Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-12-24 13:33:53
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


GOEIE RAAD………., DUUR?

Dit is alweer de laatste column van 2009; als je dit leest verglijden de laatste dagen van het jaar, en ligt een groot gedeelte van het bedrijfsleven stil, in afwachting van het nieuwe jaar! En tallozen genieten van hun vrije dagen, hun kerstpakketten, gratificaties en cadeaus. En de crisis, aangroeiend tot recessie, proberen we te vergeten en tillen we óver het jaar heen!

Maar als afsluiting van het jaar, en op weg naar 2009, wil ik u en jou nog een goeie raad meegeven, in de hoop dat je die wilt aannemen.

In een tijd als deze snakt men naar duidelijke, eerlijke adviezen, waarbij niet het eigen belang voorop staat! Kom er maar eens om, zult u denken, na alles wat er al is mis gegaan, dit jaar!

 

Nu dachten we dat we het wel gehad hadden met de Fortisbank, na verschillende ingrepen door de overheden van Nederland en België, maar nu komt, na uitspraak van een Belgische rechtbank, alles weer op losse schroeven te staan. Na verwachting wordt zelfs de hele transactie met de Franse bank BNP teruggedraaid, en mede daardoor staat nu ook de positie van de Belgische premier Leterme te wankelen! En de Nederlandse Staat wacht een proces, aangespannen door de aandeelhouders! Wat is er toch allemaal aan de hand?

 

Tot overmaat van ramp worden de Verenigde Staten van Amerika, na alle rampspoed die ze al over zich heen kregen dit jaar, getroffen door een mega-fraude-schandaal! Vele miljarden aan dollars en euro’s werden vakkundig weggewerkt door de hoogstaande, deskundige beursmakelaar en raadgever Madoff! En jawel, ook hierbij loopt Fortis, onze staatsbank, weer behoorlijk schade op!

Goeie raad is duur; als we raad gaan vragen bij deskundigen komen we daar wel achter, hoewel er niet aan elk advies een duur prijskaartje hangt! En ook is het niet altijd zo van: hoe hoger het tarief, hoe beter de raad! Maar ook een gratis advies kan je soms een grote strop bezorgen, denk maar aan de beleggings- en woekerpolissen! De hele materie kan soms zo moeilijk en ondoorzichtig zijn, dat zelfs adviseurs ‘te goeder trouw’ verbijsterd kijken naar wat er van geworden is!

Duizend jaar vóór Christus op aarde kwam schreef de koning van Israël, Salomo, al: “Soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren.”[Spr. 14:12, het Boek] En zo blijkt nu ook weer opnieuw: “Er is niets nieuws onder de zon,” en dat schreef Salomo óók al, in die tijd!

Maar wij leven nu al weer meer dan 2000 jaar ná Chistus, en de aardbewoners in vele landen maken zich op om Zijn verjaardag te vieren, vaak op een heel merkwaardige en ‘onmenselijke’ manier, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

250 jaar na Salomo leefde Jesaja als profeet in Israël; het waren donkere tijden, de mensen keerden zich af van God en gingen afgoden achterna, en raadpleegden waarzeggers en mediums, precies als nu! Het zag er hopeloos en donker uit, en toch kwam Jesaja met een opmerkelijke, ‘lichtgevende’ profetie, een boodschap die hij van God door moest geven!

Nadat hij profeteert dat in de toekomst de duisternis en ellende zal verdwijnen, zegt hij:

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.”[Jes. 9:5]

Nadien is Jezus gekomen, zoals voorzegd; van baby groeide Hij uit tot een volwassen man, die liefdevol rondging onder Zijn volk, weldoende, maar ook met duidelijk onderwijs, zonder compromissen! Hij vertelde over zijn Vader en Zijn normen en waarden; Hij openbaarde zich als “de Weg, de Waarheid en het Leven”, en maakte duidelijk dat Zijn lijden en sterven de weg naar Zijn Vader zou openen! Hij was en is de Wonderbare Raadsman, die uiteindelijk door zijn leven en sterven de zonde en de macht van de duivel overwon, en met Zijn opstanding de macht van de Dood! Hij keerde terug naar zijn Vader maar bleef bij ons met zijn Geest en zijn Woord, waarmee Hij ieder die dat wil, terzijde staat en goddelijke leiding en raad geeft!

Het is ‘goeie, maar wel dure raad’, het kostte Hem zijn léven, en toch is het, om Gods wil, gratis!

In het voorbije jaar is wel gebleken hoe wankel hier alles is, en dat “de Here de raad der volken verbreekt, en de gedachten der natiën verijdelt”! [Ps. 33:10] God is lankmoedig en geduldig, en lang laat Hij soms toe dat mensen er een puinhoop van maken en in zonde leven, maar dan gebeuren er plotsklaps dingen waar wij geen verklaring voor hebben, maar waarover we in de Bijbel wel duidelijkheid vinden. Terugkijkend naar de afgelopen tijd is het verbluffend dat, wat God spreekt tot Israël, net zo goed vandaag tot ons gesproken had kunnen zijn! Haggaï, een profeet die 250 jaar later dan Jesaja leefde, moest tegen Israël zeggen, nadat ze ook ramp na ramp hadden meegemaakt: “Denk toch eens goed na. Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. U rekende op veel, maar kreeg weinig. En toen u het binnenhaalde, blies Ik het weg. Niets bleef over. En waarom? Omdat Mijn tempel in puin ligt, terwijl u allemaal voor uw eigen huis loopt te draven.” [Haggaï 1:9-10, het Boek] Wat het betekent voor nu? Álles voor ons, en voor God geen tijd en geen plaats!

 

Wordt het ook voor ons, als volk van Nederland, niet de hoogste tijd om ons tot God te keren.

En om, voor het eerst of opnieuw, die Wonderbare Raadsman te raadplegen, voor het jaar om is? God laat niet met zich spotten; het Kind dat eens kwam als Redder der wereld, staat klaar om weer te komen, als Koning der Koningen! Bent u er klaar voor om Hem te ontvangen, om Jezus te ontmoeten, als jouw Redder?

Als je er geen raad mee weet, ga dan te rade bij die Wonderbare Raadsman, Gods Zoon! Hij laat geen bidder staan en geeft goede raad, die duurzaam is en eeuwig rendement geeft!

Van harte wens ik u en jou déze Raadsman toe, Die wás en is en kómt! En heel veel dagen van zegen, nu en in het nieuwe jaar!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl