Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-11-19 22:13:04
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Beeldvorming

Een beeld vormen kan je doen met verscheidene materialen; klei komt er voor in aanmerking, maar ook edele metalen worden er voor gebruikt. Maar je kunt je ook een beeld vormen in gedachten, van iemand of van iets, al naar gelang je daar dingen van hoort of ziet of leest. Zoals het woordenboek ook omschrijft is het ‘het ontstaan van een opvatting over een persoon, een zaak, een feit, e.d. En dan is het belangrijk wie je bronnen zijn, uit wélke bronnen je beeldvorming gevoed wordt! Want een bepaalde, [verkeerde] beeldvorming kan fatale gevolgen hebben voor iemand; dat ondervond vorige week minister Vogelaar, die onverwacht door haar eigen partij werd aangezegd, dat er geen vertrouwen meer was in haar
doen en laten als minister van WWI. Ze realiseerde zich zelf ook dat de beeldvorming rondom haar handelen de laatste tijd slecht was, maar dát had niet alléén de maatstaf mogen zijn voor min of meer gedwongen ontslag! Dat vond niet alleen zijzelf, maar ook vele collega-politici, organisaties in de woonsector, en anderen. Ook ik ben van mening dat zij het werk af had moeten maken; ze had al veel in gang gezet, en het wachten was nu op de resultaten, die zeker zouden zijn gekomen! Nee, mijn beeldvorming wat de politiek betreft knapt er door zo’n gebeurtenis niet van op.

Zo zijn er talloze voorbeelden te geven; ik denk nog even aan de strijd om het presidentschap van Amerika. Twee miljoenen verslindende organisaties hebben door dik en dun heen een beeld willen vormen van de twee kandidaten, McCain en Obama. Wat was juist en wat niet? Uit welke bronnen zijn al die verhalen gekomen? Hoe eerlijk is het allemaal geweest? In de ene kerk vroeg men God om zegen voor de één en verlies voor de ander, en in een ander ‘filiaal’ het tegenovergestelde!
Aan beeldvorming doen we allemaal, meer dan dat we denken. Alleen al als je een ‘roddel’doorvertelt over een ‘ander’, dan ben je al aardig bezig! Je bouwt mee aan een negatief beeld van die ‘ander’, terwijl je niet eens weet of het wel juist is, wat je doorvertelt!
Zo ben je actief én passief bezig; actief om, samen met anderen, een slecht beeld van die ‘ander’ te ontwikkelen, en passief laat je, door je manier van doen, ook iets van jezelf zien!
Beeldvorming, we vormen ons een beeld, en daar zijn we dagelijks mee bezig. Maar we zetten ook een beeld neer van onszelf, door ons gedrag! Anderen vormen zich een beeld van óns! En daarnaast bouwen we mee aan het beeld van de ander; door goed te spreken, of kwaad! Als wij gaan beseffen hoe gauw we iemand ‘beschadigen’ door een negatief gerucht door te geven over hem of haar, dan gaan we het misschien nalaten.
Daarom waarschuwt ons ook de Bijbel nadrukkelijk om geen kwaad te spreken van elkaar, niet te roddelen, geen valse geruchten te verspreiden! Maar om het goede te vertellen, en te bedenken al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is! [Fil. 4:8] God weet maar al te goed hoe onze woorden een ander kunnen beschadigen! Trouwens, daarom heeft Hij ons ook zijn Boek gegeven, de Bijbel. Als je daarin gaat lezen, dan kun je je langzamerhand een beeld gaan vormen van wie God is, en wie Jezus is, en de heilige Geest. Ondanks deze ‘duidelijke Handleiding’ hebben heel veel mensen een verwrongen beeld van de enige God die wérkelijk leeft en regeert! Er zijn er die ‘Hem zien als de lieve God, grootvaderlijk met een scheut ouderdomszwakte, die het eventueel niet zo nauw neemt en met Wie je het aan het eind van je leven op de een of andere manier wel eens zult worden.’ Anderen zien Hem alleen ‘als een strenge Rechter, eisend, onbuigzaam, vrees inboezemend, een God die je nooit kunt lief-hebben.’[ citaat uit het blad ‘De Stem’]
Hoe is joUw Godsbeeld, welk beeld heb je je van God gevormd, van je Schepper? Het is toch eigelijk van de gekke als je niet eens kennis hebt aan Degene die je gemaakt heeft, Die je het leven heeft gegeven?
Jezus, de Zoon van God, kwam naar de aarde; Hij liet álles achter, een onvoorstelbare heerlijke heerlijkheid, om hier op een liefdeloze, ellendige, duistere aarde, het werk te gaan volbrengen, dat zijn Vader Hem had opgedragen. En wat Hij deed? Hij onderwees en legde uit, Hij leefde mee, Hij genas de zieken, Hij waarschuwde de mensen, en uiteindelijk sloot Hij zijn liefdesmissie af met de meest ultieme daad die men maar kan bedenken: Hij stierf aan het kruis voor joU en mij en de gehele mensheid, om ons, zodoende, te verzoenen met God, zijn Vader! “Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.”
[Joh. 3:16] Zó Vader, zó Zoon; de oneindig grote liefde van hen beiden bracht ons verlossing!
In wat Jezus Christus voor ons deed kunnen wij God zien, in de Zoon de Vader. Jezus zei het ook: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”[Joh. 14:8]
Over beeldvorming geschreven, heeft u er al een beeld van hoe groot Gods liefde voor u is?
Heb jij er al een idee van hoe rijk je kunt worden, als je dat Boek van God écht gaat lezen, en je daaruit laat onderwijzen? Dan gaat zich een Beeld aftekenen van oneindige liefde en genade, ook voor u, ook voor jou! Gods liefste wens is dat u en jij en ik meer en meer gaan lijken op Jezus, en dat we “gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon.”[Rom. 8:29]
Welk Godsbeeld bepaalt joUw leven? Is dat alleen maar schimmig en vaag, of helemaal geen beeld? Dan nodigt Hij je vandaag persoonlijk uit, om je een beeld te gaan vormen van Zijn liefde, voor JOU! En Hij wijs je de enige zuivere Bron aan, waar je álle juiste informatie kunt verkrijgen. En van waaruit zijn Geest je zal onderwijzen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl