Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-05-10 14:48:56
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


LET OP DE BOMEN……..!

Tijdens deze prachtige voorjaarsdagen, waarbij de temperaturen tien graden boven het normale liggen, komt alles in een geweldig tempo tot leven! De natuur groeit en bloeit, en onwillekeurig komt het liedje in m’n gedachten van: ‘De schepping juicht, tot eer van de verrezen Heer’. Wát een pracht, wát een praal, wát een overvloed aan schoonheid! Het lijkt wel of de natuur even alle duistere en sombere en verdrietige dingen en gebeurtenissen in de wereld wil ‘verbloemen’! Maar let dan wel op, het is zo ook weer voorbij! Als je het negatieve laat overheersen, ook in deze tijd, dan mis je de belofte die in die prachtige natuur besloten ligt! De belofte dat er een tijd komt, nee, dat er een eeuwigheid komt, waarin het nooit meer anders zal zijn!
Dat het komt, dát is zeker! Wanneer precies, dat is niet bekend! Maar dat het zeer nabij is, dichterbij dan ooit, dat is te zien, als je oplet!

Vandaag wil ik stilstaan bij het feit dat 60 jaar geleden het volk Israël weer in het land, dat haar al 3000 jaar geleden als een eeuwige bezitting door God werd gegeven, terugkwam! Als je daar over nadenkt, even je mening over dit volk daargelaten, dan moet je toch met mij concluderen dat dit een groot wonder is. Ruim 1900 jaar geleden vluchtte het volk alle kanten op, en waaierde uit over de hele wereld. Normaal zou het zijn als ze in de loop der eeuwen opgegaan waren in en onder de volken, zoals het met vele eens bestaande volken is gegaan. Maar nee, ondanks de vaak onbegrijpelijke haat en afkeer tegen dit volk, ondanks laffe pogroms, [Russisch voor razzia’s tegen Joden] het felle antisemitisme, welke een climax vond in de Shoah, [Hebreeuws voor catastrofe] bij ons meer bekend als de Holocaust, de georganiseerde uitroeiing tijdens de Tweede Wereldoorlog, ondanks dat alles kwam dit volk weer terug in haar eigen land! En nu wonen er weer zeven miljoen, en in de wereld rondom nog eens zo’n aantal! En hoe het in die zestig jaar gegaan is? Het is een welvarend land en volk geworden, en de woestijn bloeit als een roos en de steppe jubelt en juicht, precies zoals de profeet Jesaja het al eeuwen geleden voorzegde! [Jes. 35]
Dat er nog altijd mensen, volken en regeringen zijn, die haar niet erkennen en het liefst opnieuw een Shoah over haar uit zouden willen roepen, dát bevestigt wel de bijzondere positie van dit kleine landje en volkje, wonend op ‘de navel’ van de aarde! [Ez.38:12]
Let op dit bijzondere volk; het is de klok voor deze wereld, voor joU en voor mij! In de Bijbel wordt Israël vergeleken met een vijgenboom; voor dat land een belangrijke boom, die met haar grote bladeren veel beschutting geeft tegen de felle zon. Onder alle bomen daar is het één van de weinige die elk najaar haar blad verliest; maar in het voorjaar gaan de sappen stromen en botten de knoppen uit. Ik ken het proces, bij ons staat er zo’n geweldige boom in de kas!
Als Jezus op aarde is, geboren uit Maria, een Joodse vrouw, dan maakt Hij in die tijd ook dat proces van groei en bloei en vrucht en afsterven mee, en Hij ‘ziet’ soms mensen zitten, in de schaduw van hun vijgenboom! [Joh.1:49] Als Hij na 33 jaar bijna deze wereld weer verlaat, vertelt Hij aan Zijn volgelingen hoe de toekomst er voor de wereld uitziet, en wat er nog allemaal gaat gebeuren, over de ‘laatste dingen’ en over de ‘eindtijd’! Het is goed om op te letten op wat Hij zegt, want Hij spreekt met gezag! Hij is de Enige die het wéét, omdat Hij God is, de Schepper, maar ook Degene die regeert over deze aarde!
Dan al vergelijkt Hij Israël met een vijgenboom; Hij wéét dan al dat dát volk, Zijn volk, de ‘diaspora’ zal gaan meemaken, het verstrooid wonen onder de volken, eeuwen lang! De wintertijd voor de vijgenboom! Maar daar komt een eind aan, leert Jezus hen, én ons! “Let op de vijgenboom en op al de andere bomen, “[Luc. 21:29] Leer dan van de vijgenboom deze les.”[ Mat.24:32] [Mar. 13:28] Als de boom weer gaat uitlopen, uitbotten, dan weet je dat de zomer nabij is! Als Israël weer tot leven komt, moet je weten dat het nabij is, voor de deur!
Wil je leren van Israël? Let dan op! Het is zomer, kijk maar naar de bomen, let maar op de vijgenboom! Of luister je alleen maar naar de media en naar meneer van Agt en mevrouw Duizenberg? En ben je alleen maar boos op Israël en zou je ze ook maar het liefst de zee in drijven en voorgoed een punt achter hun bestaan zetten?
Let op! Dat gaat niet gebeuren! Niet dat Israël zo geweldig is, maar de God van Israël wél!
En Hij heeft een eeuwig verbond gesloten met dit volk, ook al gedraagt het zich lang niet altijd perfect! Net als wij, trouwens. Kom los van die eenzijdige negatieve veroordeling, en bekijk het eens reëel!
Weet je, uit dit volk deed God zijn Zoon geboren worden; aan het begin van de tijden was zij al voorbestemd om Gods bijzondere volk te worden! Logisch toch dat Hij deze lijn aanhoudt, ondanks alle weerstand van de satan en zijn handlangers? God regeert, Hij heeft de regie!
En Hij zegt: “Wie Israël zegent, zal Ik zegenen, en wie Israël vervloekt, zal Ik vervloeken.”[o.a. Gen.12:3]
Weet wel, “het H E I L  is uit de Joden, “[ Joh. 4:22] zegt Jezus zelf, Hij is dat Heil Zelf! Wie zou het beter weten dan Hij? Daarom zegt God al in het begin tegen de vader van dit volk, Abraham: “ Met u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.”[gen.12:3] U ook, jij ook? Jezus is die Zegen, Hij is als een Jood geboren, gestorven en weer opgestaan! Zo ging Hij ook naar de hemel, en bijna komt Hij terug! Let je op de bomen, op de vijgenboom? Israël geeft Gods tijd aan, het is de klok waarop je kunt zien dat de tijd nabij is, voor de deur!
Lees de Bijbel, het Kompas waarop je kunt vertrouwen, en verdiep je in wat tot je eeuwig Heil kan dienen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl