Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-05-20 00:52:25
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


B I Z A R !

Zo kun je de week die voorbij ging wel benoemen, een bizarre week! En dat is dan nog zacht uitgedrukt. Er gebeurden vreselijke dingen in de wereld, het zal je niet ontgaan zijn. In Birma woedde de orkaan Nardis, waardoor land en volk door een grote catastrofe werd getroffen! Water, aardverschuivingen en modderstromen maakten het land tot één groot rampgebied! Duizenden mensen stierven en nog heel veel zijn vermist; tallozen zijn dakloos geworden en dreigen te sterven door ondervoeding en/of slecht drinkwater! Maar bizar is het feit dat de regering de royaal aangeboden buitenlandse hulp weigert, en toekijkt hoe de bevolking sterft!

Kinderen, ouderen, mannen en vrouwen kwijnen weg, terwijl in de haven schepen liggen met voedsel voor duizenden mensen! En temidden van alle ellende moest er toch nog wel even een referendum gehouden worden, zo vonden deze afschuwelijke machthebbers!
In China ontstond er ook een verschrikkelijke situatie door een zware aardbeving; in de zwaar getroffen provincie Sichuan zijn duizenden mensen omgekomen en nog eens tienduizenden zijn vermist, en liggen waarschijnlijk dood onder het puin! Dorpen zijn weggevaagd, en zeker vijf miljoen mensen zijn dakloos geworden! Voor ons zou dat een derde van de totale bevolking zijn, maar voor dit immense land is het nauwelijks een half procent van haar bewoners! Het tragische bij dit alles is dat vooral schoolgebouwen zijn ingestort, waardoor heel veel kinderen zijn omgekomen! Het bizarre ‘één kind beleid’ van het dictoriale regime
manifesteert zich nu bij de ouders, die hun uiterst ‘kostbaar bezit’ moeten begraven, of in het ergste geval niet eens meer terug zullen zien! In het licht van de komende Olympische Spelen, doen de regeringsleiders zich heel vriendelijk voor, en uiten dat in veel bezoek aan het rampgebied, het afkondigen van drie dagen nationale rouw én het tijdelijk stoppen van de rondgang van de olympische vlam! Te bizar voor woorden eigenlijk.
Naast al die vreselijke berichten en verdrietige beelden op tv, was er ook nog iets bizars te melden uit onze eigen vaderland; de oerang oetangs die hun verblijf hebben op de Apenheul krijgen computers! Het is de bedoeling dat ze er toe komen om met hun soortgenoten in Indonesië te gaan chatten en afspraakjes maken! Ja, waarom niet? Dit soort aap wordt beschouwd als een soort méns, en is volgens insiders 97% gelijk aan óns! Dat moet toch kunnen, deze bizarrerie?
Tot slot ook nog beelden en berichten over een Japanse boeddhistische monnik die drie jaar lang, elke dag, een marathon liep!! Ruim 42 kilometer, élke dag! En tot slot van de ‘beproeving’ ging hij nog tien dagen vasten; tien dagen geen eten, geen drinken en geen slaap! Collega-monniken moesten hem ondersteunen en brachten hem uiteindelijk halfdood ‘over de streep’! Toen hij weer wat bijgekomen was, kwam hij, na drie jaar én 46.203,52 km én 10 dagen vasten tot een bizarre constatering: alles blijft gelijk in het leven. Nou ja….!?
Dát bedoelde ik nu juist met de vorige column, onder de titel ‘Let op de bomen’! Juist omdat alles verandert in deze wereld, daarom moeten we opletten! Jezus zegt het, ik geef het alleen maar door. Uitgebreid vertelt Hij wat we in de tijd, waarin Hij terugkomt, kunnen verwachten.
Rampen als boven omschreven noemt Hij met name; ook hongersnoden en pestziekten, [aids, drugs] oorlogen en andere vreselijke dingen. “Als die dingen gebeuren,” waarschuwt Jezus, “let dan op de vijgenboom, wat dáár mee gebeurt! Met andere woorden, let dan op Israël, de vijgenboom! Als al die rampen gebeuren én die boom uitloopt en [weer] bloeit en uitbot, dán is Mijn komst dichtbij, dan kom Ik bijna terug. “[Mat. 24, Luc. 21, Mar. 13]
Als je hier serieus over wilt nadenken dan zul je hopelijk tot dezelfde conclusie komen als ik: de tijd van Jezus’ terugkomst is aanstaande!
Veel mensen willen niet tot die erkenning komen, ook al ‘geloven’ ze wel [iets]. ‘Oorlog en honger en aardbeving en ziekte is er altijd al geweest,’ voert men altijd weer aan. Maar één ding doen ze niet: opletten! Letten op de vijgenboom! Deze ‘combinatie’ van rampen én de opbloei van Israël was er in 2000 jaar niet! Trouwens, er waren nog nooit zoveel aardbevingen als nu, en wat dacht je van de ontelbare stormen, cyclonen en de tsunami’s?
60 jaar geleden werd het begin zichtbaar van wat Jezus toen in feite profeteerde, en wat nu voort zal gaan, tot aan de komst van de Zoon van God, op aarde!
Toen Hij werd geboren uit een Israëlische vrouw, toen kwam Hij als Redder voor de mensheid. Hij bracht verzoening met God, door aan het kruis te sterven, voor joU en voor mij.
Straks komt Hij als de Koning van het heelal, en zal Hij gaan regeren over de aarde en het Vrederijk daarop vestigen! Vanuit Jeruzalem, zo voorzegt God zelf, in zijn Woord, de Bijbel!
Hij waarschuwt in dat Boek ook voor de bizarre dingen die zullen plaatsvinden in de “laatste dagen”, niet alleen in de natuur maar ook het moraal zal naar een dieptepunt wegzakken. “Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekend, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, liefdeloos, onheilig, trouweloos, onmatig, meer liefde voor genot dan voor God.” [2 Tim.3:1-5] En in diezelfde dagen zullen er spotters komen! [2 Pet.3:3] Als ik om me heen kijk, en in de grote wereld, én naar de vijgenboom, nou dan weet ik genoeg! Het zijn bizarre tijden, met alle elementen erin, die God voorzegd heeft! Als je het nog niet ziet, vraag God dan dat Hij je blindheid wegneemt! Het is twee voor twaalf! Jezus’ komst is aanstaande; eerst komt Hij zijn Gemeente ophalen, om haar thuis te brengen, in het Vaderhuis. Daarna komt Zijn aardse regeerperiode van 1000 jaar! Ben je klaar voor vertrek? Het zou toch afschuwelijk bizar zijn, als je dát zou missen, na alles wat je gehoord en gelezen en geluisterd hebt? Waak dan, zegt Jezus, en let op! Want Hij wil heel graag dat je meegaat! He loves you,…..... and so do I !

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl