Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-11-25 22:54:20
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


A L A R M ! !

Het is maar een klein woordje, afkomstig van het Franse ‘alarme’, maar de uitoefening van de inhoud kan groot van betekenis zijn! De Italianen kennen de kreet ‘a l’arme’, om daarmee de troepen op te roepen, om de mensen bij watersnood, brand e.d. te waarschuwen, enz.  In onze moderne tijd kennen wij de sirenes die op torens en gebouwen geplaatst zijn, in elke stad en elk dorp, en die elke eerste maandag van de maand om twaalf uur getest worden! Die gillende sirenes moeten door heel ons land, en voor iedereen, hoorbaar zijn, zodat niemand ooit zal kunnen zeggen: ‘Ik heb het niet gehoord’! In vroegere tijden werd er op de trompet geblazen, op de trommel geslagen, met de klokken geluid, ‘alllllllllllllaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrmmmmmmm’ geroepen en geschreeuwd, maar allemaal met hetzelfde doel: waarschuwen voor komend onheil!

Misschien bent u, ben jij, iemand die alleen maar opschrikt van het alarm van je wekkerradio, maar talloze anderen zijn of worden [on]regelmatig verontrust door alarmerende berichten en/ of geluiden in deze onrustige, angstige en onveilige wereld! Huizen, gebouwen, en ook oude mensen zijn vaak voorzien van een alarminstallatie, zodat snel en adequaat opgetreden kan worden in geval van nood.

Eigenlijk werd ik bepaald bij dit onderwerp door het ‘spitsalarm’ dat de ANWB had afgegeven, gisterenavond, vanwege de te verwachte sneeuwval, die dan wel een 500 km aan files zou kunnen opleveren! Gelukkig is het daar niet van gekomen; dank zij de waarschuwing, zegt de ANWB. Nee, zegt de Verkeer Inlichtingen Dienst, het was voorbarig!

Hoe dan ook, een loos alarm is altijd nog beter dan een alarm dat te laat komt!

Een financieel deskundige Amerikaan, David Walker, laat ook de alarmbellen rinkelen in de States; al drie jaar probeert hij regering en burgers te waarschuwen voor het naderende onheil, en dat alleen nog ingrijpende, harde maatregelen redding kunnen brengen! Hij trekt nu van staat tot staat om de inwoners te confronteren met de enorme staatsschuld die door het onverantwoorde beleid is ontstaan: $ 53.000.000.000.000, 53 biljoen dollar!

Zo trekken er velen door de wereld en vragen aandacht voor bedreigende situaties voor mens en dier, voor natuur en milieu. Gelukkig dat ze er zijn, deze personen, stichtingen en organisaties, en dat ze de alarmklok luiden! Het was en het is niet overbodig, niet loos of vals, veelal. Anders zou de situatie op velerlei gebied er wereldwijd nog ernstiger uitzien dan al het geval is, naar mijn mening. Er is al zóveel schade toegebracht omdat men niet luisterde naar de waarschuwingen die steeds weer klonken; diersoorten zijn verdwenen, natuur en milieu ernstig aangetast, en voor werkelijk herstel is men al een brug te ver!

Op geestelijk gebied is er nog een ernstiger situatie ontstaan, omdat het ook verder gaande gevolgen heeft! Je stopt nu misschien wel met lezen, omdat je geen boodschap hebt aan het slot van déze column, en je de waarschuwing voor komend onheil, over je heen laat gaan!

Gods alarm staat al láng aan, en het klinkt luid over dorpen en steden, en is in ons land overal te horen! Niemand heeft een excuus! Goddank is er in ons land nog zoveel vrijheid, dat de Boodschap van redding en verlossing door Jezus Christus nog overal kan klinken, maar wat gaan we er ondankbaar mee om! In een land als Iran, waar mensen opgehangen worden omdat ze zich, als moslims, bekeerd hebben tot het christendom, groeit de kerk geweldig en zijn er honderdduizenden ‘geheime gelovigen’, die er naar snakken om in vrijheid het geloof in Jezus met elkaar te beleven! En wij? Velen gaan hun eigen weg en leven hun leven hier, alsof het geen einde zal kennen! Maar intussen is wél fase één ingetreden, van Gods alarm; de tijd is nabij, de Eindtijd is aangebroken! De voetstappen van de komende Heiland zijn te horen in alle gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden. Alarmklokken die zichtbaar en hoorbaar worden in de door Jezus, toen Hij verbleef op aarde, al aangekondigde gebeurtenissen! Ongekende rampen, talloze aardbevingen, angst, goddeloosheid, valse leraars, afgoderij, ziekten, álles wijst naar Zijn komst, op de wolken!

Gods boek, de Bijbel, leert ons duidelijk Zijn grote liefde voor ons; en ook Zijn waarschuwingen, het alarm dat Hij in werking stelt, komt voort uit die Liefde! Hij wil u niet missen straks, en jou ook niet!

Maar luister dan toch! Volgende week gaat de sirene weer, als test, ook in joUw dorp of stad. Niks aan de hand, gelukkig, hopelijk! Maar élke dag klinkt Gods stem, en Hij vraagt je om niet voorbij te gaan aan het offer dat zijn Zoon Jezus heeft gebracht, aan het kruis, óók voor joU! Vader en Zoon, beiden hebben ‘álles uit de kast gehaald’ om u en jou en mij eeuwig leven te kunnen geven. Zoals eenmaal, in de tijd van Noach, daar die grote ark in de woestijn lag, als énig redmiddel om de zondvloed te overleven, zo is later Jezus in de wereld gekomen, als Ark der Verlossing, de Énige die ook uw en jouw ‘Redmiddel’ wil zijn! Alleen door Hem krijg je voor eeuwig toegang tot het Vaderhuis! Zonder Hem beland je in de hel, God zegt het in zijn Woord! De tijd is nabij, en straks voorbij! Waar ben je dán? Vraag je dat eens serieus af, als de sirene gaat. Gods alarm staat nog steeds aan; stop je oren niet langer dicht, ontwaak!

Nog wekt u de Heiland, en nog is er raad, sta op uit de doden, ’t is spoedig laat.”

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl