Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-01-29 13:26:16
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Kunt u tegen een stootje?

Hoewel ik nog geen titel heb voor deze column, ga ik toch alvast maar schrijven. ‘Gebakken lucht’, dacht ik eerst, maar dat is toch wat te eenzijdig.

Maar dat de laatste weken weer eens op een heel duidelijke manier lieten zien dat we daar ‘op grote voet’ behoorlijk mee bezig zijn, dat zal iedereen wel weer duidelijk zijn! Uit angst voor een recessie in de VS, vanwege het hypotheekdebacle, sloeg de paniek op de wereldbeurzen toe, wat resulteerde in enorme koersverliezen! En de kou is nog lang niet uit de lucht, en de waarschuwingen zijn er dan ook naar! Ook in ons land spraken de ‘deskundigen’; de president van de Nederlandse Bank, die net daarvoor nog aan alle landgenoten op tv de ‘goudvoorraad’ van Nederland had laten zien, waarschuwde ernstig, evenals de voorman van de VVD, Rutte.

Maar onze president, en z’n ‘linkerhand’, minister Bos, deden er nogal luchtig over en spraken hun vertrouwen uit in onze ‘stévige’ financiële positie, én de reserves! ‘Wij kunnen wel tegen een stootje,’ wilden ze eigenlijk zeggen.

 

Dat dacht de Fed[bank]-president van Amerika, Ben Bernanke ook, evenals de minister van financiën, Henry Paulson; de eerste zei in 2006 dat de Amerikanen niet te véél uitgaven, maar de rest van de wereld te weinig, de ander beweerde een jaar later dat de financiële sector gezond was, en dat de kredietproblemen maar beperkt waren! Al met al verkeren de Verenigde Staten van Amerika in een zorgwekkende structurele toestand, waar men zomaar nog niet uit zal zijn, ook al heeft president Bush nu weer een belastingverlaging aange-kondigd, zodat het volk weer meer kan consumeren! En dát is nu juist het probleem; ze consumeren teveel! Ik las ergens dat ze verslaafd zijn aan hun creditcard, zodanig dat ze een schuld van $ 10.000 per persoon hebben! het is wel duidelijk dat zij niet meer tegen een stootje kunnen! Niet de ‘redding’ is nabij, maar een recessie!

 

Hoe kwetsbaar zijn we? Jérome Kiervel, een keurige Fransman werkte hard voor zijn baas, en ging tot het uiterste om veel te verdienen voor hem. Hij speculeerde in het groot, én in het geheim, met de euro’s van z’n werkgever, en verloor ze uiteindelijk allemaal: 4.900.000.000 euro’s, bijna 5 miljard!! Dán moet je toch wel tegen een stootje kunnen, als bank zijnde! Dank zij de hulp van anderen is ze [nog] overeind gebleven, maar je zal je spaarcentjes er maar hebben gestald! Dan slaap je toch niet lekker meer……...

Al met al illustreert het wel de financiële ‘gezondheid’ van de mensheid, en de kwetsbaarheid er van! Zo kan ik een zelfde verhaal schetsen over onze lichamelijke gesteldheid, en de kwetsbaarheid dáárvan! Tegelijk moet ik denken aan Psalm 103, die spreekt over ons leven als ‘een bloem des velds’, en  waaruit we vroeger al zongen: ‘Wanneer de wind zich over ’t veld laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.’ Het hoeft nog niet eens te ‘stormen’, als de wind zich maar laat ‘horen’ kan het al gebeurd zijn, een stootje is al genoeg, om ons plat te krijgen! Je kunt veel praatjes hebben, praats, kapsones, verbeelding, hoogmoed, trots, en wat niet al, maar als die wind zich laat horen……….., dan kan je zomaar uitgeschakeld zijn, financieel, lichamelijk, geestelijk, of beiden! Mens, wie je ook bent, wij kunnen niet tegen een stootje, niemand niet, u ook niet, jij ook niet!

Maar er is ook goed nieuws; God wil ons helpen om ‘overeind’ te blijven! Hij heeft ons zijn Boek gegeven, de Bijbel, waarin Hij ons zegt hoe we moeten leven, om te kunnen óverleven!

Dat leven, dat God bedoelt, is een handelen naar Zijn wil, leven naar Zijn normen en waarden, ons vertrouwen op Hem stellen, en niet op onszelf, onze kracht, onze financiën! De Bijbel staat vol van bewijzen, en hoe dat werkt.; David was maar een gewone herdersjongen, en in de ogen van Goliath, de reus, een nietszeggend niemendalletje. Maar in vertrouwen op God stapte David op hem af, en met één steentje uit zijn slinger bewees hij dat Goliath ook niet tegen een stootje kon! Elia, een profeet in Israël, was toe aan een inzinking, en wilde het liefst

maar sterven. Maar God gaf hem een koek te eten, en toen bleek dat hij weer tegen een stootje kon; hij liep veertig dagen en nachten door de woestijn, aan één stuk! [1 Kon.19:8]

Gideon ging, met slechts 300 man, maar in vertrouwen op God op de vijand af, een leger, “talrijk als de sprinkhanen”! Hij versloeg het hele leger, lees het maar in het boek Richteren, hoofdstuk 7. Zo zou ik talrijke gebeurtenissen kunnen noemen, uit de Bijbel, maar ook uit het leven van alle dag, waarin naar voren komt dat je tegen een stootje kunt, als God je Metgezel wil zijn! En dát wil Hij heel graag, een Helper zijn, groot in kracht!

Jezus kwam naar de aarde om als de Zoon van God de straf te dragen, die elk mens in feite verdient, vanwege zijn of haar zonden! Hij heeft voor joU en mij niet een stootje, maar ‘de doodsklap’ opgevangen, die voor ons bestemd was, zodat wij nu tegen een stootje kunnen, als we ons leven aan Hem toevertrouwen! Jezus stierf aan het kruis, maar drie dagen na Zijn begrafenis werd de steen van Zijn graf weggerold, en stond Hij op! Majestueus en ontzagwekkend! Deze almachtige God wil ook uw en jouw Helper zijn, zodat je tegen een stootje kan, op deze aarde, die nu nog vol duisternis en ellende en geweldenarij is! In Jezus is de énige Zekerheid te vinden die bestaat op deze planeet, ál het andere is als los zand, en onbetrouwbaar, uiteindelijk! Kies dan voor dit Fundament, en je zult veilig wonen, voor nu en voor eeuwig!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl