Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-01-15 13:31:10
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


BELOVEN

Aan het begin van een jaar, bij een nieuwe start, of als we enthousiast zijn over iets of iemand gebeurt het vaak dat we beloften doen. Naast de plannen en de voornemens zijn we goed in het beloven van dingen! Organisaties beloven verbeteringen aan hun leden, ondernemingen beloven een hoger dividend aan hun aandeelhouders, ziektekostenverzekeraars beloven bétere voorzieningen dan de concurrent en mannen en vrouwen wensen elkaar veel geluk in het nieuwe jaar en belóven dat zij daar ook hun steentje aan zullen bijdragen! Kortom, beloven is iets dat wij heel gemakkelijk doen, zonder vaak te beseffen wát we in feite beloven! Het is hetzelfde als ´toezeggen´, zich verbinden tot iets te doen of te geven. Als je iets belooft geef je aanleiding aan de ander om iets te hopen, zo las ik ergens. ´Belofte maakt schuld´ is een bekend gezegde, en die ´schuld´ dient voldaan te worden! Dat beloven, daar zijn we goed in, maar het nakomen ervan, dat kan een zwak punt zijn! Als het spontane moment vervaagt en naar de achtergrond verdwijnt, dan is het beloofde soms snel vergeten en komt het er niet meer van! Soms schiet het je weer te binnen, of ontmoet je degene die je iets beloofde, en dan kun je het alsnog waarmaken!

Beloven én doen, dat moet onze stelregel zijn, en anders niets beloven, zo schreef koning Salomo al! [Pred..5 :4] Je kunt iets beloven met de beste bedoelingen, maar ook met een minder fraai doel voor ogen! In de verkiezingsstrijd in ons land, maar ook daarbuiten, worden door partijen vaak de mooiste dingen beloofd, maar die daarna ook vaak niet gerealiseerd worden! Maar ook talloze ´gewone´ mensen breken hun trouwbeloften, en scheiden van elkaar!

Er is ook Iemand die ontzettend veel heeft beloofd, en Zich daar ook altijd aan houdt! God is dat, de God van de Bijbel; in dat Boek staan duizenden beloftes, en stuk voor stuk maakt Hij ze waar, of heeft dat al gedaan! Hij doet wat Hij heeft op laten schrijven, en je kunt Hem er aan houden, Hij doet wat Hij zegt!

In het begin, nadat de mens had gekozen voor een eigen weg, en niet voor die van zijn Schepper, toen deed God al de eerste en meest belangrijke belofte aan de mens! [Gen. 3: 14 ] Toen beloofde Hij al dat er een Redder en Verlosser zou komen, die de macht van dood en duivel zou vernietigen! God hield Zich aan Zijn woord en 2000 jaar geleden kwám zijn Zoon Jezus, als Redder en Verlosser! Tot in de bijzónderheden was het voorzegd en beloofd, en precies zó gebeurde het!

Daarna, en nog steeds, worden door God gedane beloften werkelijkheid! Één daarvan is de belofte van eeuwige trouw aan de stamvader van Israël, Abraham, 2000 jaar voor onze jaartelling gedaan! In de laatste 2000 jaar leek het er op dat dáár niets meer van terecht zou komen, van die belofte! Maar dit jaar viert Israël haar 60ste ´verjaardag´ sinds ze in 1948 weer op ´de kaart´ kwam te staan, en ze mag gezien worden! En rekening mee gehouden worden! De Egyptenaren wilden dit volk uitroeien, 3300 jaar geleden, daarna wilden vele volken hen vernietigen, Hitler wilde hen vergassen, fanatieke moslims willen hen de zee indrijven en uitmoorden, nog steeds! Maar God doet wat Hij heeft beloofd, Hij zorgt voor Zijn ´oogappel´! En Israël, het zal nog veel moeten doorstaan, zegt de Bijbel, maar het zál er zijn, altijd, eeuwig! En wee hen, die haar te na komen, God zal haar wreken! Ook dát is een belofte! [Zach.2: 8]

En voor u en jou en mij, zijn er voor ons nog beloften, door God gedaan? Nou en of, teveel om allemaal op te noemen! Beloften van troost, als je verdriet hebt, van ondersteuning als het je tegen zit, beloften waar je van opknapt, en door versterkt wordt! God belooft dat Hij zal horen, en verhoren, als wij met een oprecht hart tot Hem bidden! Verhoren op een manier die het béste voor ons is! En wat het béste voor ons is, dat weet Hij als geen ander! "Maar wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat", laat Hij ons ook weten in diezelfde Bijbel!  [Heb.11: 6]

Dát is de basis, anders heeft bidden en smeken geen zin! God belooft dat Hij als een Vader naar je zal luisteren, als je Zijn kind wordt! En Hij nodigt je uit, vandaag, als je onder druk leeft, in zorg bent, moe bent van alles! Hij belooft het en zegt: "Komt allen tot Mij die vermoeit en belast zijt, en Ik zal u rust geven." [Mat.11: 28] Miljoenen mensen hebben door de eeuwen heen ervaren dat ook déze belofte door God gestand gedaan wordt!

Als je tot Jezus komt dan gaat ook u, en ga jij ook ervaren dat al Gods beloften absoluut betrouwbaar zijn! Dán ga je beleven dat het wáár is, als Hij belooft: “Ik ben met joU, álle dagen, tot aan de voleinding der wereld.” [ Mat. 28:20] Dan kan je er tégen, onder álle omstandigheden!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl