Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-09-16 15:44:13
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


SCHUILEN!

Het woord komt van het Griekse ‘skulein’, wat verhullen betekent, of bedekken.

Een mens heeft er op bepaalde momenten behoefte aan; om weg te kruipen, bescherming te zoeken, om je af te zonderen, om even alleen te zijn, en tot jezelf te komen. Herken je dat?

Je kunt natuurlijk ook gewoon schuilen onder een boom, als een fikse regenbui je belaagt! Maar daarnaast zijn er in het leven alle mogelijke situaties denkbaar, waarin wij behoefte hebben aan ‘bescherming’. Vaak vindt men zichzelf te flink om dat toe te geven, maar er is veel behoefte aan, zeker ook in deze tijd van onzekerheid en dreiging op allerlei terrein.

Het begint al vroeg: een baby die net het moederlichaam heeft verlaten, schreeuwt het vaak al uit, omdat ze het veilige plekje mist, waar ze zich beschermd voelde. Het vervolg kent iedereen; een kind vlucht van de straat of uit school in de armen, of ‘het schort’ van z’n moeder, om te ontkomen aan de dreiging die het achtervolgt! En in de wereld dichtbij zien we steeds meer ‘schuilplaatsen’ voor mensen, die gevlucht zijn voor ‘huiselijk geweld’! En op tv worden wij geconfronteerd met talloze kampen voor vluchtelingen en ontheemden, die willen schuilen voor oorlogsgeweld, etnische zuiveringen of de wrede uitoefening van macht door dictators! En daarnaast horen we van de velen die tijdelijk geëvacueerd worden, vanwege overkomende orkanen en cyclonen, en dreigende overstromingen! Een schuiladres? Het grootste gedeelte van de wereldbevolking  heeft er behoefte aan! Of allemaal?

We denken het allemaal zelf wel te kunnen, maar toch is de wereld vol van onrust, angst, onzekerheid en dreiging. Koude oorlog, atoomdreiging, financiële catastrofes; het lijkt misschien ver van ons bed, maar het is o zo dichtbij, deze chaotische wereld, wij zitten er middenin!

Vorige week las ik een artikel over de wetenschap die nu zo ver is dat ze de ‘deeltjesversneller’ in werking heeft gezet! Die moet straks het antwoord geven op de aloude vragen van: waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe, waar bestaan we uit? Binnen een jaar moet het ons een nieuwe kijk op het universum geven! Op 10 September jl. werd in Genève de 27 kilometer lange deeltjesverdeler in gebruikt genomen, nadat er jarenlang aan is gesleuteld, en miljarden heeft verslonden! Dit ‘wonder’ moet ons gaan laten zien hoe het universum eruit zag, direct na de ‘oerknal’! Nooit gehoord van de oerknal? Nou ja, dat is ook al 15.000.000.000 jaar geleden hoor, maar toen is het begonnen, zegt men! En nu nog wil men weten wat er gebeurde, ná die knal. En daarom schiet men nu, met duizelingwekkende snelheid, bundels protonen af in dat apparaat, zodat ze met elkaar in botsing zullen komen! Zo’n proton is een elektrisch deeltje dat een massa heeft van 1840 x die van een elektron, die voorkomt in atoomkernen, één van de bouwstenen der materie! Maar dat wist u wel, denk ik.

Daarnaast zijn er natuurlijk de moleculen, de atomen, de neutronen, leptonen, hadronen, quarks, en wat niet al! Men verwacht dat de doorbraak zo gigantisch zal zijn, dat wetenschappers er graag 17 jaar van hun leven voor over hebben om aan deze ‘machine’, de LHC of Large Hadron Collidor, te werken.

Tegenstanders, zo bericht de krant, zijn bang en denken dat door dit experiment een mini-zwart gat ontstaat, dat uiteindelijk de aarde zal verzwelgen!

Persoonlijk geloof ik dat je niet bang hoeft te zijn, nergens voor! Denk niet, dat ik het nooit ben, maar het hoeft niet, als je gelooft! In de Bijbel, het Woord van God, staat ook Psalm 91,

Mijn favoriete Psalm. In de eerste twee verzen staat een zekerheid beschreven waaraan je je kunt vasthouden, ook in de donkerste periode van je leven! “Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem, over haar.” Kunt u zich daar iets bij voorstellen, en jij? Natuurlijk gaat het om geloof, het heeft met het geestelijke te maken! Als je tot God komt, via Jezus Christus, de Heiland der wereld, als je voor Hém kiest, dan mag je zó dicht in Zijn nabijheid komen dat Zijn schaduw over je heen valt! Je bent onder Zijn ‘handbereik’, in Zijn schuilhut!

Er is geen betere plek te vinden! Het is geen garantie dat je dan ongestoord hier je leventje kan leven, maar wél dat je voor eeuwig geborgen bent, wat er ook gebeurt! Wie wil dat niet?

Vluchten kan niet meer? Echt wel, je MOET, als je voor eeuwig veilig wilt zijn! Kom dan tot Hem, niet als een ontheemde die zo gauw mogelijk weer terug wil, maar als een vluchteling die voor altijd wil blijven in de enige Schuilplaats waar eeuwigdurende veiligheid gegarandeerd wordt, onder álle omstandigheden!

En wat dat wetenschappelijk experiment betreft; ik moest denken aan Psalm 2, waarin staat dat God lacht en met hen spot. [vs.4] “De wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God”, staat ergens anders, [1 Cor.3:19] en Jezus dankte zijn Vader dat Hij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen heeft gehouden, maar aan eenvoudige mensen heeft onthuld. [Mat.11:25] Voor ik het artikel las in de krant, las ik in de Bijbel Psalm 33 waar David zó duidelijk schrijft over de almachtige Schepper van hemel en aarde!

Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt,

Door de adem van Zijn mond het leger der sterren.

Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,

Hij bergt de oceanen in schatkamers weg.

Laat heel de aarde vrezen voor de Here,

En wie de wereld bewonen hem duchten,

want Hij sprak en het was er,

Hij gebood en daar stond het. [vs 6-9]

 

Halleluja, wie is een God als Hij? De Schepper van alle atomen, neutronen, protonen en álle materies, de maan en de zon, ja, ALLES? Hij alleen is het waard om alle eer en glorie te ontvangen, voor wat Hij deed, en wat Hij doet, en wat Hij gaat doen! Het is goed om bij Hem te schuilen, de Enige plek van échte veiligheid! Kom je ook? Jezus roept u! En jou ook!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl