uit, moeten leven in de schaduw van een ander, terwijl je zelf zo graag eens in het ‘volle licht’ zou willen staan! Of het kan zijn dat je iemand mist in je leven, iemand die als een zonnestraal was, die ‘licht’ gaf aan je leven! Maar nu is ze weg, is hij weg, en een donkere schaduw is over je leven gevallen, en met de dichter van Psalm 102 zou je kunnen zeggen: “Mijn dagen zijn als een langgerekte schaduw.”[vs.12] 

En zo kan er op zoveel manieren ‘rampspoed’ in je leven zijn gekomen, waardoor er een schijnbaar niet te verdrijven schaduw zich over joUw leven heeft uitgebreid. ‘Je moet er mee leren leven,’ zegt men dan, met zo’n  schaduw’!

In de Bijbel kun je over elk facet van het leven wel iets vinden, en zeker ook over dit onderwerp! In dit Boek van God wordt ook onderscheid gemaakt tussen goeie en slechte schaduw! God spreekt over “hen die gezeten zijn in de schaduw des doods, [Jes.8] maar ook over “ de HERE is de schaduw aan je rechterhand, de zon zal je niet steken, overdag, en de maan je bij nacht niet schaden.” In het volgende vers staat eigenlijk de betekenis van deze tekst: “De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.”[Ps. 121:5-8, NBV] Het gaat niet over zweverige geestelijke bedenksels, nee, God heeft het over schaduwen, die dodelijk zijn of beschuttend! En het is goed om je serieus af te vragen onder wélke je je op dit moment bevindt!

De Bijbel kent ook gebeurtenissen die hun schaduw ver vooruit wierpen én werpen! De belangrijkste, de komst van de Here Jezus naar de aarde, God die afdaalt en naar Zijn schepselen komt om…………”de gestalte van een dienstknecht[slaaf] aan te nemen,”[Fil.2:7]

Die gebeurtenis werd al in het eerste bijbelboek [Genesis] aangekondigd, en wierp daarmee haar schaduw wel 4000 jaar vooruit! En toen pas schreef Lucas dat “het geschiedde in die dagen…….”! [Luc.2] Nadat Jezus álles had volbracht, in opdracht van Zijn Vader, de straf voor de zonden van alle bewoners van de aarde, van toen tot nu, aan het kruis had gedragen, is Hij weer naar Zijn hemelse woonplaats gegaan, 2000 jaar geleden. En nu is het wachten op de volgende grote gebeurtenis waarvan alweer 20 eeuwen de schaduwen vooruit worden geworpen: de komst van de Zoon van God op de wolken, met het doel om zijn Gemeente op te nemen, [de Opname, Tes. 4:13-18] en mee te nemen! En daarna Zijn terugkomst op aarde,

op de Olijfberg! [Zach.14:4]

De schaduwen zijn zwaar en donker, en tekenen zich in deze dagen scherp af! “Waakt dan, want je weet niet op welke dag uw Here komt.”[Mat.25:13] Is het [al] uw Heer, jouw Heer, deze Jezus, die bijna terugkomt? Of  ‘slaap’ je , en zit je nog in de schaduw des doods? Dat is dan joUw keuze, want Jezus nodigt je vandaag opnieuw uit om te komen schuilen in de schaduw van Zijn vleugels, voor de brandende toorn [boosheid] van zijn Vader! Zonder Jezus zijn wij ‘nergens’, u niet en jij niet en ik niet! De man die naast Jezus aan een kruis hing was een misdadiger, en hij hing daar, in de schaduw van Jezus! Déze man besefte nog nét op tijd dat hij Jezus nodig had als Verlosser, en hij vroeg Hem om genade! En God, de Zoon, verzekerde hem: “Vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn.”[Luc.23:43, NBV]

God, de Vader, offerde zijn Zoon op, uit bittere noodzaak! Hij maakte Hem tot Verlosser, en niemand anders! En in de hemel komen alleen maar slechte mensen die verlost zijn, door Jezus! Als je dát wil accepteren en de juiste conclusie daaruit trekken, dan zul je beseffen dat je niet buiten Hem kunt! Door Hém alleen verdwijnen de schaduwen des doods, ook in joUw leven. Zónder Hem wordt deze schaduw straks eeuwige duisternis! Alstublieft, kom d’r uit, en kies voor het Licht van Zijn grote liefde, ook voor JOU!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl