Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-07-01 10:41:08
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Slechts é é n!

In het leven kan succes of tegenslag soms afhangen van een énkel punt, een énkel iets! Herken je dat meteen? In deze tijd van wachtende geëxamineerden, onze kinderen en kleinkinderen, kan het er ook om spannen. Één punt kan de doorslag geven en je verder brengen in het voortgezet onderwijs, maar ook slechts één punt kan je er van afhouden!
Ik hoorde van Mirjam dat ze was geslaagd, en ze was héél blij, maar ze kwam één punt te kort voor cum laude, en daarom moet ze nu meedoen in de ‘loterij’ om een plekje voor haar volgende studie. Zo kan het gaan; om het nog één keer over het EK voetbal te hebben, Spanje werd kampioen met slechts één doelpunt, en Duitsland verloor omdat zij dat niet konden bewerken!

Vandaag de dag staan er in ons land vele duizenden huizen te koop, op de website Funda alleen al meer dan 160.000! Vele bezitters daarvan kochten al een ander huis, in de hoop dat er spoedig een koper zou komen voor hun oude stulp, maar helaas. Velen wonen al in het nieuwe en hebben daarnaast soms behoorlijke zorgen om het oude, dat vaak al vele maanden leeg en onbeheerd wacht op een koper! ‘Je hebt er maar één nodig,’ zei iemand mij, toen ik hem vertelde dat wij ons huis binnen drie dagen verkochten, zonder de hulp van een makelaar! Dat vonden wij dan ook wel héél bijzonder, en kijken nu uit naar ons volgende plekje, we hebben er slechts één nodig!
Zo kun je ook op zoek zijn naar iets of iemand; je kijkt misschien al jaren uit naar een partner, waar je het leven mee wilt delen, maar je vindt hem, of haar, maar niet! Maar het kan ook zijn dat je postzegels verzamelt, of antieke koffiemolens; je stroopt alle beursen af, checkt alle aanbiedingen, maar die éne zegel, die éne molen, die jouw collectie kompleet moet maken, vind je maar niet!
Talloos zijn de mensen die wereldwijd op zoek zijn naar de diepere zin van het leven; waarom ben ik hier, wat is de zin van mijn bestaan, wat is het doel van dit alles? Velen zoeken het in de godsdiensten en religies, en vinden in alles wel ‘iets’ van hun gading, en maken er dan voor zichzelf een soort ‘cocktail’ van, waarbij de ‘god’ die daarbij een rol speelt, uiteindelijk ‘dezelfde’ is, en waar ieder mee te maken heeft en een ‘vonk’ van hem [of haar?] in zich meedraagt!
“Martha, Martha,” maant Jezus haar, als Hij in het huis bij vrienden is, “je maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één.” [Luc.10:41-42] Het gaat hier om twee zussen, Martha en Maria; de één maakte zich druk om het eten en bedienen en wat daar allemaal bij komt kijken, de ander zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar Zijn onderwijs! Het belangrijkste wat je kunt doen, toen én nu, luisteren! Wie zegt dat? Jezus zélf, God de Zoon, die naar de aarde was gekomen om Israël én de rest van de wereld te vertellen over zijn Vader, Die de Israëlieten al kenden vanuit de geschiedenis van dit volk, de machtige daden die JAHWEH, de God van Israël, gedaan had en die aan hen doorverteld waren, de geslachten door! “Hoor Israël: de Here is onze God; de Here is één! “ [Deut.6:4] Deze geloofsbelijdenis van zes Hebreeuwse woorden, ook wel het Sjema genoemd, werd en wordt de eeuwen door nog altijd aan de kinderen geleerd, zodra ze kunnen spreken! En nog altijd wordt het tweemaal daags, ’s morgens en ’s avonds, geciteerd door gelovige Joden: de Here is één!
Maar Jezus leerde hen en ons méér; over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Drie-énige God! Het is de moeite meer dan waard om ook te gaan luisteren naar Hem, zoals Maria toen! Dan kom je er achter dat  Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is! En dan kun je het onderzoeken van allerlei godsdiensten achterwege gaan laten! Slechts één ding is nodig!
Luisteren naar Jezus, horen naar het Woord van God; dan wordt het je duidelijk dat Jezus kwam om uiteindelijk voor u en jou en mij, aan het kruis, de straf te dragen die wij in feite verdienen! Jezus Christus, de ultieme Uitkomst voor de mensheid, wil je dat geloven?
Zonder Jezus kunnen wij niet bij de Vader terecht; Hij wil onze Middelaar zijn, onze Verlosser! En Hij is de énige Echte, naast de velen die zich aanbieden als ‘verlosser’ of ‘messias’ in deze wereld! Verlaat de dwaalwegen en kom los van de leugens!
Bij het verkopen van m’n huis bleef dat ene zinnetje hangen: ‘Je hebt er maar één nodig’, één koper. Je hebt er ook Één nodig die je in het Vaderhuis brengt, de Here Jezus!
Niemand anders dan Jezus,
niemand anders dan Hij,
kan mij verlossen van zonden vrij.
In al mijn zorgen is Hij nabij mij,
niemand anders dan Jezus,
niemand anders dan Hij! [Opw. 20]
Wil je dat ook gaan ervaren? Slechts één ding is nodig: gaan luisteren naar Jezus, en andere stemmen tot zwijgen brengen! Dán ga je er ook achter komen dat álle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl