Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-10-14 01:28:42
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Testament

Vorig weekend werd er voor het eerst in ons land een Erfenisbeurs gehouden; Vrijdag voor de professionals en zaterdag voor het brede publiek. Wellicht heb je intussen je buik wel vol van beursberichten, maar dit vond ik toch wel interessant!

Het doel ervan is om hulp en voorlichting te bieden aan [toekomstige] erflaters en erfgenamen die verwikkeld geraakt zijn, of kunnen raken, in eindeloos getouwtrek en onverkwikkelijke familieruzies over een nalatenschap of een onderdeel daarvan.

De sores om dit onderwerp is de afgelopen jaren enorm toegenomen; door scheiding en weer verder met een nieuwe partner, vaak met ook al kinderen, worden de families steeds groter, en ontstaan er veel stiefrelaties! Als een en ander dan niet goed bij testament geregeld is, of wordt, dan ontstaan er vaak heel vervelende situaties, die de familieband eerder ruïneren dan verstevigen! Voor altijd of voor jaren ontstaat er soms een vijandschap die families in partijen of als enkelingen uiteendrijft, en dat vaak, zeker onder de bloedverwanten, veel verdriet veroorzaakt!

Het belang waarvoor men strijdt, is aanzienlijk groter dan vroeger; de aandelenpakketten mogen dan nu wel in waarde gehalveerd zijn, het onroerend goed bijvoorbeeld is in de loop der jaren enorm in waarde gestegen! Maar niet alleen geld of goed, maar ook afgunst en oud zeer spelen een rol in de talrijke problemen. Zou de Erfenisbeurs een oplossing kunnen bieden? Een van de organisatoren heeft een kantoor dat gespecialiseerd is in conflictoplossing; zestig mensen, mediators en arbiters, zijn dagelijks bezig met ruzies rond nalatenschappen, en dergelijke.

Het zou goed zijn als iedereen besefte, dat heel veel narigheid voorkomen kan worden als op tijd, dus voor je heengaan, alle zaken goed geregeld zijn, o.a. door middel van een testament!

Oké, het is geen leuk onderwerp, maar je voorkomt wél dat er na je sterven onenigheid ontstaat, en dat de nabestaanden zo’n conflictbureau moeten inschakelen. Nog altijd is het een verstandig besluit om vast te leggen wat je uiterste wil is, dus wat er moet gebeuren met je nalatenschap, met wat je nalaat!

Persoonlijk ben ik van mening dat je als erflater beter met ‘warme handen’ kunt geven aan je erfgenamen, als je nog in ‘goeie doen’ bent! Als ik dat vroeger adviseerde aan m’n klanten, dan waren er bij die daar niet over piekerden! ‘Ik kleed me niet uit, voor ik naar bed ga’, hoorde ik nogal eens als reactie. Jammer, want het plezier van het géven hebben ze, zodoende, nooit ervaren.

De inhoud van een testament hoort geheim te blijven, totdat er een dode is, totdat de erflater is gestorven. Tot zolang ligt het op de plank! Ondertussen kan het met de nalatenschap nog alle kanten uit! Crisis, recessie, hoe waardevast is het wat je achterlaat? Wie het krijgt, dat staat vast, is beschreven, maar wat je krijgt moet je maar afwachten, in deze onzekere wereld!

In het ergste geval kan je zelfs schulden erven!

Wát laat je na? Als je wat ouder wordt kun je daar over nadenken; hoe waardevol of hoe waardeloos zal het zijn, voor je erfgenamen! Als het alleen maar om materialistische zaken gaat, dan kan het alle kanten nog uit, zéker in een tijd zoals deze! Hoeveel rijker, waardevoller, is het, zou het zijn, als kinderen en kleinkinderen na het overlijden kunnen getuigen van de nalatenschap die hun ouders en grootouders nalieten op geestelijk gebied!

Dat ze door hen op de goede Weg waren geleid en ze door hen waren gewezen en onderwezen op en uit het Woord van God, zijn Testament, en dat er door hen altijd voor ze werd gebeden! En dat ze mede door die betrokkenheid óók op de eeuwige Weg naar God waren gekomen, en erfgenamen geworden van het eeuwige Heil in de Here Jezus Christus!

Helaas zie ik om me heen dat velen dat missen of gáán missen; bij veel ouders en grootouders is het geloof overgegaan in twijfel en onzekerheid, vaak doordat aardse zaken hen meer en meer in beslag namen, maar ook door gebrek aan goed onderwijs uit Gods Testament! En juist dát hebben we nodig, hárd nodig, in deze chaotische tijd, deze kostbare Wilsbe-schikking, van God Zélf!

Het is niet dat Gód geen openheid geeft; het Testament is geopend, de Erflater, Jezus, Gods Zoon, heeft Zijn leven gegeven, is gestorven aan het kruis, voor joU en mij! Bij Zijn sterven liet Hij een kostbaar Testament na, dat vanaf Zijn opstanding uit de dood, drie dagen later, uitgevoerd wordt, en nog steeds! Bent u erfgenaam, en jij? Je kunt het weten, het Testament is geopend! En het staat er duidelijk: “Allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God.[--] En nu we Zijn kinderen zijn, zijn wij ook Zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen.”[Rom.8:14 en 17, NBV]

Dus de vraag is eigenlijk: ‘Word je door de Geest van God geleid’? Dán ben je erfgenaam, dan deel je in alle hemelse schatten! En, dat is wel héél bijzonder, je ‘deelt gelijk op’ met de Here Jezus, want je bent dan Zijn mede-erfgenaam! Ik verzin er geen woord van, het staat allemaal in het Testament van God!

Wil je eerst een beschrijving van de nalatenschap, alvorens je je keuze maakt? Ook dát vind je in dat Boek van het Oude en Nieuwe Testament, lees maar: “Er wacht u, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt.”[1 Pet.1:4, NBV]

Je erfdeel uit een aards testament heeft slechts ‘waarde’ tot aan je sterven, hooguit! Het erfdeel dat je ontvangt, in en door Jezus alleen, is tot in alle eeuwigheid w a a r d e v a s t !

Wát ga je nalaten aan je kinderen, aan je kleinkinderen? Wát ga je erven, ná je sterven?

Wil je daar eens over nadenken? Nu er nog tijd voor is?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl