Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-03-11 00:56:05
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


GOED NIEUWS?

In het voorbije weekend en vandaag heb ik de kranten en het journaal nauwlettend doorgenomen en bekeken, op zoek naar goed nieuws, maar het was zoeken geblazen!

Oké, er waren 775 Russen gered van een ijsschots die was losgeraakt, terwijl ze aan het vissen waren! En de voetbalwedstrijden worden de komende vijf jaar weer vertoond door de NOS!

Ander nieuws is er meer dan genoeg, en ook veel herhaling! ‘De film’ van Wilders, nog nooit vertoond, krijgt nog elke dag alle aandacht van de media; de politiestaking gaat nog steeds door;  de komende Olympische Spelen in China krijgen alle aandacht, vooral ook vanwege de groeiende kritiek op het schenden van de mensenrechten, en daarnaast veel berichten over ‘de zorg’ in ons land, het onderwijs, zorg om de jeugd en andere ‘kommer en kwel’, in de wereld om ons heen! O ja, ook nog het sensatienieuws dat voetbalgoeroe Johan Cruijf, die werd gezien als ‘verlosser’ van Ajax’s problemen, het na korte tijd al af laat weten!

Er zijn mensen die geen krant lezen, niet kijken naar het journaal en zich min of meer afsluiten van de wereld. En misschien is dat voor een poosje best wel eens even ‘lekker’, maar zó je tijd hier doorbrengen, lijkt me toch niet iets om na te volgen! Trouwens, ik leef met een grote toekomstverwachting, en ik kijk dus elke dag met spanning uit wat er gaat gebeuren! De wereld is vol geweldenarij, net als in de tijd toen Noach leefde. Over hem kun je lezen in de Bijbel: Genesis hst.6. Als Jezus vele eeuwen later op aarde is en Zijn discipelen vertelt over Zijn terugkomst naar de aarde, dan zegt Hij dat het in een tijd zal zijn zoals waarin Noach leefde. De mensen leefden voor zichzelf, stoorden zich niet aan God en Zijn voorschriften, zodanig dat hun Schepper er op een gegeven moment ‘genoeg van had’! De aarde werd bedolven onder een watervloed, en alleen Noach en zijn gezin, en alle soorten van dieren, werden gered door middel van de ark!

Ik geloof dat die tijd er nu is; de liefde verkilt en de haat en het kwaad nemen hand over hand toe! Dat kun je opmaken uit het slechte nieuws dat je dagelijks voorgeschoteld krijgt! En daarom sluit ik me niet af van alles, maar probeer te leven in deze wereld als iemand die een blijde Boodschap heeft door te geven, Goed Nieuws, maar ook een ernstige waarschuwing! Noach deed dat ook; hij bouwde 120 jaar aan de ark, midden op het land! Er was geen water te bekennen! Maar hij was een levende getuigenis, totdat hij met zijn gezin in de ark ging, en God de deur achter hen sloot! Daarna was het definitief te laat voor ieder ander! De omgeving had waarschijnlijk alleen maar gelachen en de spot gedreven met die ‘malloot en z’n schip’! En, in ieder geval, niet geluisterd! Misschien nog wel de waarschuwing gehóórd, zo van ‘het ene oor in en het andere uit’, maar daarna schouderophalend verder geleefd!

Ik heb goed nieuws; de lente komt eraan, het nieuwe leven breekt weer baan in de natuur, als teken van hoop! Dit jaar begint de lente, 21 Maart, op Goede Vrijdag, de belangrijkste dag voor christenen, om te herdenken! Op die dag, bijna 2000 jaar geleden, stierf Jezus, de Zoon van God, aan een kruis op Golgotha, in Israël. Een hopeloze dag leek het toen, voor Zijn volgelingen! Een trieste dag, niets Goeds aan te ontdekken; sprakeloos waren ze, nu ze al hun hoop zagen vervliegen.

Maar het Goede Nieuws is dat dit gebeuren, hoewel het het einde leek, het begin werd van nieuw Leven! Net zoals de lente zich nu weer gaat openbaren; uit dat dorre hout, die dooie takken, wat zou je er uit moeten verwachten? Jezus, stervend aan het kruis op Goede Vrijdag,

Wat zou je er nog van kunnen verwachten? Hij hing daar, en Hij stierf, dood als ieder ander mens, dood! Wel had Jezus nog geroepen, voor Hij stierf: “H e t  i s  v o l b r a c h t !” Maar

Toen was het ook afgelopen; Hij werd begraven, en Zijn volgelingen gingen diep teleurgesteld naar huis.

Maar dat wás het einde niet; het meest geweldige Goede Nieuws kwam drie dagen later: Jezus stond op uit Zijn graf, niets kon Hem tegenhouden! Hij is God, en sterker dan de dood!

 

Als het niet was gebeurd, dan was het inderdaad een hele trieste afloop geweest, en dan zouden de mensen die Hem alleen maar zien als een ‘goed mens’, en als ‘een voorbeeld’, gelijk hebben. Dan zouden de christenen, ook ik, “de beklagenswaardigste van alle mensen zijn,” zegt Paulus tegen de mensen van Corinthe. [1 Cor.15:18]

“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden,” roept hij het Goede Nieuws de christenen, de naamdragers van Christus toe!

Jezus heeft, alzo doende, door Zijn lijden en sterven én opstanding álles “volbracht” wat nodig was om verlossing, redding voor ons te bewerken! Het was N O D I G, voor mij en u en jou en ieder mens, niemand uitgezonderd! Luister niet naar leugens maar naar het Goede Nieuws, dat Jezus het deed om ook joU voor eeuwig te redden en te verlossen! Zoals de ark Noach en zijn gezin redde van de verdrinkingsdood, zó wil Jezus jouw Ark zijn, om je te redden van de eeuwige Dood!

In deze tijden van onzekere en onveilige situaties in deze wereld, is Jezus Christus, de opgestane Heer, de énige zekerheid! Het is het Beste Nieuws dat ik je door mag geven!

Hoor je het, of ga je [nu] l u i s t e r e n?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl