Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-09-30 12:30:47
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


VERWARD?

Was het al een rommeltje op deze aarde, in deze dagen is het alleen nog maar toegenomen, en is er grote verwarring ontstaan in de financiële wereld! Het lijkt een soort virus dat zich in een razend tempo verspreidt over de wereld. Poetin, de premier van Rusland sprak ook van een virus dat vanuit de VS overgewaaid is naar Europa. Virussen ontstaan vaak door onachtzaam handelen en slordig met materie omgaan. En in deze context klopt dat ook wel weer; het gemakzuchtig handelen van de financiële instellingen in de VS, belust op alleen maar geld verdienen, heeft dit virus min of meer ‘gekweekt’, het is gaan groeien en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een kwaadaardige bacil die zich nu vastgezet heeft in vele grote banken en andere concerns, overal ter wereld! De aandelenbeurzen lieten vandaag beelden zien van sterk dalende koersen, die niet meer waren gezien na de beurscrash van 1987 en de terroristische aanval op New York in 2001! Dramatisch; Amerika, eens een supermacht, balanceert nu op de rand van het ravijn, zeker nu het Huis van Afgevaardigden niet eens overeenstemming bereikte over een plan dat redding moest brengen! En dat alles gebeurt terwijl de verkiezing voor een nieuwe president voor de deur staat! Is het niet bizar?

Ook ons land ontkwam er niet aan om, samen met België en Luxemburg, een noodplan te ontwikkelen, teneinde het bankconcern Fortis uit grote problemen te verlossen. Op hoog niveau werd in het weekend vergaderd en overlegd tussen regeringen, ministers van financiën en bankprominenten, maar het ontworpen reddingsplan bracht [nog] geen verlossing. De rust op de beurzen bleef uit, en de verwarring nam nog toe! En hoe zal het verder uitpakken? Nog meer slapeloze nachten voor aandeelhouders, spaarders en hypotheeknemers? Wat staat ons nog te wachten, nu dit virus zo hardnekkig blijkt te zijn? Een wereldwijde crisis, een allesomvattende financiële catastrofe?

Toen ik nadacht over dit onderwerp kwam ook in m’n gedachten de vraag op of God hier de hand in heeft. Ik geloof dat heel het wereldgebeuren onder Zijn controle is, dat er dingen gebeuren die naar Zijn wil zijn, en dingen die gebeuren omdat Hij het toestaat! En ik moest ook denken aan die gebeurtenis, lang geleden, toen mensen op aarde zich net zo weinig om God bekommerden als nu, en hun eigen gang gingen. Zij maakten grote plannen en gingen ze uitvoeren; onder andere wilden ze een grote stad bouwen met een toren, Babel. En ze wilden bij elkaar blijven, één volk, één taal, één grote stad, maar zonder God! Maar Hij zag dat allemaal aan en bracht verwarring in hun taal, zodat ze elkaar niet meer konden verstaan! [Gen. 11] En zo werden ze uit elkaar gedreven en over de hele aarde verspreid!

Daarna is bij herhaling te lezen dat God verwarring bracht onder de vijanden van Zijn volk, Israël. Maar ook waarschuwt Hij in zijn Woord, de Bijbel, en zegt ons waar het op staat, en waar wij ons aan te houden hebben, willen we niet in de problemen komen!

Jezus zegt bijvoorbeeld: “ Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet als hij die in overvloed heeft.”[Luc.12:15] Met andere woorden, verbeeld je niet dat je het wel redt, als je er warmpjes bijzit! Als je er zó in opgaat, dan brengt God verwarring, of Hij blaast er in! Israël maakte het ook mee, als ze zich aan God niet stoorde. De profeet Haggaï waarschuwde ook, omdat ze hun eigen weg gingen. Namens God zei hij: “Bedenkt wat u wedervaren is. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten maar zonder dat gij verzadigd werd. […] Gij hebt op veel gerekend , maar zie het liep op weinig uit, en toen gij het binnengehaald had, blies Ik er in.”[Hag.1:5-9]

Gods voorschriften zijn door de eeuwen heen niet veranderd; Zijn normen en waarden dienen volledig gerespecteerd en nageleefd te worden. Dán kan Hij ons zegenen, maar anders is het een kaartenhuis dat bij het minste of geringste in elkaar kan storten! Dat geldt nog steeds voor Israël, dat geldt ook nog steeds voor joU en mij.

De gebeurtenissen die plaats vinden in deze hectische tijden stemmen tot nadenken; de betrekkelijkheid van alles tekent zich duidelijk af, telkens weer. En nog steeds is God genadig en geeft hij ‘schoten voor onze boeg’, zodat we waakzaam zullen zijn, [of wórden] en het alleen van Hém verwachten! Hij raad je aan om je geestelijk huis op de Rots te bouwen en niet op het zand! Want dán houdt het stand, als verwarring en onheil de wereld, en jouw wereld, overspoelt!

Wat dat betekent?

De Rots is de Here Jezus, de Zoon van God, die voor ons eeuwig leven heeft verworven, door aan het kruis te sterven, voor onze zonden! Als je jezelf aan Hem toevertrouwt, in Hem en in Zijn verzoening gaat geloven, met heel je hart, dan komt er een fundament onder je eeuwig huis, dat elke storm, elke verwardheid, kan doorstaan!

En het zand? Dát is je bankrekening, of je aandelenpakket, of een ander aards bezit, waar je je hart aan hebt verpand! Weet je, dit gaat maar één mensenleven mee, hooguit 100 jaar! En daarna leef je voor eeuwig in ellende en zelfverwijt, e e u w i g !

Jezus belooft eeuwig leven, in h e e r l i j k h e i d, aan iedereen die het van Hém verwacht! Kom de verwarring te boven en luister naar wat de Bijbel zegt: “Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.” [Spr. 16:16]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl