Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-01-22 13:28:24
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


NEUTRAAL

Het woord komt van het Latijnse ‘neutralis’, wat ‘onzijdigheid’aangeeft, geen partij kiezend!

Vorige week werd er aan de Rijksuniversiteit in Groningen een congres gehouden. Er werd gediscussieerd over het thema: ‘Neutrale staat: kreet of credo?’ Een benaming zonder inhoud, dus, of een innige overtuiging?

In deze tijd roept dit nogal wat misverstanden op. Neutraal; het heeft voor ons land vandaag een heel andere inhoud dan zeventig jaar geleden. Toen beriep men zich, met nog andere landen, op de neutraliteit, ‘een begrip dat verwijst naar een positie en een politiek van afzijdigheid van een staat, in tijd van oorlog.’ [WP] Maar het hielp niets; tijdens de beide wereldoorlogen werden de rechten van de neutrale landen met voeten getreden! Nadien hecht men geen waarde meer aan deze vorm van bescherming van land en volk.

Vandaag de dag heeft het ‘neutraal zijn’ een heel andere betekenis gekregen voor de staat. Dat heeft te maken met de veelkleurige verscheidenheid van ons volk, waardoor de problematiek veel breder is geworden. Scheiding van kerk en staat spelen hierbij een belangrijke rol; de overheid dient zich neutraal, of beter, onpartijdig op te stellen en in principe elke religie, maar ook elke levensbeschouwing op gelijke manier te behandelen. In principe, want als men de normen, die voor iedereen gelden, overschrijdt, dan mag en moet de rechterlijke macht ingrijpen! Maar dat is heel wat anders dan wat de PVV en haar leider Wilders willen; dat zou voor élke groepering grote gevaren in kunnen houden voor de toekomst! Een behandeling van het Islamitische volksdeel, zoals zij voorstaan, berust op willekeur, en is ontsproten aan een bang en/of onredelijk brein!

 

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, het zijn kostbare ‘bezittingen’, die we moeten koesteren! Hóé kostbaar ze zijn kun je afmeten aan de situaties die er zijn in talrijke landen, waar men dit maar gedeeltelijk of in het geheel niet kent!

Om deze vrijheden te handhaven is er een regering nodig die zich onpartijdig en rechtvaardig opstelt, en die zich gesteund weet door burgers die zich niet afzijdig houden, door zich neutraal op te stellen!

Het leven van alle dag bestaat uit keuzes maken, steeds opnieuw. Neutraal blijven toekijken kan niet, je gevoelens niet uiten, niet laten merken, dát is geen leven! In de sport kent men de neutrale momenten; de finale van een voetbalcompetitie speelt men vaak op een ‘neutraal terrein’, bij ijshockey kent men de ‘neutrale zone’ op het middenveld en bij het boksen kent men de ‘neutrale hoek’, om even bij te komen! Maar je kunt er niet blijven! De wedstrijd gaat verder; ook die wat het ‘leven’ betreft!

En keuzes moeten we maken; je kunt in een bepaalde situatie ‘vóór’ zijn, of ‘tégen’, je kunt voor- of tegenstander zijn, als het over een belangrijke kwestie gaat, ‘pro’ of ‘anti’, en ook neutraal blijven kan een optie zijn! Ook bij opiniepeilingen is er altijd een gedeelte van de ondervraagden die ‘geen mening heeft’! [of neutraal wil blijven]

De Bijbel kent het woord neutraal niet, maar spreekt wel over de onpartijdigheid van God!

“Bij de Here, onze God, is geen onrecht, geen partijdigheid, en Hij neemt geen geschenken aan,”[2 Kron.19:7] zo waarschuwde koning Josafat de rechters, die recht moesten gaan spreken! Als later Jezus op aarde rondgaat dan maakt Hij duidelijk dat een neutrale houding ten opzichte van Hem niet mogelijk is! “Wie niet mét Mij is, die is tégen Mij.”[Mat.12:30]

Andere keuzes zijn er niet! Als later Johannes, in opdracht van de Here Jezus, een brief moet schrijven aan de gemeente van Laodicea, dan zegt Jezus daarin: “Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen.”[Op. 3:15-17, NBV] Hij drukt de geestelijke gesteldheid van die mensen daar uit in temperatuur: warm, koud en lauw! Er zou ook kunnen staan: vóór Jezus, tégen Jezus en geen mening over Jezus, een neutrale houding!

Wij kunnen het ons niet permitteren om ‘de boel de boel te laten’, tegenover Gods Zoon, die voor ons koos, en naar deze aarde kwam om onze straf te dragen en zo ons met Zijn Vader te verzoenen! Hij stelde zich niet neutraal op, maar Hij verliet de heerlijkheid waarin Hij leefde, en kwam naar deze verdorven aarde, om óns te redden!

En vandaag waarschuwt Hij ieder die een halfslachtige houding aanneemt, zich lauw opstelt ten opzichte van Hem, en geen keus wil maken! Als je zo’n opstelling bij jezelf constateert, luister dan naar Hém, en kom op de Weg die Hij je wijst! Jezus wil niemand ‘uitspuwen’; ook die mensen van Laodicea kregen nog ruimte om voor Hem te gaan kiezen! In diezelfde brief schreef Hij: “Zie Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen.”[Op.3:20, NBV]

Vandaag is het aan joU om je neutrale houding te laten varen, en om de deur van je hart voor Jezus te openen. Hij wil graag binnenkomen en voor eeuwig je Vriend zijn! Daar had Hij zijn leven voor over! Lauw of koud, Jezus wil je verwarmen met Zijn eeuwige liefde, vandaag nog!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl